Návrh Školení

Úvod

  Co je to datové sklady? Přehled SAP BW (Business Warehouse) Co je SAP ABAP (Advanced Business Application Programming)?

Začínáme

  Příprava přístupu k vývojovému prostředí SAP BW

Pomocí ABAP

  Syntaxe ABAP Vytvoření jednoduché aplikace

Práce s daty

  Porozumění tokům dat Porozumění a provádění dotazů Použití ABAP pro dotazování Práce s objekty ABAP

Datové modelování

  Návrh a implementace Layered Scalable Archictecture (LSA) Získávání dat Uspořádání a modelování dat Pochopení firemní paměti Distribuce dat a analýza dat

Vývoj datové aplikace

  Shromažďování požadavků Dotazování dat Generování reportů Integrace s jinými SAP aplikacemi

Testování aplikace

  Ladění aplikace

Zlepšení výkonu

  Důležitost stylu programování Psaní kódu, který je čitelný a udržovatelný Utahovací dotazy

Shrnutí a závěr

Požadavky

 • Pochopení konceptů datových skladů
 • Zkušenosti s programováním ABAP

Publikum

 • Vývojáři
 • Aplikační architekti
 14 hodiny

Počet účastníkůPrice per participant

Reference (4)

Související kategorie