Návrh Školení

Úvod

    NLP a R vs Python

Instalace a konfigurace R Studio

Instalace balíčků R souvisejících s Natural Language Processing (NLP)

Přehled možností manipulace s textem R

Začínáme s projektem NLP v R

Čtení a import datových souborů do R

Manipulace s textem pomocí R

Shlukování dokumentů v R

Označování částí řeči v R

Parsování vět v R

Práce s regulárními Expressionty v R

Rozpoznání pojmenované entity v R

Téma modelování v R

Klasifikace textu v R

Práce s velmi velkými soubory dat

Vizualizace vašich výsledků

Optimalizace

Integrace R s jinými jazyky (Java, Python atd.)

Shrnutí a závěr

Požadavky

  • Nějaká znalost programování.

Publikum

  • Lingvisté a programátoři
 21 hodiny

Počet účastníkůPrice per participant

Reference (5)

Související kategorie