Návrh Školení

Úvod

Nastavení vývojového prostředí

  Programming lokálně vs online: Anaconda a Jupyter

Python Základy programování

  Řídicí struktury, datové typy, funkce, datové struktury a operátory

Rozšíření schopností Python

  Moduly a balíčky

Vaše první Python přihláška

  Odhad data a času začátku a konce

Přístup k externím datům pomocí Python

  Import a export, čtení a zápis CSV dat Přístup k datům v SQL databázi

Organizace dat pomocí polí a vektorů v Python

  NumPy a vektorizované funkce

Vizualizace dat pomocí Python

  Matplotlib pro 2D a 3D vykreslování, pyplot a SciPy

Analýza dat pomocí Python

  Analýza dat pomocí scipy.stats a pandas Import a export finančních dat (Excel, data webových stránek atd.)

Simulace trajektorií cen aktiv

  Simulace Monte Carlo

Alokace aktiv a optimalizace portfolia

  Provádění alokace kapitálu, alokace aktiv a hodnocení rizik

Analýza rizik a Investment Výkon

  Definování a řešení problémů optimalizace portfolia

Analýza fixního příjmu a oceňování opcí

  Provádění analýzy fixních příjmů a oceňování opcí

Analýza finančních časových řad

  Analýza dat časových řad na finančních trzích

Uvedení vaší Python aplikace do výroby

  Integrace vaší aplikace s Excel a dalšími webovými aplikacemi

Výkon aplikace

  Optimalizace vaší aplikace Parallel Computing a Multiprocessing

Odstraňování problémů

Závěrečné poznámky

Požadavky

 • Znalost financí (cenné papíry, deriváty atd.)
 • Obecná znalost pravděpodobnosti a statistiky
 • Elementary diferenciální a integrální počet
 35 hodiny

Počet účastníkůPrice per participant

Reference (3)

Související kurzy

Kaggle

14 hodiny

Accelerating Python Pandas Workflows with Modin

14 hodiny

GPU Data Science with NVIDIA RAPIDS

14 hodiny

Anaconda Ecosystem for Data Scientists

14 hodiny

Data Analysis with Python, Pandas and Numpy

14 hodiny

Machine Learning with Python and Pandas

14 hodiny

Scaling Data Analysis with Python and Dask

14 hodiny

FARM (FastAPI, React, and MongoDB) Full Stack Development

14 hodiny

Developing APIs with Python and FastAPI

14 hodiny

Scientific Computing with Python SciPy

7 hodiny

Game Development with PyGame

7 hodiny

Web application development with Flask

14 hodiny

Advanced Flask

14 hodiny

Build REST APIs with Python and Flask

14 hodiny

Související kategorie