Návrh Školení

Úvod

Přehled zásobníku SMACK

  Co je Apache Spark? Funkce Apache Spark Co je Apache Mesos? Funkce Apache Mesos Co je Apache Akka? Funkce Apache Akka Co je Apache Cassandra? Vlastnosti Apache Cassandra Co je Apache Kafka? Vlastnosti Apache Kafka

Scala Jazyk

  Scala syntaxe a struktura Scala řídící tok

Příprava vývojového prostředí

  Instalace a konfigurace zásobníku SMACK Instalace a konfigurace Docker

Apache Akka

  Použití herců

Apache Cassandra

  Vytvoření databáze pro operace čtení Práce se zálohami a obnovou

Konektory

  Vytváření streamu Vytváření aplikace Akka Ukládání dat pomocí Cassandra Prohlížení konektorů

Apache Kafka

  Práce s clustery Vytváření, publikování a konzumace zpráv

Apache Mesos

  Alokace zdrojů Spuštění clusterů Práce s Apache Aurora a Docker Spuštění služeb a úloh Nasazení Spark, Cassandra a Kafka na Mesos

Apache Spark

  Správa datových toků Práce s RDD a datovými rámci Provádění analýzy dat

Odstraňování problémů

  Řešení selhání služeb a chyb

Shrnutí a závěr

Požadavky

 • Pochopení systémů zpracování dat

Publikum

 • Data Scientists
 14 hodiny

Počet účastníkůPrice per participant

Reference (1)

Související kategorie