.Net Core Počítačové Kurzy

.Net Core Počítačové Kurzy

Lokální instruktorem vedené .Net Core školení České republice.

Reference

★★★★★
★★★★★

.Net Core Návrh Školení

Název školení
Doba trvání
Přehled
Název školení
Doba trvání
Přehled
14 hodin
Přehled
.NET Core is an open-source framework for creating .NET applications on Windows, macOS and Linux.

In this instructor-led, live training, participants will learn the fundamentals of .Net Core as they step through the creation of a sample application that demonstrates .Net Core's unique qualities vs other frameworks.

By the end of this training, participants will be able to:

- Setup .Net Core together with the tooling and IDEs needed to start developing right away.
- Use .Net to build various types of software, including web applications, console applications, microservices and libraries.
- Understand .Net Core's components, including class libraries, packages, metapackages and frameworks.
- Build, debug and deploy a sample web application

Audience

- Developers

Format of the Course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice in a live-lab environment.

Note

- This course is based on .Net Core 2.x and is available for both Windows and Linux environments.
- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
- To learn more about .Net Core, please visit: https://github.com/dotnet/core
21 hodin
Přehled
.NET Core je open source framework pro vytváření aplikací .NET v systémech Windows, macOS
a Linux.

V tomto instruktor-vedl, live školení, účastníci se naučí .Net Core, jak krok
vytvořením ukázkové aplikace, která prokazuje .Net Corejedinečné vlastnosti
vs jiné rámce. Zahrnuje také používání Angular v projektu ASP.NET Core MVC.

Do konce tohoto školení budou účastníci moci:

- Nastavení .Net Core spolu s nástroji a IDje potřebné k zahájení vývoje hned.
- Pomocí aplikace .Net můžete vytvářet různé typy softwaru, včetně webových aplikací, konzolových aplikací, mikroslužeb a knihoven.
- Seznamte se .Net Corekomponenty, včetně tříd knihovny, balíčky, metapackages a architektury.
- Vytvářejte knihovny a aplikace v jádru .NET.
- Seznamte se s důležitými aspekty vývoje vysoce kvalitního softwaru pro vydání
- Vytvářejte aplikace s ASP.NET Core, jeho silnými a slabými stránkami a s tím, jak využít jeho funkce k bezpečnému vytváření aplikací.
- Front-end vývoj s ASP.NET Core MVC.
- Frond-end rámců a nástrojů, jako je Angular, Bootstrap, Nuget, Bower, webpack, Gulp a Azure.
- Vytvořte projekt Visual Studio nebo Visual Studio kódu, který obsahuje Angular, ASP.NET Core MVC a získejte je ve spolupráci.
- Pomocí Entity Framework Core ukládat data aplikace a ASP.NET základní identity k ověření a autorizaci uživatelů.
- Balíčky ASP.NET Core slouží k poskytování funkcí do Angular.

Nadcházející .Net Core Školení

Víkendové .Net Core kurzy, Večerní .Net Core školení, .Net Core přijímač, .Net Core vedené školitelem, Víkendové .Net Core školení, Večerní .Net Core kurzy, .Net Core koučování, .Net Core lektor, .Net Core školitel, .Net Core počítačová školení, .Net Core počítačové kurzy , .Net Core kurzy, .Net Core školení, .Net Core on-site, .Net Core uzavřená školení, .Net Core individuální školení

Slevy Kurzů

Informační Bulletin Slev

Respektujeme soukromí vaší e-mailové adresy. Vaši adresu nebudeme předávat ani prodávat ostatním.
Vždy můžete změnit své preference nebo se úplně odhlásit.

Někteří z našich klientů

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Czech Republic!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Czech Republic
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions