Návrh Školení

Úvod

  Základy Pythonu a SQL Přehled Tableau funkcí a architektury

Začínáme

  Nastavení vývojového prostředí Pochopení softwarové integrace

Předzpracování dat v Python

  Import knihoven a datových sad Zpracování chybějících datových hodnot Normalizace a formátování dat Provádění regresní analýzy

Analýza dat s SQL

  Nastavení databáze Připojení Pythonu a SQL Dotazování databáze Manipulace s daty (filtrování, řazení a seskupování)

Vizualizace dat pomocí Tableau

  Principy návrhu pro vizualizaci v Tableau Vytváření dashboardů, grafů, tabulek a mapování Praktické příklady a případy použití

Odstraňování problémů

Shrnutí a další kroky

Požadavky

 • Znalost konceptů SQL a Tableau
 • Zkušenosti s programováním v Pythonu

Publikum

 • Datoví vědci
 • Vývojáři
 14 hodiny

Počet účastníků



Price per participant

Reference (5)

Související kurzy

Data Analysis with Python, Pandas and Numpy

14 hodiny

Accelerating Python Pandas Workflows with Modin

14 hodiny

Machine Learning with Python and Pandas

14 hodiny

Scaling Data Analysis with Python and Dask

14 hodiny

FARM (FastAPI, React, and MongoDB) Full Stack Development

14 hodiny

Developing APIs with Python and FastAPI

14 hodiny

Scientific Computing with Python SciPy

7 hodiny

Game Development with PyGame

7 hodiny

Web application development with Flask

14 hodiny

Advanced Flask

14 hodiny

Build REST APIs with Python and Flask

14 hodiny

GUI Programming with Python and Tkinter

14 hodiny

Kivy: Building Android Apps with Python

7 hodiny

GUI Programming with Python and PyQt

21 hodiny

Web Development with Web2Py

28 hodiny

Související kategorie