Návrh Školení

Úvod

Stata a Big Data

  Co je Stata? Stata syntaxe a příkazy

R Programming

  Co je R? R syntaxe a struktura

Příprava vývojového prostředí

  Instalace a konfigurace Stata Instalace a konfigurace R knihoven a frameworků

R a Stata

  Čtení a psaní do Stata s R

Databáze a data v Stata

  Otevírání a mazání databází Komprimace databází Import a export databází Zobrazení, popis a sumarizace nezpracovaných dat Použití tabulek a tabulek Implementace proměnných pro manipulaci s daty

Deskriptivní analýza a prediktivní analýza

  Práce s distribuční analýzou Práce se simulacemi Monte Carlo Práce s analýzou počtu dat Práce s analýzou přežití

Testování hypotéz

  Testování a porovnávání prostředků

Graf v Stata

  Používání grafů, tabulek a grafů Práce se statistickou analýzou při vytváření grafů Stylování a kombinování grafů

Regresní modely s R

  Použití dvourozměrné korelace a regrese Práce s regresí OLS, logitů a probitů Použití interaktivních efektů v regresních modelech

Shrnutí a závěr

Požadavky

 • Pochopení analýzy dat

Publikum

 • Analytici dat
 35 hodiny

Počet účastníkůPrice per participant

Reference (5)

Související kategorie