Návrh Školení

Koncepty datových skladů

    Co je Data Ware House? Rozdíl mezi OLTP a Data Ware Housing Získávání dat Extrakce dat Transformace dat. Načítání dat Návrh databáze datových trhů závislých vs nezávislých datových trhů

Koncepty testování ETL:

    Úvod. Životní cyklus vývoje softwaru. Metodiky testování. Proces pracovního toku testování ETL. Odpovědnost za testování ETL ve fázi dat.

Základy velkých dat

    Big Data a její role v korporátním světě Fáze vývoje Big Data strategie v rámci korporace Vysvětlete zdůvodnění holistického přístupu k Big Data Komponenty potřebné v Big Data Platforma Řešení pro ukládání velkých dat Limity tradičních technologií Přehled typů databází

NeSQL Databáze

Hadoop

Zmenšit mapu

Apache Spark

 14 hodiny

Počet účastníků


Price per participant

Reference (5)

Upcoming Courses

Související kategorie