Vue.js Počítačové Kurzy

Vue.js Počítačové Kurzy

Lokální instruktorem vedené Vue.js školení České republice.

Reference

★★★★★
★★★★★

Vue.js Návrh Školení

Název školení
Doba trvání
Přehled
Název školení
Doba trvání
Přehled
14 hodin
Přehled
Vue.js is a minimalist JavaScript frameworks for building advanced single-page applications. Vue.js aims to take the best of Angular, make it lightweight, and leave out the unnecessary parts.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at Vue.js developers who wish to create advanced components that are simpler, more flexible, and easier to maintain.

By the end of this training, participants will be able to:

- Write Vue.js code that is maintainable and resilient.
- Write application logic that is portable and reusable.
- Create customized components and widgets while avoiding unneeded complexity.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
- To learn more about Vue.js, please visit: https://vuejs.org/
14 hodin
Přehled
Laravel je open source PHP rámec pro vývoj webových aplikací. Vue.js je open source Javaskript rozhraní pro vytváření uživatelských rozhraní a jednostránkové aplikace. Pomocí Vue.jsmohou uživatelé vytvářet dynamická uživatelská rozhraní pro operace CRUD, vyvíjet a kompilovat součásti Javaskriptu a další.

Tento instruktor-vedl, živé školení (na místě nebo vzdálené) je zaměřena na webové vývojáře, kteří chtějí používat Laravel a Vue.js pro fullstack vývoj webových aplikací.

Do konce tohoto školení budou účastníci moci:

- Vyvíjejte webové aplikace s Laravel a Vue.js.
- Integrujte rozhraní API pro Laravel back-end do Vue.js.
- Nasaďte Laravel aplikaci.

Formát kurzu

- Interaktivní přednáška a diskuse.
- Spousta cvičení a praxe.
- Praktická implementace v prostředí živé laboratoře.

Možnosti přizpůsobení kurzu

- Chcete-li požádat o školení na míru pro tento kurz, kontaktujte nás a zamluvte si.
14 hodin
Přehled
Nuxt.js is an open source framework based on Vue.js, Node, and Bable.js. Using Nuxt.js, users can add server-side rendering and generate static sites for Vue.js applications.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at web developers who wish to use Vue.js and Nuxt.js for end-to-end web development.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create a single-page application using Nuxt.js.
- Implement server side rendering for optimizing SEO.
- Generate a static site from Vue.js and Nuxt.js code.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hodin
Přehled
Quasar Framework is a framework based on Vue.js for building PWAs (Progressive Web Application) and SSR (Server-Side Rendering) apps. Vue.js is an open source JavaScript framework for building user interfaces and single-page applications. Using Quasar Framework, users can create cross-platform applications with a single Vue.js codebase.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at web developers who wish to use Quasar Framework and Vue.js to create cross-platform applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Build a cross-platform application for iOS, Windows, etc.
- Manage states and data with Vuex.
- Create a backend application with Firebase.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 hodin
Přehled
Vue.js is an open-source progressive JavaScript front-end framework for building advanced single-page applications. Vue.js aims to take the best of Angular, make it lightweight, and leave out the unnecessary parts.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to take advantage of Vue.js's incrementally adoptable architecture to build a complex, single-page application (SPA).

By the end of this training, participants will be able to:

- Build web apps that process and render data conditionally
- Design interactive web apps that react efficiently to user events
- Write modular and reusable code
- Incrementally progress a view into full-blown single-page application
- Integrate Vue.js to an existing webpage
- Use Vue's ecosystem to extend the framework's capability

Audience

- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 hodin
Přehled
Vue.js je open-source progresivní Java Script front-end framework pro vytváření pokročilých jednostránkových aplikací. Vue.js klade za cíl vzít to nejlepší z Angular , učinit z něj lehkou a vynechat zbytečné části.

V tomto živém školení vedeném instruktory se účastníci naučí pouze nezbytný skript Java aby mohli využívat přírůstkově přizpůsobitelnou architekturu Vue.js k vytvoření komplexní jednostránkové aplikace (SPA).

Na konci tohoto školení budou účastníci schopni:

- Rozumět a používat skript Java a rámec Vue.js k vytvoření interaktivní webové aplikace
- Navrhujte interaktivní webové aplikace, které efektivně reagují na události uživatelů
- Napište modulární a opakovaně použitelný kód
- Postupně postupuje pohled do plně rozvinuté jednostránkové aplikace

Formát kurzu

- Interaktivní přednáška a diskuse.
- Spousta cvičení a cvičení.
- Praktická implementace v prostředí živé laboratoře.

Možnosti přizpůsobení kurzu

- Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás a domluvte se.
14 hodin
Přehled
Vuetify.js is a semantic component framework for Vue.js.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at developers who wish to use Vuetify.js to build beautiful interfaces for single-page applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Vuetify.js.
- Understand the principles behind Material Design.
- Create a single page application with an advanced UI using Vue.js and Vuetify.js.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
- To learn more about Vuetify.js, please visit: https://github.com/vuetifyjs/vuetify
14 hodin
Přehled
Developing a front-end application is an enduring task when there are so many new and emerging JavaScript Frameworks to choose from. The choice of a good framework depends on the requirement and use-case. In this course, we will breakdown the limitations and benefits of some existing JavaScript frameworks (React, Angular, and Vue) to help make the decision easier.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at developers who need to decide which JavaScript framework to use to develop front-end applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up an optimal development environment to start developing front-end applications.
- Implement demo applications to test the limitations and benefits of a JavaScript framework.
- Decide on which JavaScript framework is the best fit.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.

Nadcházející Vue.js Školení

Víkendové Vue.js kurzy, Večerní Vue.js školení, Vue.js přijímač, Vue.js vedené školitelem, Víkendové Vue.js školení, Večerní Vue.js kurzy, Vue.js koučování, Vue.js lektor, Vue.js školitel, Vue.js počítačová školení, Vue.js počítačové kurzy , Vue.js kurzy, Vue.js školení, Vue.js on-site, Vue.js uzavřená školení, Vue.js individuální školení

Slevy Kurzů

Informační Bulletin Slev

Respektujeme soukromí vaší e-mailové adresy. Vaši adresu nebudeme předávat ani prodávat ostatním.
Vždy můžete změnit své preference nebo se úplně odhlásit.

Někteří z našich klientů

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Czech Republic!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Czech Republic
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions