Návrh Školení

    Úvod Připojení k datům Zjednodušení a třídění dat Uspořádání dat Rozdělení dat podle data Použití více měřítek v zobrazení Zobrazení vztahu mezi číselnými hodnotami Mapování dat geograficky Zobrazení konkrétních hodnot Přizpůsobení dat Analýza dat pomocí rychlých tabulkových výpočtů Zobrazení rozdělení celku Zvýraznění data s referenčními čarami Zpřístupnění vašich pohledů

Požadavky

Pro účast v tomto kurzu nejsou vyžadovány žádné zvláštní požadavky.

 14 hodiny

Počet účastníkůPrice per participant

Reference (5)

Související kurzy

Data Visualization Principles for Tableau

14 hodiny

Data Analysis with SQL, Python, and Tableau

14 hodiny

Data analysis with Tableau

14 hodiny

Data Science with Tableau and R Programming

14 hodiny

Tableau for Developers

21 hodiny

Tableau Forensic Imager

14 hodiny

Tableau Fundamentals to Advanced

28 hodiny

Tableau Prep Builder

21 hodiny

Data Analysis with Tableau and Python

14 hodiny

Tableau Server for System Administrators

28 hodiny

Tableau Server for Architects

14 hodiny

Visual Reporting and Analysis with Tableau

14 hodiny

Data Visualization for Nonprofit using Tableau Public

21 hodiny

Tableau Advanced

14 hodiny

Tableau Intermediate Training Course

14 hodiny

Související kategorie