Návrh Školení

Úvod do Cloud Computing

Přehled architektury a designu AWS

Základní služby AWS

    EC2, VPC, S3, EBS

AWS Compute a Networking možnosti

Zabezpečení AWS

Identita a přístup Management

Správa strukturovaných a nestrukturovaných dat v AWS

Práce s DynamoDB a Amazon Relational Database Service (RDS)

Nástroje AWS pro Management a nasazení

    Automatické škálování CloudWatch Elastické vyrovnávání zátěže a monitorování Důvěryhodný poradce

instance Management

Migrace do cloudu

Shrnutí a závěr

Požadavky

  • Základní znalost cloudových služeb
  • Nějaké zkušenosti se správou systému
  • Základní znalost databází a programování, API atd.

Publikum

  • Inženýři, systémoví administrátoři, DBA, DevOps
 7 hodiny

Počet účastníkůPrice per participant

Reference (2)

Související kategorie