Návrh Školení

Úvod

  Přehled SAP BusinessObjects BI Suite Klíčové funkce a komponenty Pochopení životního cyklu BI

Navigace v SAP BusinessObjects BI Interface

  Přístup a přihlášení do SAP BusinessObjects Prozkoumání BI Launchpadu Přehled klíčových nástrojů: Web Intelligence, Crystal Reports, Analysis for Office atd.

Vytváření základních sestav pomocí Web Intelligence

  Vytvoření jednoduché sestavy Možnosti formátování a stylů Provádění základních výpočtů Export a sdílení sestav

Pokročilé techniky podávání zpráv

  Práce s proměnnými a vzorci Začleňování tabulek a grafů Implementace podmíněného formátování Zvládnutí technik procházení a prohlubování

Úvod do návrhu Dashboard s SAP BusinessObjects

  Přehled SAP BusinessObjects Dashboards Vytváření a přizpůsobení dashboardů Implementace interaktivity v dashboardech Doporučené postupy pro návrh dashboardů

Ad-Hoc analýza s analýzou pro Office

  Přehled nástroje Analysis for Office Vytváření kontingenčních tabulek a grafů Integrace nástroje Analysis for Office s dalšími nástroji BI Funkce pokročilé analýzy

Průzkum a vizualizace dat

  Úvod do SAP Lumira Vytváření vizualizací pomocí Lumiry Integrace Lumiry s jinými nástroji SAP Doporučené postupy pro vizualizaci dat

Zabezpečení a Access kontrola

  Správa uživatelů a skupin Implementace zásad zabezpečení Zajištění integrity a důvěrnosti dat Odstraňování problémů se zabezpečením

Optimalizace výkonu

  Optimalizace výkonu dotazů Strategie indexování Monitorování a ladění prostředí BI Řešení běžných problémů s výkonem

Odstraňování problémů a doporučené postupy

  Identifikace a řešení běžných problémů Osvědčené postupy pro návrh sestav a řídicích panelů Tipy pro efektivní modelování dat Zajištění kvality dat v projektech BI

Shrnutí a další kroky

Požadavky

  Základní porozumění podnikovým procesům Znalost konceptů analýzy dat Nevyžaduje se předchozí SAP zkušenost s BusinessObjects

Publikum

  Business analytici Datoví analytici Business zpravodajští profesionálové
 28 hodiny

Počet účastníků


Price per participant

Reference (4)

Upcoming Courses

Související kategorie