SAP Počítačové Kurzy

SAP Počítačové Kurzy

Lokální instruktorem vedené SAP školení České republice.

Reference

★★★★★
★★★★★

SAP Návrh školení

Název školení
Doba trvání
Přehled
Název školení
Doba trvání
Přehled
21 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at intermediate-level SAP users who wish to learn about the elements, strategies, and tools of the SAP authorization concept. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn the SAP authorization concept elements, strategies, and tools.
 • Understand the basics of role maintenance.
 • Use role maintenance to create and assign authorizations.
35 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at intermediate-level SAP users who wish to learn various administrative tasks to keep the SAP system running. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn how to start and stop SAP systems.
 • Understand the database's systems architecture and user administration concepts.
 • Configure systems and create RFC destinations.
 • Schedule and monitor background jobs.
21 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at beginner to intermediate-level SAP users who wish to understand and use SAP QM logistic functions to implement quality control processes. By the end of this training, participants will be able to:
 • Familiarize and understand the basic business processes in QM.
 • Demonstrate the important aspects of SAP application integration.
 • Understand all SAP QM modules.
 • Use quality notifications and perform quality inspections.
35 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at SAP users who wish to use SAP WM to better manage standard warehouses. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the ins and outs of SAP WM.
 • Effectively manage warehouse activities.
 • Reduce warehouse costs and optimize warehouse usage and management.
21 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at SAP users who wish to leverage the key solution of SAP F&R to drive an efficient inventory strategy. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn and understand the functionality of SAP F&R.
 • Perform general customizing settings and application reports for the F&R process.
21 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at developers and development consultants who wish to learn and leverage the features and potentials of CDS when establishing database views. By the end of this training, participants will be able to:
 • Analyze and establish views in ABAP CDS.
 • Understand the difference between CDS views and ordinary database views.
 • Learn and leverage the SQL features in CDS views.
 • Utilize CDS-specific concepts and understand the common use cases for CDS views.
14 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at SAP users who wish to prepare for the C_FIORDEV certification exam. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the usage of SAP Fiori Application Developer.
 • Take the C_FIORDEV exam with confidence.
21 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at application consultants, developers, and business professionals who wish to learn how to use SAP Integration Suite to build integration within heterogeneous landscapes. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn and understand what is the SAP Integration Suite and how to work with it.
 • Use methodologies of SAP Integration Solution Advisory.
 • Connect SAP and non-SAP systems securely.
21 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at application consultants who wish to acquire advanced level knowledge in the implementation of business processes through a case study-based workshop. By the end of this training, participants will be able to:
 • Analyze and translate business concepts to business processes in the SAP S/4HANA system.
 • Maintain the Enterprise Structure (FI).
 • Implement various business processes.
28 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at application consultants and business process owners who wish to learn how to use SAP S/4HANA in managing financial closing activities. By the end of this training, participants will be able to:
 • Prepare financial statements with SAP S/4HANA.
 • Perform month and year-end closing of financial accounting.
 • Use SAP Financial Closing Cockpit to monitor closing operations.
21 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at application consultants and project managers who wish to learn how to use SAP GTS to support and define import and export trade processes in SAP ERP. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the structure and benefits of SAP Global Trade Services (GTS).
 • Use compliance management, customs management, and risk management for import and export processes.
 • Use electronic compliance reporting for Intrastat reporting.
35 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at application consultants and business process owners who wish to learn how to configure business processes for SAP S/4 HANA financials module. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the basic customizing settings in the main components of Financial Accounting with SAP S/4HANA.
 • Configure the master data settings (G/L accounts, customer and vendor accounts) of FA with SAP S/4HANA.
 • Configure document control, posting control, and financial document clearing settings of FA with SAP S/4HANA.
7 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at production managers and consultants who wish to use the cross-application customizing functions in SAP S/4 HANA Sales. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the complex relationships in mapping organizational structures.
 • Configure special functions and output control in SAP S/4HANA Sales.
 • Learn and understand the cross-functional configuration in mapping business requirements in SAP S/4HANA Sales.
21 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at system administrators, data consultants, and developers who wish to use SAP Information Lifecycle Management (ILM) and data archiving components to manage the full data lifecycle in a structured and automated way. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand archiving objects and programs.
 • Create ILM-objects and customer-specific archiving objects.
 • Understand data destruction objects and programs.
 • Create customer-specific data destruction objects.
21 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at system administrators, data consultants, and developers who wish to understand the data archiving concept and implement and data archiving project. By the end of this training, participants will be able to:
 • Have a better understanding of the SAP archiving concept and functionality.
 • Plan and implement a data archiving project.
14 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at production planners and anyone who wishes to use SAP S/4 HANA for production and procurement planning. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the supply chain production planning in SAP S/4 HANA.
 • Utilize SAP S/4 HANA production planning functionalities.
35 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at application consultants, business process owners, and project managers who wish to utilize the advanced configuration of SAP IBP for supply chain management. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the SAP IBP architecture and applications.
 • Utilize configuration and complex operations on planning areas, key figures, and attributes.
 • Use the advanced configuration functions and features of SAP IBP.
28 hodin
In this instructor-led, live training in České republice, participants will learn the fundamentals of SAP ASE (SAP Adaptive Server Enterprise) Database Administration as they step through the creation and deployment of a sample SAP ASE Database System. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure SAP ASE for data storage as well as transactional operations.
 • Understand and use SAP ASE components, tools, and utilities.
 • Integrate SAP ASE with non-SAP ASE applications.
28 hodin
SAP je ERP (Enterprise Resource Planning) software aplikace pro zjednodušení obchodních procesů. Tento instruktor vedený, živý trénink (online nebo on-site) je zaměřen na koncové uživatele bez předchozí zkušenosti s SAP nebo ERP. Ukážeme, jak fungovat SAP's nejdůležitější funkce ke zlepšení obchodních procesů v oblastech účetnictví, prodeje, výroby, lidských zdrojů a financí. Po ukončení tohoto tréninku budou účastníci schopni:
  Pochopte koncepty za Enterprise Resource Planning. Rozumět a aplikovat SAP's nejdůležitější moduly. Unify a streamline různé klíčové obchodní procesy v rámci jediného integrovaného prostředí. Generovat a vyvážet zprávy, které mohou být použity k získání cenných poznatků o operacích společnosti.
Formát kurzu
  Interaktivní přednáška a diskuse. Mnoho cvičení a praxe. Hands-on implementace v živém laboratoři prostředí.
Možnosti personalizace kurzu
  Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás, abyste uspořádali.
14 hodin
This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at end users with no previous SAP experience and focuses on understanding and operating SAP's Sales Order Processing and Supply Chain Management modules. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the concepts behind two of SAP's most popular modules: Sales Order Processing and Supply Chain Management.
 • Use SAP to unify and streamline the Sales Order Process.
 • Understand and apply SAP's Supply Chain Management module to logistic operations within an organization.
 • Generate and export reports that can be used to gain valuable insights into a company's operations.
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
Course Customization Options
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
28 hodin
SAP FICO (Financial Accounting and Controling) je SAP's centrální modul pro ukládání údajů o finančních transakcích. Tento instruktor vedený, živý trénink (online nebo on-site) je zaměřen na SAP uživatele napájení, kteří se chtějí naučit poradenské dovednosti implementovat a nastavit SAP FICO v rámci organizace. Po ukončení tohoto tréninku budou účastníci schopni:
  Instalace SAP FICO a souvisejících podmodulů. Shromažďujte obchodní požadavky a definujte strukturu organizace. Konfigurace SAP FI a CO modulů pro správu finančních transakcí v rámci organizace. Zlepšit procesy organizace a odhalit příležitosti pro optimalizaci pracovního toku a snížení nákladů.
Formát kurzu
  Interaktivní přednáška a diskuse. Mnoho cvičení a praxe. Hands-on implementace v živém laboratoři prostředí.
Možnosti personalizace kurzu
  Tento kurz není zaměřen na SAP FI certifikační zkoušku. Je praktická v přírodě a je navržena tak, aby uživatelé vstoupili a rychle pracovali s SAP a začali se aplikovat na organizační problémy. Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás, abyste uspořádali.
28 hodin
SAP Lidský kapitál Management (HCM) je jedním z hlavních SAP modulů a používá se k organizaci a řízení procesů lidských zdrojů v rámci podniku. Tento výcvik vedený instruktorem (online nebo on-site) je zaměřen na osoby, které chtějí implementovat a konfigurovat SAP HCM Core Modules na základě obchodních požadavků jejich organizace, stejně jako na SAP Best Practices. Po ukončení tohoto tréninku budou účastníci schopni:
  Instalace SAP HCM a souvisejících modulů. Shromažďujte obchodní požadavky a definujte vhodné struktury HCM. Nastavení SAP modulů HCM.
Formát kurzu
  Interaktivní přednáška a diskuse. Mnoho cvičení a praxe. Hands-on implementace v živém laboratoři prostředí. Možnosti personalizace kurzu
Možnosti personalizace kurzu
  Tento kurz není zaměřen na SAP HCM certifikační zkoušku. Je praktická v přírodě a je navržena tak, aby uživatelé vstoupili a rychle pracovali s SAP a začali se aplikovat na organizační problémy. Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás, abyste uspořádali.
14 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at SAP power users and consultants who wish to create, deploy and manage software robots to automate repetitive human tasks in SAP. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure UIPath on both the server and client.
 • Identify tasks that are suitable for automation with software robots.
 • Understand how UIPath differs from other automation tools.
 • Test and deploy UIPath software robots to automate tedious and time-consuming tasks in SAP.
21 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at data analysts who wish to use SAP HANA to capture data from diverse data sources for fast processing and analysis. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand SAP Hana in-memory database
 • Accelerate access company data
 • Model data in an SAP Hana database
 • Carry out real-time analytics on large amounts of continuously changing data.
21 hodin
SAP S/4 HANA (S/4Hana) je obchodní souprava další generace SAP a je postavená na platformě databáze HANA v paměti SAP. Tento výcvik vedený instruktorem (online nebo on-site) je zaměřen na funkční konzultanty, kteří chtějí nastavit, migrovat a spravovat SAP S/4 HANA Business Suite. Po ukončení tohoto tréninku budou účastníci schopni:
  Instalace a nastavení SAP S/4 Hana na předměstí nebo v cloudu. Pochopení SAP S/4 Hana architektura a schopnosti Migrace z existujících verzí SAP Business Suite do SAP S/4 Hana Pochopte, jak se zabezpečení provádí v SAP S/4 Hana Zlepšení mobility aplikací SAP pomocí aplikací SAP Fiori Testování, odstraňování a rozložení SAP S/4 Hana pro výrobu Zjistěte, jak SAP S/4 lze integrovat s SAP S/4 Cloud, aby bylo možné poskytnout komplexní podnikové řešení.
Formát kurzu
  Interaktivní přednáška a diskuse. Mnoho cvičení a praxe. Hands-on implementace v živém laboratoři prostředí.
Možnosti personalizace kurzu
  Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás, abyste uspořádali.
21 hodin
SAP ABAP (Advanced Business Application Programming) je podnikový programovací jazyk pro podnikové systémy. Tento výcvik vedený instruktorem (online nebo on-site) je zaměřen na vývojáře, kteří chtějí používat programovací jazyk ABAP k vytvoření aplikací SAP. Po ukončení tohoto tréninku budou účastníci schopni:
  Vytvořte rozvojové prostředí pro začátek psaní aplikací SAP. Přečtěte si, porozumět, psát, upravovat, provádět a odstraňovat kód ABAP. Využití aplikací pro SAP podnikové systémy.
Formát kurzu
  Interaktivní přednáška a diskuse. Mnoho cvičení a praxe. Hands-on implementace v živém laboratoři prostředí.
Možnosti personalizace kurzu
  Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás, abyste uspořádali.
7 hodin
SAP MM (Material Management) je modul v SAP. SAP MM se skládá ze čtyř složek hlavních dat, nákupu, inventury a materiálního plánování zdrojů, z nichž všechny jsou nezbytné pro obchodní procesy. Tento instruktor vedený, živé školení (online nebo on-site) je zaměřen na funkční poradce, kteří chtějí spravovat nákupní operace v společnosti s SAP MM. Po ukončení tohoto tréninku budou účastníci schopni:
  Připravte end-to-end transakční aktivity v systému SAP. Vytvořit a udržovat MM master data v systému SAP. Pochopte organizační strukturu v systému SAP.
Formát kurzu
  Interaktivní přednáška a diskuse. Mnoho cvičení a praxe. Hands-on implementace v živém laboratoři prostředí.
Možnosti personalizace kurzu
  Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás, abyste uspořádali.
14 hodin
SAP SD (Sales and Distribution) je modul v SAP ERP pro obchodní procesy vyžadované při prodeji, přepravě a fakturaci produktů. Toto školení vedené instruktorem, na místě nebo na dálku, je zaměřeno na funkční konzultanty, kteří si přejí vytvořit obchodní proces pro správu produktů pomocí SAP SD. Na konci tohoto školení budou účastníci schopni:
 • Definujte organizační strukturu v systému SAP .
 • Pochopte a implementujte kmenová data do SAP SD.
 • Vytvářejte v SAP dotazy, nabídky, prodejní objednávky a faktury.
Formát kurzu
 • Interaktivní přednáška a diskuse.
 • Spousta cvičení a cvičení.
 • Praktická implementace v prostředí živé laboratoře.
Možnosti přizpůsobení kurzu
 • Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás a domluvte se.
14 hodin
SAP Hybris je cloud-based CRM (Customer Relationship Management) souprava. Uživatelé mohou řešit nedostatky tradičních CRM s SAP Hybris a jeho prodeje, služby, marketing a analytické schopnosti. Tento výcvik vedený instruktorem (online nebo on-site) je zaměřen na správce systémů, kteří chtějí používat SAP Hybris k definici stavby a implementaci online e-commerce aplikací. Po ukončení tohoto tréninku budou účastníci schopni:
  Vytvořte SAP hybridní klastrované krajiny. Instalovat, nastavovat a upravovat SAP hybridní systém. Administrujte SAP hybridní krajinu v výrobním prostředí. Provádějte testy a analýzu výkonu na SAP hybridním krajině.
Formát kurzu
  Interaktivní přednáška a diskuse. Mnoho cvičení a praxe. Hands-on implementace v živém laboratoři prostředí.
Možnosti personalizace kurzu
  Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás, abyste uspořádali.
35 hodin
SAP Base se vztahuje na aplikace a nástroje, které SAP Base Administrator používá k provozování a správě SAP systému, včetně databáze, operačního systému, komunikačních protokolů a SAP modulů. Tento instruktor vedený, živý trénink (online nebo on-site) je zaměřen na správce, kteří chtějí nainstalovat, konfigurovat a spravovat SAP server aplikace. Po ukončení tohoto tréninku budou účastníci schopni:
  Vytvořte a nastavte systém SAP Správa uživatelů, pracovních míst, údajů a komunikací. Udržujte provozní prostředí. Monitorování systému SAP ve výrobě. Zlepšení výkonu systému SAP
Formát kurzu
  Interaktivní přednáška a diskuse. Mnoho cvičení a praxe. Hands-on implementace v živém laboratoři prostředí.
Možnosti personalizace kurzu
  Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás, abyste uspořádali.

Last Updated:

Víkendové SAP kurzy, Večerní SAP školení, SAP přijímač, SAP vedené školitelem, Víkendové SAP školení, Večerní SAP kurzy, SAP koučování, SAP lektor, SAP školitel, SAP počítačová školení, SAP počítačové kurzy , SAP kurzy, SAP školení, SAP on-site, SAP uzavřená školení, SAP individuální školení

Slevy kurzů

Informační bulletin slev

Respektujeme soukromí vaší e-mailové adresy. Vaši adresu nebudeme předávat ani prodávat ostatním.
Vždy můžete změnit své preference nebo se úplně odhlásit.

Někteří z našich klientů

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Czech Republic!

As a Business Development Manager you will:

 • expand business in Czech Republic
 • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
 • recruit local trainers and consultants

We offer:

 • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
 • high-tech automation
 • continuously upgraded course catalogue and content
 • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions