Wireshark Počítačové Kurzy

Wireshark Počítačové Kurzy

Online nebo na místě, živé kurzy Wireshark vedené instruktorem demonstrují prostřednictvím interaktivní diskuse a praktického procvičování základy analyzátoru protokolu Wireshark a jak provádět základní a pokročilé odstraňování problémů v sítích malých a středních velikostí. Školení Wireshark je k dispozici jako "online živé školení" nebo "na místě živé školení". Online živé školení (neboli "vzdálené živé školení") se provádí prostřednictvím interaktivní vzdálené plochy . Živá školení na místě lze provádět lokálně v prostorách zákazníka v České republice nebo ve firemních školicích střediscích NobleProg v České republice. NobleProg -- Váš místní poskytovatel školení

Machine Translated

Wireshark Návrh školení

Název školení
Doba trvání
Přehled
Název školení
Doba trvání
Přehled
21 hodin
The purpose of the course is to provide the participant with basic knowledge of the Wireshark protocol analyzer. The course focuses on deep understanding of the tool, as the basics for using it for network troubleshooting. The course starts with packet capturing, capture and display filters, statistical features and the basics of the expert system. By the end of the course the participant will be able to perform basic troubleshooting in small to medium size networks. The course is based on theory, class exercise and labs.
21 hodin
This course is a continuation of the "Basic Network Troubleshooting Using Wireshark" course, and comes to provide the participants with advanced capabilities for network troubleshooting. The course provides an in-depth knowledge of network behaviour and problems, along with the capabilities to isolate and solve security and advanced applications problems. The course is based on theory, class exercise and labs.
21 hodin
Transport of baseband audio and video streams across IP networks using multicast signalling protocols is becoming increasingly used in broadcast networks. This 3 day course/workshop covers the theory and practice of implementing these protocols within IP and Ethernet networks. The practical element of the course will use Cisco L3 switches and the multicast streamers and receivers will use the cross -platform VLC application. It is not necessary to have any expertise in the Cisco command line as the configuration of the devices can be instructor-led if required. However the course is intended to have at least 50% practical content and can be customised or even lengthened (to examine the protocols in more detail) if run as a single company event.
21 hodin
Analýza síťového balíčku je technika používaná k zobrazení, v reálném čase, surových dat odeslaných a přijatých přes síťový rozhraní. To je užitečné pro řešení problémů s konfigurací sítě a problémy s aplikací sítě. Wireshark je bezplatný open source balíček analyzátor používaný k řešení takových problémů sítí. V tomto instruktorově vedeném, živém tréninku se účastníci dozví, jak používat Wireshark k řešení problémů s funkčností sítě, stejně jako s výkonem různých síťových aplikací. Účastníci se naučí zásady řešení problémů sítě a praktické techniky pro zachycení a analýzu poptávky TCP/IP a reakčního provozu mezi různými klienty a servery. Po ukončení tohoto tréninku budou účastníci schopni:
  Analýza funkčnosti a výkonu sítě v různých prostředích za různých podmínek Určte, zda jsou příklady různých serverových aplikací přijatelně prováděny Identifikace hlavních zdrojů problémů s výkonem sítě Identifikace a řešení nejčastějších příčin problémů s výkonem v komunikaci TCP/IP
publikum
  síťový inženýr Síťové a počítačové techniky
Formát kurzu
  Částečná přednáška, částečná diskuse, cvičení a těžká praxe
Poznámka
  Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás, abyste uspořádali.
21 hodin
Wireshark is a free open source packet analyzer used for troubleshooting network issues. Network packet analysis is a technique used to view, in real time, the raw data sent and received over a network interface. This is useful for troubleshooting network configuration and network application problems. In this instructor-led, live training (onsite or remote), participants will learn advanced techniques for troubleshooting the functionality and performance of a network and its applications. This course is an extension of "Network Troubleshooting with Wireshark", which focuses primarily on common HTTP applications. In this training, we consider protocols and connection mediums such as Wi-Fi, HTTPS, SMTP, enterprise applications and more. By the end of this training, participants will be able to:
 • Isolate and solve network security issues using the Wireshark CLI
 • Troubleshoot applications that use protocols beyond HTTP, including HTTPS, FTP, mail, DNS, etc.
 • Troubleshoot network connection problems in enterprise applications such as databases, RPC, etc.
 • Troubleshoot connection problems in media applications such as VoIP and streaming
 • Use network forensics to trace and detect security issues
Audience
 • Network engineers
 • Network and computer technicians
Format of the Course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
Note
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
35 hodin
Wireshark is a free open source packet analyzer used for troubleshooting network issues. Network packet analysis is a technique used to view, in real time, the raw data sent and received over a network interface. This is useful for troubleshooting network configuration and network application problems. In this instructor-led, live training (onsite or remote), participants will learn advanced techniques for troubleshooting the functionality and performance of a network and its applications. This course is an extension of "Network Troubleshooting with Wireshark", which focuses primarily on common HTTP applications. In this training, we consider protocols and connection mediums such as Wi-Fi, HTTPS, SMTP, enterprise applications and more. By the end of this training, participants will be able to:
 • Isolate and solve network security issues using the Wireshark CLI
 • Troubleshoot applications that use protocols beyond HTTP, including HTTPS, FTP, mail, DNS, etc.
 • Troubleshoot network connection problems in enterprise applications such as databases, RPC, etc.
 • Troubleshoot connection problems in media applications such as VoIP and streaming
 • Use network forensics to trace and detect security issues
Audience
 • Network engineers
 • Network and computer technicians
Format of the Course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Momentálně pro tuto lokalitu nejsou naplánovány žádné kurzy.

Víkendové Wireshark kurzy, Večerní Wireshark školení, Wireshark přijímač, Wireshark vedené školitelem, Víkendové Wireshark školení, Večerní Wireshark kurzy, Wireshark koučování, Wireshark lektor, Wireshark školitel, Wireshark počítačová školení, Wireshark počítačové kurzy , Wireshark kurzy, Wireshark školení, Wireshark on-site, Wireshark uzavřená školení, Wireshark individuální školení

Slevy kurzů

No course discounts for now.

Informační bulletin slev

Respektujeme soukromí vaší e-mailové adresy. Vaši adresu nebudeme předávat ani prodávat ostatním.
Vždy můžete změnit své preference nebo se úplně odhlásit.

Někteří z našich klientů

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Czech Republic!

As a Business Development Manager you will:

 • expand business in Czech Republic
 • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
 • recruit local trainers and consultants

We offer:

 • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
 • high-tech automation
 • continuously upgraded course catalogue and content
 • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions