React Počítačové Kurzy

React Počítačové Kurzy

Lokální instruktorem vedené React školení České republice.

Reference

★★★★★
★★★★★

React Podkategorie

React Návrh Školení

Název školení
Doba trvání
Přehled
Název školení
Doba trvání
Přehled
14 hodin
Přehled
React is an open source Javascript library that can be used to create interactive web and mobile applications.

This instructor-led, live training (onsite or remote) is aimed at developers who wish to build React components and design complex applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand React's advanced concepts, including context APIs, HOCs, external state, asynchronous APIs, etc.
- Build composable components with React.
- Enable server side and client side authentication.
- Implement React and Redux libraries to manage complex stateful applications.
- Reduce code and optimize an application's performance.
- Test and deploy an application.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
7 hodin
Přehled
Ant Design is a React UI library and design language for building elegant user interfaces.

This instructor-led, live training (onsite or remote) is aimed at developers who wish to use Ant Design to enhance the User Experience for their React application.

By the end of this training, participants will be able to implement Ant Design's React components to develop beautiful enterprise-class web applications.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
- To learn more about Ant Design, please visit: https://github.com/ant-design/ant-design
14 hodin
Přehled
Developing a front-end application is an enduring task when there are so many new and emerging JavaScript Frameworks to choose from. The choice of a good framework depends on the requirement and use-case. In this course, we will breakdown the limitations and benefits of some existing JavaScript frameworks (React, Angular, and Vue) to help make the decision easier.

This instructor-led, live training (onsite or remote) is aimed at developers who need to decide which JavaScript framework to use to develop front-end applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up an optimal development environment to start developing front-end applications.
- Implement demo applications to test the limitations and benefits of a JavaScript framework.
- Decide on which JavaScript framework is the best fit.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hodin
Přehled
This instructor-led, live training (onsite or remote) is aimed at engineers who wish to use Jest to test React applications and components.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure a proper testing environment.
- Write asynchronous tests for React apps and components.
- Run Jest advanced tests that include mocking, spies and stubs.

Format of the course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
- To learn more about Jest, please visit: https://jestjs.io/
7 hodin
Přehled
Internacionalizace je proces přizpůsobování softwaru, který může být lokalizován pro různé jazyky a oblasti. Lokalizace je proces přizpůsobování softwaru pro jeden konkrétní jazyk a oblast. Mezi úlohy lokalizace patří překládání uživatelského rozhraní aplikace a také formátování zobrazení čísel, kalendářních dat, měny atd.

Tento instruktor vedený, živý trénink (na pracovišti nebo vzdáleně) je zaměřen na vývojáře, kteří chtějí interalizaci a lokalizaci svých aplikací Angular pro podporu více jazyků.

Na konci tohoto školení budou účastníci moci:

- Instalace a konfigurace potřebných knihoven a nástrojů pro lokalizaci.
- Povolit zobrazení aplikace React ve více jazycích.
- Extrahuje veškerý Lokalizovatelný text uživatelského rozhraní z aplikace React.
- Zabalit přeložitelný obsah pro výměnu s překladateli.
- Porozumět cyklu lokalizace a automatizovat proces.

Formát kurzu

- Interaktivní přednáška a diskuse.
- Hodně cvičení a cviku.
- Praktická implementace v prostředí živé laboratoře.

Možnosti přizpůsobení kurzu

- Chcete-li požádat o vlastní školení pro tento kurz, kontaktujte nás prosím.
7 hodin
Přehled
Material UI is a design library and language for building elegant user interfaces for React applications. It was developed by Google and is very popular for web and mobile applications.

This instructor-led, live training (onsite or remote) is aimed at developers who wish to use Material UI to speed up the development of well-designed UIs for React applications.

By the end of this training, participants will be able to implement Material UI's React components to develop beautiful web applications.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
- To learn more about Material UI, please visit: https://material-ui.com/
14 hodin
Přehled
React je knihovna Java Script pro vytváření uživatelských rozhraní. MobX je knihovna pro správu stavu v aplikacích React .

Toto školení vedené instruktory, na místě nebo na dálku, je zaměřeno na vývojáře, kteří chtějí používat MobX ve svých aplikacích React pro efektivnější správu stavu.

Na konci tohoto školení budou účastníci schopni:

- Nastavte MobX v React .
- Porozumět případům použití pro MobX ve srovnání s MobX (např. „Klasickým paradigmatem“ MobX vs. „funkčním paradigmem“ MobX ).
- Používejte MobX jako pokročilou stavovou vrstvu pro aplikace React .

Formát kurzu

- Interaktivní přednáška a diskuse.
- Spousta cvičení a cvičení.
- Praktická implementace v prostředí živé laboratoře.

Možnosti přizpůsobení kurzu

- Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás a domluvte se.
14 hodin
Přehled
React is a JavaScript Library for desiging the front-end components (views, interactive elements, UI refreshing, etc.) of a web application. PHP on the other hand, involves the back-end components (servers, database systems, etc.) of a web application. Being familiar with both allows for a more comprehensive approach to web application development.

This instructor-led, live training (onsite or remote) is aimed at developers who wish to use PHP to deploy a back-end server for a React application.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up the necessary development environment to start developing.
- Render React components in PHP with the help of PHP extension V8js.
- Use PHP to create APIs that interact with database systems.
- Use module-bundlers such as Webpack to compile React code.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 hodin
Přehled
React is an open source Javascript library that can be used to create interactive web and mobile applications. It is often compared to MVC frameworks such as Angular, Ember and Backbone, however, React is distinct in its focus on the UI of the application (the View in MVC). Its unique approach to rendering highly interactive UIs is both powerful and liberating and has led to React's popularity.

In this instructor-led, live training, we demonstrate React's power and flexibility, compare it to alternative frameworks, and walk participants step-by-step through the creation of their own React application.

By the end of this course, participants will be able to:

- Understand React's design philosophy.
- Decide when and where it makes sense to use React, and when to rethink the conventional MVC model.
- Understand React concepts such as components, props, state, and lifecycle.
- Implement related technologies such as Babel, Webpack, and JSX.
- Build, test and deploy an interactive web application.

With an emphasis on hands-on practice and the completion of a real application, this training will be invaluable to web application developers wishing to use React to boost their productivity and value.

Format of the Course

- Overview of React's features and capabilities along with step-by-step development of a real-world web application.
28 hodin
Přehled
React is a Javascript library for building fast and smooth interactive web pages. Together with the Flux architecture and the GraphQL query language, extremely powerful and efficient web applications can be built.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to build React applications using Flux and GraphQL. The course covers installation, setup, integration, testing, deployment and best practices as it walks participants through the creation of a series of sample applications that demonstrate how to add additional levels of complexity and "coolness" to an application using the most advanced toolkits and techniques.

Developing applications with React requires a different kind of thinking, compared to what some developers are accustomed to, especially when coming from the mindset of other MVC frameworks such as AngularJS and Bootstrap.

This training covers the fundamentals behind of the technologies used each step of the way so that participants are not only able to build a functional application, but also understand why a particular approach is used. This lays the groundwork for thinking independently and creatively about the design and the desired results for building their own applications in the future.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hodin
Přehled
This instructor-led, live training (onsite or remote) is aimed at developers with React skills who wish to optimize and improve their creation of React applications by understanding and applying React's component patterns.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the different types of React Patterns
- Use React Context API for web applications

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
- To learn more about React, please visit: https://reactjs.org
14 hodin
Přehled
React is a JavaScript library used to create front-end web applications. Progressive Web Apps are web applications that function and appear like native applications on Android, Windows, and more. Transforming a React application integrates native features such as offline usability, push notifications, etc.

This instructor-led, live training (onsite or remote) is aimed at developers who wish to transform a React application into a Progressive Web App.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up the necessary development environment to start transforming a React application.
- Cache using Service Worker to make a React application work offline.
- Create and style a push notification.
- Install the progressive web app into a mobile device.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 hodin
Přehled
React is a widely-used library for creating single page applications in JavaScript and HTML. It is used by companies such as Facebook, Instagram, Netflix or the New York Times.

This course will introduce the foundations on which React and other libraries (like Angular and Vue.js) are based on and highlight the sepecifics of React. It will also cover technologies that are commonly used with React, like Redux and React-Router.

By the end of this course participants will be able to build applications of various complexity with React while adhering to best practices.
14 hodin
Přehled
In the years following 2010, the switch from native web platforms to their mobile counterpart required a more efficient data request system. At the time, companies relied on RESTful services that proved to be faulty due to their inability to adapt to convoluted requests in React applications, resulting in slow response times. In order to overcome this obstacle, Facebook engineers created services known as GraphQL and Relay. GraphQL simplifies the client to API relationship by automating requests while the JavaScript framework, Relay, manages data in React applications. Both Relay and GraphQL are used to optimize a React application's UI.

This instructor-led, live training (onsite or remote) is aimed at developers who wish to use GraphQL and Relay to manage data in React applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up the necessary development environment to start data control for React applications.
- Deliver instant UI-response interactions.
- Aggregate data from multiple libraries into one convenient API.
- Pre-fetch using GraphQL and Relay.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hodin
Přehled
Relay is a JavaScript framework for building data-driven React applications. GraphQL is a data querying language for describing complex, nested data dependencies in modern applications. Together they allow an application's components to be moved anywhere in a render hierarchy without having to apply a cascade of modifications to parent components or to the server code which prepares the data payload. Relay is being used by Facebook in various mobile app projects.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to apply key Relay concepts such as declarative specification of data dependencies, collocation and mutation to build a React application using Relay and GraphQL.

By the end of this training, participants will be able to:

- Use Relay to compose data queries into efficient batches, provide each component with exactly the data that it requested, update the components when the data changes, and maintain a client-side store (cache) of all data.
- Collocate queries and the view's code to more easily reason about a components functionality
- Use GraphQL to declare data requirements while allowing Relay to fetch the data on its own
- Understand the concept of mutating data on the client and server using GraphQL mutations
- Understand the differences between Relay and Flux, in particular how "mutations" implement the concept of actions and modifications
- Use routes to determine which data to fetch to render a given component
- Make changes in relative isolation, even in large team projects
- Create correct, high-performance applications in a straightforward and obvious way

Audience

- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hodin
Přehled
Spring Boot je Java framework pro vytváření RESTful API a microervices. React je knihovna skriptů Java která poskytuje flexibilitu při integraci s jinými rámci pro sdílení funkcí. Redux je knihovna Java Script pro správu stavů aplikací a vytváření rozhraní. U Spring Boot , React a Redux bude mít uživatel sadu nástrojů potřebnou k vytvoření funkčních webových aplikací front-end a back-end.

Toto školení vedené instruktorem, živé (na místě nebo na dálku), je zaměřeno na webové vývojáře, kteří chtějí pomocí Spring Boot , React a Redux vytvářet funkční webové aplikace front-end a back-end.

Na konci tohoto školení budou účastníci schopni:

- Vytvořte front-end aplikaci s React a Redux.
- Vytvořte RESTful API s Spring Boot .
- Zabezpečené webové služby pomocí jarního zabezpečení a webových tokenů JWT.

Formát kurzu

- Interaktivní přednáška a diskuse.
- Spousta cvičení a cvičení.
- Praktická implementace v prostředí živé laboratoře.

Možnosti přizpůsobení kurzu

- Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás a domluvte se.
Víkendové React kurzy, Večerní React školení, React přijímač, React vedené školitelem, Víkendové React školení, Večerní React kurzy, React koučování, React lektor, React školitel, React počítačová školení, React počítačové kurzy , React kurzy, React školení, React on-site, React uzavřená školení, React individuální školení

Slevy Kurzů

Informační Bulletin Slev

Respektujeme soukromí vaší e-mailové adresy. Vaši adresu nebudeme předávat ani prodávat ostatním.
Vždy můžete změnit své preference nebo se úplně odhlásit.

Někteří z našich klientů

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Czech Republic!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Czech Republic
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!