Networking Počítačové Kurzy

Networking Počítačové Kurzy

Lokální instruktorem vedené Networking školení České republice.

Reference

★★★★★
★★★★★

Networking Návrh Školení

Název školení
Doba trvání
Přehled
Název školení
Doba trvání
Přehled
21 hodin
Přehled
The Certified Kubernetes Administrator (CKA) program was created by The Linux Foundation and the Cloud Native Computing Foundation (CNCF).

Kubernetes is nowadys a leading platform used for containers orchestration.

NobleProg have been delivering Docker & Kubernetes training from 2015. With more than 360 successfully completed training projects, we became one of the best known training companyworldwide in field of containerization.

Since 2019 we are also helping our customers to confirm their performance in k8s environment by preparing them and encouraging to pass CKA and CKAD exams.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at System Administrators, Kubernetes User swho wish to confirm their knowledge by passing CKA exam.

On the other hand, training is focused also on gaining practical experience in Kubernetes Administration, so we recommend taking part in it, even if you don't intend to take CKA exam.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
- To learn more about CKA certification, please visit: https://training.linuxfoundation.org/certification/certified-kubernetes-administrator-cka/
14 hodin
Přehled
During the course, participants will learn:

- What is denial of service attacks, Flooding, Sniffing, MIM?
- How to break from the network to the server?
- How to watch packets on the network (also running on switches)?
- Do you watch any combination of the world?
- How to monitor the network?
- How to configure a firewall?
- How to use encrypted connections?
- How to create tunnels?
- How to log packets?
- How to scan ports?
- How to reduce the number of unnecessary services on the server?
14 hodin
Přehled
G Suite je sada produktů a softwaru Go ogle Cloud pro cloud computing, spolupráci a další. Díky sadě G Suite mohou správci systému vytvářet a spravovat firemní profil, vybírat služby, nastavovat pokročilé možnosti zabezpečení atd.

Toto školení vedené instruktory (na místě nebo na dálku) je určeno správcům systému, kteří chtějí spravovat a implementovat sadu G Suite pro organizace.

Na konci tohoto školení budou účastníci schopni:

- Aplikujte bezpečnostní postupy Go ogle s 2SV a SSO.
- Sledujte využití domény a služeb prostřednictvím přehledů v administrátorské konzoli.
- Nastavení a konfigurace konzoly pro správu sady G Suite.

Formát kurzu

- Interaktivní přednáška a diskuse.
- Spousta cvičení a cvičení.
- Praktická implementace v prostředí živé laboratoře.

Možnosti přizpůsobení kurzu

- Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás a domluvte se.
28 hodin
Přehled
In this instructor-led, live training in České republice, participants will learn how to implement deep learning models for telecom using Python as they step through the creation of a deep learning credit risk model.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamental concepts of deep learning.
- Learn the applications and uses of deep learning in telecom.
- Use Python, Keras, and TensorFlow to create deep learning models for telecom.
- Build their own deep learning customer churn prediction model using Python.
14 hodin
Přehled
HAProxy is a fast and lightweight open source load balancer and proxy server.
28 hodin
Přehled
In this instructor-led, live training in České republice (online or onsite), participants will learn how to use ONAP to automate networking services.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand, install and configure the various components in the ONAP ecosystem.
- Carry out real-time, policy-driven orchestration and automation of physical and virtual network functions.
- Design, create, orchestrate, and monitor VNFs, SDNs and other network services.
- Efficiently manage the entire networking lifecycle using a software-driven approach.
- Develop, deploy, and scale a network using the latest open source technologies and practices.
35 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at technical persons who wish to apply the most suitable tools and techniques to secure both telecom as well as wireless networks.
14 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at engineers, architects and managers who wish to deploy an OpenStack cloud to manage their Telecom infrastructure.

By the end of this training, participants will be able to:

- Plan, deploy, and administer OpenStack as a private cloud.
- Understand IaaS architecture and its implementation under OpenStack.
- Replace physical routers and servers with virtual machines running in a private cloud.
- Reduce infrastructure and maintenance costs through virtualization and cloud computing.
- Expedite the rollout of new services to customers.
14 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at engineers who wish to optimize networking for Kubernetes clusters.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Calico.
- Understand how Calico differs from traditional overlay networks.
- Understand how Calico combines internet routing protocols with consensus-based data stores.
- Use Calico to create a container networking solution for Kubernetes clusters.
- Use Calico to provide network policy for Kubernetes.
14 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at engineers who wish to use a proxy approach to ensure high availability for MySQL based databases.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure ProxySQL.
- Enable thousands of concurrent database connections over multiple backend servers.
- Deploy multiple ProxySQL proxies spanning numerous database instances.
- Optimize the performance of a MySQL cluster, without altering the querying applications.
21 hodin
Přehled
SD-WAN is a software-defined approach to managing a WAN (Wide Area Network).

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at engineers who wish to use Cisco SD-WAN products to set up and operate a software defined network.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure a Cisco SD-WAN.
- Create policies to control network traffic.
- Understand and implement overlay routing.
- Simplify the management of the network used for public cloud applications.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice is aimed at engineers in telecommunication companies who wish to set up an end-to-end digital identity management system.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand, evaluate and adopt different approaches to managing usernames and passwords.
- Setup a single login system that works across all applications used in a telecom environment.
- Use identity technology to get a clear understanding of their customers and their needs.
- Implement an authentication system that works across different platforms (laptop, mobile, etc.).
21 hodin
Přehled
Palo Alto Networks nabízí platformu, která zahrnuje pokročilé firewally a cloudové rozšíření. Firewall Palo Alto brání vniknutí malwaru automatizovaným přístupem, který poskytuje konzistentní zabezpečení.

Toto školení vedené instruktorem (na místě nebo na dálku) je zaměřeno na vývojáře, kteří chtějí zabránit vniknutí škodlivého softwaru do sítě Palo Alto Networks.

Na konci tohoto školení budou účastníci schopni:

- Vytvořte nezbytné vývojové prostředí, abyste mohli začít vyvíjet brány firewall.
- Nasazení brány Palo Alto na cloudovém serveru.
- Spravujte tok paketů firewallem Palo Alto.
- Interpretace klasifikací a typů QoS.

Formát kurzu

- Interaktivní přednáška a diskuse.
- Spousta cvičení a cvičení.
- Praktická implementace v prostředí živé laboratoře.

Možnosti přizpůsobení kurzu

- Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás a domluvte se.
14 hodin
Přehled
Nmap je skener portů používaný k pronikání a testování sítě. Porty pro skenery, například nmap, zjišťují, že komunikace v počítačových sítích je ohrožena.

Tento instruktor vedený, živý trénink (na pracovišti nebo vzdáleně) je zaměřen na softwarové výrobce, kteří chtějí chránit síť své organizace pomocí nmap.

Na konci tohoto školení budou účastníci moci:

- Nastavte potřebné testovací prostředí pro začátek použití nmap.
- Prohledat síťové systémy kvůli bezpečnostním chybám.
- Objevte aktivní a ohrožené hostitele.

Formát kurzu

- Interaktivní přednáška a diskuse.
- Hodně cvičení a cviku.
- Praktická implementace v prostředí živé laboratoře.

Možnosti přizpůsobení kurzu

- Chcete-li požádat o vlastní školení pro tento kurz, kontaktujte nás prosím.
14 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at network engineers who wish to maintain, manage, and design computer networks with Python.

By the end of this training, participants will be able to:

- Optimize and leverage Paramiko, Netmiko, Napalm, Telnet, and pyntc for network automation with Python.
- Master multi-threading and multiprocessing in network automation.
- Use GNS3 and Python for network programming.
21 hodin
Přehled
Wireshark is a free open source packet analyzer used for troubleshooting network issues. Network packet analysis is a technique used to view, in real time, the raw data sent and received over a network interface. This is useful for troubleshooting network configuration and network application problems.

In this instructor-led, live training (onsite or remote), participants will learn advanced techniques for troubleshooting the functionality and performance of a network and its applications. This course is an extension of "Network Troubleshooting with Wireshark", which focuses primarily on common HTTP applications. In this training, we consider protocols and connection mediums such as Wi-Fi, HTTPS, SMTP, enterprise applications and more.

By the end of this training, participants will be able to:

- Isolate and solve network security issues using the Wireshark CLI
- Troubleshoot applications that use protocols beyond HTTP, including HTTPS, FTP, mail, DNS, etc.
- Troubleshoot network connection problems in enterprise applications such as databases, RPC, etc.
- Troubleshoot connection problems in media applications such as VoIP and streaming
- Use network forensics to trace and detect security issues

Audience

- Network engineers
- Network and computer technicians

Format of the Course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at network engineers who wish to converge storage infrastructures with SAN and NAS.

By the end of this training, participants will be able to:

- Perform configurations of SAN and NAS storage on a storage system.
- Connect to storage systems and devices from a client.
- Compare SAN and NAS solutions for centralized storage.
14 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at network engineers who wish to use Linux for network engineering.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up Linux services for networking.
- Replace switches with Linux switches.
- Use Linux commands to manage processes.
- Configure an SDN to automate network maintenance.
14 hodin
Přehled
The aim of this course is twofold - gain solid knowledge about OpenStack architecture and acquire profound troubleshooting skills. In the architecture part you will learn how to design the hardware for the public and private cloud, prepare high-availability control plane, choose proper size of the flavours, and safely overcommit cloud resources, among other things. Getting knowledge about the internals of Neutron (Networking Service) is another essential part in OpenStack architecture. Next the participant will be introduced into methods of troubleshooting issues in OpenStack clusters starting from general tips, through network troubleshooting up to caveats of main OpenStack services. Around 75% of the course comprises of hands-on workshops in the real OpenStack training environment.
28 hodin
Přehled
The course is a comprehensive training on OpenStack. It starts with the introduction to the system, then through hands-on workshops it gives practical knowledge on managing private clouds based on OpenStack, finally troubleshooting and advanced, architectural topics are present. The goal of this course is to familiarize with the OpenStack ecosystem as well as to give a strong background for further expansion and refinement of the OpenStack clouds. The course comprises all topics necessary to accomplish the Certificate OpenStack Administrator exam. 75% of the course is based on hands-on workshop in the real OpenStack training environment.
21 hodin
Přehled
The Certified Kubernetes Application Developer (CKAD) program has been developed by The Linux Foundation and the Cloud Native Computing Foundation (CNCF), the host of Kubernetes.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at Developers who wish to confirm their skills in design, build, configure, and expose cloud native applications for Kubernetes.

On the other hand, training is also focused on gaining practical experience in Kubernetes application development, so we recommend taking part in it, even if you don't intend to take CKAD exam.

NobleProg have been delivering Docker & Kubernetes training from 2015. With more than 360 successfully completed training projects, we became one of the best known training company worldwide in field of containerization. Since 2019 we are also helping our customers to confirm their performance in k8s environment by preparing them and encouraging to pass CKA and CKAD exams.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
- To learn more about CKAD, please visit: https://training.linuxfoundation.org/certification/certified-kubernetes-application-developer-ckad/
21 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at anyone who wish to understand and implement a network and various types of servers under Linux.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand how networking works under Linux.
- Set up a sample LAN.
- Understand the various protocols used on the internet and implement each one under Linux.
- Secure a networking and various types of servers, such as a webs server.
35 hodin
Přehled
The course is a comprehensive training on OpenStack, extended version of the OpenStack Bootcamp course includes extra excercises, troubleshooting and sample examination tasks. Extended content is highlited in bold in the course outline. It starts with the introduction to the system, then through hands-on workshops it gives practical knowledge on managing private clouds based on OpenStack, finally troubleshooting and advanced, architectural topics are present. The goal of this course is to familiarize with the OpenStack ecosystem as well as to give a strong background for further expansion and refinement of the OpenStack clouds. The course comprises all topics necessary to accomplish the Certificate OpenStack Administrator exam. 75% of the course is based on hands-on workshop in the real OpenStack training environment. After the course participants get all the materials and training environment for self-study and feature/troubleshooting excercises.
21 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at security engineers and system administrators who wish to use FortiGate NGFW's advanced security-driven network systems to protect their organization from internal and external threats.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure the preferred FortiGate NGFW software and hardware model.
- Operate and employ FortiGate NGFW to improve the efficiency of system administration tasks.
- Manage various forms of external and internal threats using FortiGate features.
- Integrate FortiGate security fabric with the entire IT infrastructure to provide quick automated protection.
- Ensure long-term protection from attacks with independent and continuous FortiGate threat intelligence.
- Troubleshoot the most common firewall system setup errors relevant to FortiGate NGFWs.
- Implement Fortinet security solutions in other enterprise applications.
21 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at telecom engineers, developers, and IT personnel who wish to use ONAP and optimize telecommunication network functions.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install Open Network Automation Platform and configure the necessary frameworks.
- Understand the components and concepts foundational to the ONAP environment.
- Build and automate physical and virtual telecommunication network functions.
- Manage and optimize the life cycles of systems and operations executed through ONAP.
- Leverage the features of ONAP and overcome the challenges to telecommunication applications.
28 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at system administrators, network engineers, and developers who wish to install, configure, and manage controllers, applications, and networking devices under an SDN.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up a virtual network.
- Create applications.
- Use controllers to operate a software-defined network.
21 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at networking engineers and developers who wish to configure, execute and manage programmable networking resources using P4.

By the end of this training, participants will be able to:

- Learn the fundamentals of the P4 language.
- Program network devices.
- Set up a server for traffic management.
- Compile and execute a P4 program to control plane applications.
- Manage network congestion using monitoring and debugging methods.
14 hodin
Přehled
BeyondCorp is an open source Zero Trust security framework that allows employees to work securely from any location without the need for a traditional VPN.

In this instructor-led, live training, participants will learn hands-on how to set up a Zero Security system as they set up and deploy BeyondCorop in a live-lab environment.

By the end of this training, participants will be able to:

- Assess their organization's existing security model.
- Shift access controls from the perimeter to individual devices and users.
- Deploy applications using a user and device-centric authentication and authorization workflow.
- Understand, plan and implement a Zero Trust network within their organization.

Audience

- Network engineers
- Cyber security professionals
- System architects
- IT managers

Format of the Course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 hodin
Přehled
Network packet analysis is a technique used to view, in real time, the raw data sent and received over a network interface. This is useful for troubleshooting network configuration and network application problems. Wireshark is a free open source packet analyzer used for troubleshooting such network issues.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Wireshark to troubleshoot the functionality of a network as well as the performance of differente networked applications. Participants will learn network troubleshooting principles and practice techniques for capturing and analyzing TCP/IP request and response traffic between different clients and the servers.

By the end of this training, participants will be able to:

- Analyze network functionality and performance in various environments under different conditions
- Determine whether instances of different server applications are performing acceptably
- Identify the primary sources of network performance problems
- Identify and troubleshoot the most common causes of performance problems in TCP/IP communications

Audience

- Network engineers
- Network and computer technicians

Format of the Course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
28 hodin
Přehled
This 4 day course involves a mixture of expository based (utilising protocol analyser traces where appropriate) and practical experiments to test and verify the operation of TCP/IP networks. The major aspects of the TCP/IP protocol stack are covered, including subnetting, supernetting and running dynamic routing protocols. TCP and UDP will be compared and contrasted, covering the end-to-end reliability and congestion avoidance capabilities of the TCP/IP stack. Some application layer protocols (HTTP, TLS, DNS, DHCP etc) will be investigated during the course. Network security in the form of TLS will be covered both from a theoretical and practical standpoint. The practical exercises are designed to augment the theory and enhance both the understanding of the underlying protocols and also the problem solving abilities of the delegates.

Audience:

Suitable for anyone looking for an understanding of TCP/IP.

Course is approximately 50% practical.

Nadcházející Networking Školení

Víkendové Networking kurzy, Večerní Networking školení, Networking přijímač, Networking vedené školitelem, Víkendové Networking školení, Večerní Networking kurzy, Networking koučování, Networking lektor, Networking školitel, Networking počítačová školení, Networking počítačové kurzy , Networking kurzy, Networking školení, Networking on-site, Networking uzavřená školení, Networking individuální školení

Slevy Kurzů

Informační Bulletin Slev

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Někteří z našich klientů

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Czech Republic!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Czech Republic
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions