Návrh Školení

Představujeme rámec .Net 4.0

  Jazyky integrovaného vývojového prostředí (IDE) v rámci .Net Common Language Runtime (CLR) Přístup k datům pomocí ADO.Net & XML Přístup k webu pomocí ASP.Net

Visual Studio 2010

  Užitečné Visual Studio Windows Vytváření projektů Anatomie projektu Soubory v Průzkumníkovi řešení projektu Úryvky kódu

C# Syntaxe jazyka

  Datové typy Proměnné Operátoři deklarace Podmíněné příkazy Struktury smyčkování

Třídy a předměty

  Vytváření modelů Vytváření tříd a objektů Přidávání konstruktorů do třídy Přidávání metod, vlastností a událostí Metody přetěžování Postupy vlastností

Ladění aplikací

  Nastavení zarážek Postupné ladění kódu Windows Sledujte zásobník volání Windows

Úvod do ASP.Net

  Spuštění projektu ASP.Net Soubory projektu Server řídí Zpracování událostí serveru Životní cyklus stránky

Vývoj uživatelského rozhraní

  Motivy a vzhledy Master Pages Uživatelské ovládací prvky Ovládací prvky pro ověření navigace na webu

Modul 8: Konfigurace

  Nastavení konfigurace webových stránek Konfigurační soubory včetně souborů Web.Config Ukládání nastavení aplikací a konfiguračních řetězců Nástroj pro správu webových stránek

Členství a personalizace

  Zabezpečení a přizpůsobení webových stránek Podrobnosti o uživateli v databázi členství pomocí ovládacích prvků přihlášení Webová stránka State Management Metody použití stavu zobrazení k uložení stavu stránky

Zpracování výjimek

  Přidání bloků Try Catch do výjimek na úrovni kódové stránky Výjimky na úrovni webu Vlastní chybové trasování stránek

Údaje Access

  Co je ADO.Net Connection Object Command Object Čtečky dat Datové sady a datové adaptéry pomocí Průvodce zdrojem dat

Vytváření responzivních stránek pomocí AJAX

  Architektura AJAX Co jsou aktualizace částečné stránky pomocí ovládacího panelu Updatepanel Server pomocí skriptů na straně klienta

Přístup k datům pomocí LINQ

  Proč potřebujeme LINQ dotazování Syntaxe databázového jazyka pro dotazování pomocí LINQ na SQL

Používání služeb Windows Communication Foundation (WCF).

  Architektura orientovaná na služby Mechanika scénářů WCF Communication: Adresa, smlouva, vazba Vytvoření jednoduché služby WCF Volání služby WCF z klientské aplikace

Rozvinutí

  Jak nasadit webovou aplikaci Metody nasazení pomocí nástrojů pro kopírování a publikování Visual Studios pomocí instalačních projektů Instalace sestavení v GAC

Požadavky

Před absolvováním tohoto workshopu musí studenti:

 • Umět spravovat prostředí řešení pomocí Visual Studio IDE a nástrojů 2010
 • Umět naprogramovat aplikaci pomocí jazyka kompatibilního s .NET Framework 4.0
 • Mít základní znalosti o skriptech na straně klienta
 • Mít základní znalosti HTML
 35 hodiny

Počet účastníkůPrice per participant

Reference (5)

Související kategorie