Angular Počítačové Kurzy

Angular Počítačové Kurzy

Lokální instruktorem vedené Angular školení České republice.

Reference

★★★★★
★★★★★

Angular Návrh Školení

Název školení
Doba trvání
Přehled
Název školení
Doba trvání
Přehled
28 hodin
Přehled
In this instructor-led, live training in České republice (online or onsite), participants will learn how to create, test and deploy an Angular application using the latest features in Angular 10.

By the end of this training, participants will be able to:

- Develop Angular 10 applications using TypeScript and the Angular CLI.
- Create loosely coupled web components that can be used in any HTML page.
- Connect these components to services, modules and directives.
- Consume REST web services and WebSocket data from within an Angular 10 application.
- Build custom validation using Reactive Forms.
- Test, debug and deploy an Angular 10 application.
- Organize Angular 10 projects using best practices.
28 hodin
Přehled
In this instructor-led, live training in České republice (online or onsite), participants will learn how to create, test and deploy an Angular application using the latest features in Angular 9.

By the end of this training, participants will be able to:

- Develop Angular 9 applications using TypeScript and the Angular CLI.
- Create loosely coupled web components that can be used in any HTML page.
- Connect these components to services, modules and directives.
- Consume REST web services and WebSocket data from within an Angular 9 application.
- Build custom validation using Reactive Forms.
- Reduce bundle sizes, eliminate dead code and improve the efficiency of Angular apps using the new Ivy compiler and runtime.
- Test, debug and deploy an Angular 9 application.
- Organize Angular 9 projects using best practices.
21 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at web developers who wish to use Angular 8 to develop client-side web applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create and scale SPAs from scratch.
- Build open source Angular libraries.
- Secure an Agular application with JWT authentication.
28 hodin
Přehled
In this instructor-led, live training in České republice (onsite or remote), participants will learn how to create, test and deploy an Angular application using the latest features in Angular 7.

By the end of this training, participants will be able to:

- Develop Angular 7 applications using Angular CLI.
- Create web components that can be used in any HTML page.
- Consume REST web services and WebSocket data from within an Angular 7 application.
- Implement animations using Angular 7's latest animation features.
- Test, debug and deploy an Angular 7 application.
- Organize Angular 7 projects using best practices.
14 hodin
Přehled
In this instructor-led, live training, participants will learn how to write and maintain tests for Angular applications.

By the end of this training, participants will be able to

- Decide the most appropriate strategy for testing an Angular application
- Carry out unit testing, component testing, A/B testing and end-to-end on an Angular application
- Choose the right tools for the job: Jasmine, Karma, Protractor, Mocha, etc.
- Write tests in Protractor and Jasmine
- Run and debug tests with Karma and Protractor
- Create a maintainable test suite
- Employ best practices for unit testing in Angular

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- Angular goes by different names and versions, namely: Angular.js, AngularJS, AngularJS 1, Angular 1, Angular 2, etc. To customize the version used in this training, please contact us to arrange.
14 hodin
Přehled
Reactive programing is an asynchronous programing paradigm that focuses on data streams and the propagation of data by establishing a defined dependency between the underlying execution models and the emitted data streams from one component to another. Many Angular application design inefficiencies when building asynchronous UIs can be overcome by utilizing reactive style patterns offered by the RxJS library.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to implement Observable patterns into their Angular application designs as they step through a series of cases showcasing common angular design problems and how they benefit from reactive programing designs.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the reactive programing paradigm and the RxJS library.
- Build UI heavy Angular applications with scalability, flexibility, and responsiveness in mind using reactive programming patterns.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 hodin
Přehled
Ionic je webový rámec pro vývoj hybridních mobilních aplikací. Ionic 4 přináší na Ionic platformu nové inovace, jako je refactored CLI, změny v navigaci, Angular směrování a další.

Toto školení vedené instruktory (na místě nebo na dálku) je zaměřeno na vývojáře webu, kteří si přejí vytvořit hybridní mobilní aplikaci s Ionic 4.

Na konci tohoto školení budou účastníci schopni:

- Integrujte funkce nativního zařízení do hybridní mobilní aplikace.
- Použijte Angular and Ionic 4 k vytvoření hybridní mobilní aplikace.
- Spusťte hybridní aplikaci na emulátoru mobilního zařízení.

Formát kurzu

- Interaktivní přednáška a diskuse.
- Spousta cvičení a cvičení.
- Praktická implementace v prostředí živé laboratoře.

Možnosti přizpůsobení kurzu

- Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás a domluvte se.
14 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (onsite or remote) is aimed at developers who wish to transform an Angular application into a Progressive Web App.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up the necessary development environment to start transforming an Angular application into a PWA.
- Create and style push notifications.
- Integrate icons that personalize an Angular application.
- Cache with Service Worker to make an Angular application work offline.
7 hodin
Přehled
Internacionalizace je proces přizpůsobování softwaru tak, aby mohl být lokalizován pro různé jazyky a regiony. Když „lokalizujete“ aplikaci, upravíte ji pro konkrétní jazyk a oblast. To zahrnuje povolení obrázků a barev specifických pro region, překlad uživatelského rozhraní aplikace a správné zobrazení čísel, dat, měny atd.

Toto školení vedené instruktory, na místě nebo na dálku, je zaměřeno na vývojáře, kteří si přejí internacionalizovat a lokalizovat své Angular aplikace pro podporu více jazyků.

Na konci tohoto školení budou účastníci schopni:

- Nainstalujte a nakonfigurujte potřebné lokalizační knihovny a nástroje.
- Umožní zobrazení Angular aplikace ve více jazycích.
- Extrahujte veškerý lokalizovatelný text uživatelského rozhraní z aplikace Angular .
- Zabalte si překladatelný obsah pro výměnu s překladateli.
- Pochopte cyklus lokalizace a automatizujte proces.

Formát kurzu

- Interaktivní přednáška a diskuse.
- Spousta cvičení a cvičení.
- Praktická implementace v prostředí živé laboratoře.

Možnosti přizpůsobení kurzu

- Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás a domluvte se.
14 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at Angular developers who wish to use Firebase and Firestore to build a back-end for Angular applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Build a back-end application with Firebase and Firestore.
- Store, sync, and query data with Firestore.
- Secure client-side data with Firestore security configurations.
14 hodin
Přehled
Angular je open source framework napsaný v TypeScript pro vývoj webových aplikací. Spring Boot je Java rámec pro vytváření mikroslužeb a rozhraní API. Angular a Spring Boot poskytují komplexní rámec pro vývojáře k vytváření a nasazování webových aplikací s plným zásobníkem.

Tento instruktor-vedl, živé školení (na místě nebo vzdálené) je zaměřena na webové vývojáře, kteří chtějí používat Angular a Spring Boot k vytváření plné stack aplikace.

Do konce tohoto školení budou účastníci moci:

- Vytvořte plnou aplikaci zásobníku s Angular a Sping Boot.
- Vytvořte back-endovou aplikaci s Spring Boot.
- Vytvářejte frontendové aplikace s Angular.
- Pomocí funkce Spring Security nakonfigurujte ověřování pro aplikaci úplného zásobníku.

Formát kurzu

- Interaktivní přednáška a diskuse.
- Spousta cvičení a praxe.
- Praktická implementace v prostředí živé laboratoře.

Možnosti přizpůsobení kurzu

- Chcete-li požádat o školení na míru pro tento kurz, kontaktujte nás a zamluvte si.
21 hodin
Přehled
Audience

- Developers

Format of the Course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice in a live-lab environment.
28 hodin
Přehled
This is a hands on course is for anyone wanting to create Web sites using AngularJS.

During this course the latest stable version will be used. Pre-release version can be just used if marked in the booking form in remarks section. Older version need to be agreed before booking.
56 hodin
Přehled
This course is intended to bring a beginner in JavaScript to a level where she or he is able to enter the market as a JavaScript developer.

The course is intensive and entirely 'hands on'
14 hodin
Přehled
Angular JS is a JavaScript library for rapid app development.

Audience

- developers
- programmers
- javascript architects

Objectives

- Shift mindset from procedural/OO way of programing to Angular way
- Participants can use AngularJS to create Single Page Applications

Format of the course

- 40% lectures, 60% labs
14 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at developers who wish to use bootstrap to create, build, and style an Angular application.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up the necessary development environment to start styling Angular application using Bootstrap.
- Style HTML properties using Bootstrap elements.
- Use form controls and classes to stylize single-page documents.
- Create a client-side application that routes templates and components.
28 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (onsite or remote) is aimed at developers who wish to create, build, test, debug and deploy Angular 7 applications using the MEAN stack.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up the necessary development environment to start developing an Angular 7 application.
- Integrate the front-end and back-end components of the MEAN stack.
- Build an Angular 7 application that can perform, create, read, delete, and update operations.
28 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (onsite or remote) is aimed at developers with basic Angular 7 skills who wish to implement advanced functionality in their Angular applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Develop advanced Angular 7 components using Angular CLI.
- Use RxJS and Observables to handle real-time events in large, complex applications.
- Secure applications through Authentication and Authorization.
- Use advanced routers, dependency injection and pipes.
- Implement a Change Detection Strategy.
- Perform advanced tests by using Components, Services and Pipes.
21 hodin
Přehled
This course has been created for developers working with AngularJS, but who want to understand clearly best practises of using the framework. It doesn't cover the basics of angular but focuses on methods and styles of developing SPA usually not easy to learn "naturally" or via self-study.

This course usually runs on the latest stable release of Angular (1.x), but older or beta version can be covered on demand.
14 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (onsite or remote) is aimed at developers who need to decide which JavaScript framework to use to develop front-end applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up an optimal development environment to start developing front-end applications.
- Implement demo applications to test the limitations and benefits of a JavaScript framework.
- Decide on which JavaScript framework is the best fit.
7 hodin
Přehled
NativeScript with Angular 4 provides an architecture for developing fully native mobile applications using single codebase web technologies on an Angular 4 framework. NativeScript takes advantage of Angular 4's faster runtimes and compact application packages to develop non-dependent web view, native mobile applications.

This instructor-led, live training introduces Angular 4's new animation API's and their capability for streamlining mobile application runtimes as participants walk through the creation of a simple, but fully functional native mobile application.

By the end of this training, participants will be able to programm, debug and deploy a fully functional NativeScript/Angular4 application capable of running in both iOS and Android.

Audience

- Mobile application developers seeking to develop cross-platform applications for iOS or Android
- Web developers looking to translate their skill sets into the mobile application development arena

Format ;of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hodin
Přehled
Ionic is a front-end SDK for building native-like mobile applications across multiple platforms. It serves as a framework, not unlike Bootstrap or Foundation, but for mobile applications.

In this instructor-led, live training participants will learn how to create a cross-platform, native-like mobile app using the Ionic framework.

By the end of this training, participants will be able to

- Create and deploy app-store-ready mobile applications for Android and iOS
- Understand and employ Ionic syntax and Angular's Typescript
- Extend the application's feel and functionality with Ionic Native

Audience

- Javascript (JS) developers
- Front-end developers
- AnguarJS developers
- Mobile application developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- This training covers Ionic 2.0 and Angular 2.0. For training on Ionic 4.0 and Angular 4.0, please see: TBD
21 hodin
Přehled
This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at developers who wish to reduce the cost and complexity of managing state in large data-driven web applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Reduce the complexity of very large projects where managing state is difficult to maintain.
- Minimize an application's state processes.
- Reduce the time needed to develop complex data-oriented web applications.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
- To learn more about NgRx, please visit: https://ngrx.io/
28 hodin
Přehled
In this instructor-led, live training in České republice (onsite or remote), participants will learn how to create, test and deploy an Angular application using the latest features in Angular 6.

By the end of this training, participants will be able to:

- Develop Angular 6 applications using Angular CLI.
- Create web components that can be used in any HTML page.
- Consume REST web services and WebSocket data from within an Angular 6 application.
- Implement animations using Angular 6's latest animation features.
- Test, debug and deploy an Angular 6 application.
- Organize Angular 6 projects using best practices.
28 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice is aimed at developers who wish to create, build, test, debug and deploy web applications using MEAN Stack.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up a development environment needed to start developing an Angular 6 application.
- Integrate the frontend and backend parts of the MEAN Stack application
- Build an application that can perform Create, Read, Update, and Delete operations.
28 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (onsite or remote) is aimed at developers with basic Angular 6 skills who wish to implement advanced functionality in their Angular applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Develop advanced Angular 6 applications and components using Angular CLI.
- Use RxJS and Observables to handle real-time events in large, complex applications.
- Secure applications through Authentication and Authorization.
- Use advanced routers, dependency injection and pipes.
- Implement a Change Detection Strategy.
- Perform advanced tests by using Components, Services and Pipes.
28 hodin
Přehled
In this instructor-led, live training in České republice, participants will learn the fundamentals of Angular 5 as they step through the creation and deployment of a sample Angular application.
28 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (onsite or remote) is aimed at developers with JavaScript skills who wish to implement web applications using MEAN Stack.

By the end of this training, participants will be able to:

- Build web applications with NodeJS and Angular.
- Manipulate with data on MongoDB and ExpressJS.
- Implement security in MEAN stack web applications.
- Develop MEAN stack web applications.
49 hodin
Přehled
Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hodin
Přehled
In this instructor-led, live training in České republice (onsite or remote), participants will use the more advanced capabilities of Angular 5 to design, build, test and deploy sophisticated single-page web applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Develop Angular 5 applications using Angular CLI.
- Consume REST web services and WebSocket data from within an Angular 5 application.
- Use the Angular Routing module.
- Implement Angular Animations.
- Test, debug and deploy Angular 5 applications.
- Organize Angular 5 projects using best practices.
Víkendové Angular kurzy, Večerní Angular školení, Angular přijímač, Angular vedené školitelem, Víkendové Angular školení, Večerní Angular kurzy, Angular koučování, Angular lektor, Angular školitel, Angular počítačová školení, Angular počítačové kurzy , Angular kurzy, Angular školení, Angular on-site, Angular uzavřená školení, Angular individuální školení

Slevy Kurzů

Informační Bulletin Slev

Respektujeme soukromí vaší e-mailové adresy. Vaši adresu nebudeme předávat ani prodávat ostatním.
Vždy můžete změnit své preference nebo se úplně odhlásit.

Někteří z našich klientů

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Czech Republic!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Czech Republic
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions