Návrh Školení

Úvod do datového skladu

Přehled Amazon Redshift Funkce a architektura

Instalace a konfigurace Amazon Redshift

Výhody používání Amazon Redshift

Vytvoření, změna velikosti a spuštění Amazon Redshift clusteru

Načítání dat v Amazon Redshift

    Úvod do načítání dat Navrhování a vytváření tabulek Načítání vzorových datových sad do RedShift Distribuce dat v Redshift Nejlepší postupy načítání dat

Dotazování na data v rámci Redshift

    Navrhování dotazů Ladění výkonu dotazů

Data Integration, Analýza a vizualizace s červeným posuvem

    Připojení a používání nástrojů Data Integration (ETL) s Redshift Připojení a používání nástrojů Business Intelligence (BI) s Redshift

Odstraňování problémů

Shrnutí a závěr

Požadavky

  • Základní zkušenosti s Amazonem Web Services (AWS)
  • Znalost databázových konceptů
 21 hodiny

Počet účastníkůPrice per participant

Reference (2)

Související kategorie