Návrh Školení

    Úvod do cloud computingu Amazon EC2 a Amazon EBS Amazon Storage Services: S3, RRS, CloudWatch škálování a distribuce zatížení v AWS AWS VPC & Route 53 Identity and Access Management Techniques (IAM) a Amazon Managed Relational Database (RDS) Vícenásobné služby AWS a Správa životního cyklu zdrojů migrace architektury a designu AWS do cloudu a případová studie AWS

Požadavky

Do tohoto programu se může zapojit každý, kdo dobře rozumí jakékoli úrovni programování na vysoké úrovni.

 21 hodiny

Počet účastníkůPrice per participant

Reference (5)

Související kategorie