Návrh Školení

Úvod

Přehled kontejnerů Docker a Kubernetes v AWS

Přehled kontejneru AWS Management Nabídky a architektura

Začínáme s Kubernetes na EKS

Budova A Kubernetes Cluster na EKS

Networking Kubernetes Pods

Migrace z On-premise na AWS.

Integrujte Kubernetes s kontinuální integrací (CI).

Zajištění vysoké dostupnosti a obnovy po havárii v Kubernetes.

Použití Fargate ke správě EKS

Odstraňování problémů

Shrnutí a závěr

Požadavky

  • Pochopení kontejnerů a základů Kubernetes
  • Zkušenosti s příkazovým řádkem Linux
  • Účet Amazon AWS s alespoň 10 USD.
 14 hodiny

Počet účastníkůPrice per participant

Reference (2)

Související kurzy

Amazon DynamoDB for Developers

14 hodiny

Advanced Amazon Web Services (AWS) CloudFormation

7 hodiny

AWS CloudFormation

7 hodiny

AWS IoT Core

14 hodiny

Amazon Web Services (AWS) IoT Greengrass

21 hodiny

Industrial Training IoT (Internet of Things) with Raspberry PI and AWS IoT Core 「4 Hours Remote」

4 hodiny

Industrial Training IoT (Internet of Things) with Raspberry PI and AWS IoT Core 「8 Hours Remote」

8 hodiny

Advanced AWS Lambda

14 hodiny

AWS Lambda for Developers

14 hodiny

Introduction to Minikube and Kubernetes

21 hodiny

Minikube for Developers

14 hodiny

Deploying Kubernetes Applications with Helm

7 hodiny

Running Containers Directly from Kubernetes with CRI-O

14 hodiny

Amazon Redshift

21 hodiny

Amazon S3 Fundamentals

14 hodiny

Související kategorie