Návrh Školení

Přehled procesu vývoje softwaru a modelování

  Metodologie a jejich dopad na práci Business Analyst Waterfall steps Analýza, Návrh, Implementace, Testování, Údržba Agilní přístup k podnikové analýze Kdo jsou Business Analytici? Pohled na roli BA Dynamický (behaviorální) model Statický (strukturální) model Strukturovaná analýza

Pohled BA na orientaci objektu

  Objektově orientované programování a jeho dopad na modelování Standardní kognitivní psychologie a OO UML? Objekty Atributy a operace Operace a metody Zapouzdření Třídy Vztahy Zobecnění Asociace Agregace Složení Polymorfismus Use Case a scénáře Podnikání a systém Use Case

Přehled Business Objektově orientovaného modelování (BOOM)

  BOOM a SDLC Kroky BOOM Posloupnost kroků Co definujete jako první – atributy nebo operace?

Analýza end-to-end Business procesů

  Rozhovory během iniciačních, analytických a testovacích fází Krok 1: Zahájení šablony dokumentu s obchodními požadavky Krok 1a: Modelové podnikání Use Case Krok 1a i: Identifikace podniku Use Case (Obchodní schéma využití) Uvedení teorie do praxe Poznámka k Případová studie Rational Rose Users D1: Diagramy obchodních případů Krok 1a ii: Rozsah podnikání Use Case (diagram aktivity) Případová studie D2: Obchodní případ použití Diagram aktivity s oddíly

Stanovení rozsahu projektu IT pomocí systému Use Cases

  Krok 1b: Případová studie modelového systému Use Case E1: Mapa rolí Krok 1b ii: Identifikace balíčků případu použití systému (diagram případu použití systému) Případová studie E2: Balíčky případu použití systému Krok 1b iii: Identifikace systému Use Case s (Diagram případu použití systému) Případová studie E3: Diagramy případu použití systému Krok 1c: Zahájení statického modelu (Diagramy tříd pro klíčové obchodní třídy) Krok 1d: Nastavení výchozího stavu pro analýzu (BRD/Spuštění)

Storyboarding uživatelské zkušenosti

  Krok 2: Analýza Šablona popisu použití dokumentující základní tok Pokyny pro psaní případu použití Základní tok Příklad: Případová zpráva o přezkoumání systému CPP Dokumentování alternativních toků Dokumentování toků výjimek Pokyny pro vedení rozhovorů o případu použití systému Diagramy činností pro systém Use Case Související artefakty Rozhodovací tabulky Případová studie F1: Rozhodovací tabulka Rozhodovací stromy Případová studie F2: Rozhodovací strom Tabulka podmínek/odpovědí Obchodní pravidla Pokročilé funkce případu použití Případová studie F3: Pokročilé funkce případu

Požadavky na životní cyklus klíčových Business objektů

  Co je schéma státního stroje? Krok 2a ii: 1. Identifikace stavů kritických objektů Případová studie G1: Stavy Krok 2a ii: 2. Identifikace stavových přechodů Případová studie G2: Přechody Krok 2a ii: 3. Identifikace stavu Activiti Případová studie G3: Stav Activiti es Krok 2a ii: 4. Identifikace složených stavů Případová studie G4: Složené stavy Krok 2a ii: 5. Identifikace souběžných stavů

Shromažďování všeobecných pravidel s diagramy tříd

  Krok 2b: Statická analýza Krok 2b i: Identifikace tříd entit Případová studie H1: Třídy entit Krok 2b ii: Případová studie zobecnění modelu H2: Zobecnění Krok 2b iii: Modelování přechodných rolí Případová studie H3: Přechodné role Krok 2b iv: Modelový celek/část Vztahy Případová studie složeného strukturního diagramu H4: Vztahy celku/části Krok 2b v: Analýza asociací Případová studie H5: Asociace Krok 2b vi: Analýza mnohonásobnosti Případová studie H6: Mnohonásobnost

Optimalizace konzistence a opětovného použití v požadavcích Documentation

  Krok 2b vii: Propojení systému Use Cases s případovou studií statického modelu I1: Propojení systému Use Cases s případovou studií statického modelu I1: Výsledky Krok 2b viii: Přidání atributů Meta-atributy Případová studie I2: Přidání atributů Krok 2b ix: Přidání vyhledávacích tabulek Případová studie I5: Analýza vyhledávacích tabulek Krok 2b x: Přidání operací Případová studie I7: Distribuce operací Krok 2b xi: Revize struktury třídy Případová studie I8: Revize struktury

Návrh testovacích případů a dokončení projektu

  Krok 2c: Specifikace testovacích strukturovaných návodů rozhodovacích tabulek pro testovací případovou studii J1: Odvození testovacích případů z rozhodovacích tabulek Případová studie analýzy okrajových hodnot J2: Výběr testovacích dat pomocí systémových testů analýzy okrajových hodnot nad rámec systémových testů Krok 2d: Specifikace plánu implementace Krok 2e: Nastavte základní linii pro rozvoj

Co dělají vývojáři s vašimi požadavky

  Objektově orientované návrhové vzory Třídy řízení viditelnosti Hraniční třídy Sekvenční diagramy Komunikační diagramy Jiné diagramy Rozhraní vrstvené architektury Mix-In Implementace OO Použití OO jazyka Implementace OOA Použití Procedurální Languages Implementace databáze z OOA pomocí RDBMS

Požadavky

Žádný

 21 hodiny

Počet účastníkůPrice per participant

Reference (5)

Související kurzy

Practical aspects of UML

21 hodiny

System Engineering using SysML and UML 2

21 hodiny

Systems Modelling with SysML

21 hodiny

Technical Architecture and Patterns

21 hodiny

Business and System Analysis using UML Notation - Practical Workshop for PO in the Scrum Methodology

21 hodiny

Business Process Analysis with UML and BPMN

14 hodiny

Business Process Modeling using BPMN and UML

14 hodiny

Design Patterns

14 hodiny

Introduction to Enterprise Architect

7 hodiny

Efficient Requirement Management using Agile Methods and Agile UML Modeling

21 hodiny

Object Constraint Language (OCL) and Web Ontology Language (OWL)

21 hodiny

OCUP2 UML Certification - UML 2 Foundation Exam Preparation

21 hodiny

Applying SysML with MagicDraw/Cameo

21 hodiny

Související kategorie