Návrh Školení

Úvod

  Úvody pro školitele a účastníky Úvod do modelování Úvod do SysML Úvod do MagicDraw/Cameo Definice případové studie

Dekompozice strukturního systému

  Zápis diagramu balíčku Rozložení systému na balíčky Modelování závislostí balíčku Praktický úkol: Modelování struktury balíčku

Analýza potřeb uživatelů

  Use Case Zápis diagramu Identifikace aktérů Identifikace Use Case Use Case Vztahy Praktický úkol: Modelování Use Case

Definování systémových požadavků

  Od Use Cases k Zápis diagramu požadavků na systém Specifikace požadavků Definování požadavků Struktura Ověřování požadavků s testovacími případy Požadavky Vztahy Praktický úkol: Požadavky na modelování

Definování konstrukčních bloků (zobrazení černé skříňky)

  Zápis diagramu definice bloku Strukturální bloky Modelování Vlastnosti bloku Definování vztahů mezi bloky Definování slovníku systémových dat Praktický úkol: Modelování Black Box Pohled na systém

Modelování blokové struktury (zobrazení bílého rámečku)

  Vnitřní blokové schéma Vizualizace částí bloků Propojování částí s konektory Definování portů Definování toků položek a bloků rozhraní Praktický úkol: Modelování White Box Pohled na systém

Omezení modelovacího systému

  Definování bloků omezení Svázání vlastností omezení s vlastnostmi hodnoty Provádění parametrů Praktický úkol: Parametrika modelování

Návrh chování systému založeného na stavu

  Zápis diagramu stavového stroje Identifikace stavů Definování událostí přechodu stavu Specifikace signálů Specifikace efektů Provádění stavových strojů Praktický úkol: Modelování Statemachines

Návrh řízení a datových toků

  Diagram aktivit Definování Activities Specifikace parametrů Definování akcí Modelování řídicích toků Modelování datových toků Provádění Activities Praktický úkol: Modelování Activities

Projektování Communications

  Zápis sekvenčního diagramu Modelování životních linií Modelování zpráv Rozkládání interakcí pomocí referencí Použití fragmentů interakce Definování časových omezení Praktický úkol: Modelování interakcí

Modelování průřezových konstrukcí

  Logické a fyzické architektury Alokační vztah Alokace Možnosti zobrazení Identifikace typů alokací Alokace Matrix Praktický úkol: Alokace budovy Matrix

Zabalit

  Shrnutí školení Diskuse o zbývajících otázkách

Požadavky

Pochopení procesu systémového inženýrství.

 21 hodiny

Počet účastníkůPrice per participant

Reference (5)

Související kurzy

SysML by example with Cameo Systems Modeler

21 hodiny

SysML model simulation using Cameo Simulation Toolkit

14 hodiny

Practical aspects of UML

21 hodiny

Business and System Analysis using UML Notation - Practical Workshop for PO in the Scrum Methodology

21 hodiny

Business Process Analysis with UML and BPMN

14 hodiny

Business Process Modeling using BPMN and UML

14 hodiny

Design Patterns

14 hodiny

Introduction to Enterprise Architect

7 hodiny

Efficient Requirement Management using Agile Methods and Agile UML Modeling

21 hodiny

Object Constraint Language (OCL) and Web Ontology Language (OWL)

21 hodiny

OCUP2 UML Certification - UML 2 Foundation Exam Preparation

21 hodiny

System Engineering using SysML and UML 2

21 hodiny

Object-oriented analysis and design using the language UML

21 hodiny

OCUP2 UML Certification - UML2 Advanced Exam Preparation

14 hodiny

OCUP2 UML Certification - Preparing for the UML2 Intermediate exam.

14 hodiny

Související kategorie