Návrh Školení

Úvod

  Přehled Data Analytics with Python in Power BI Úvod do skriptování v Pythonu v Power BI Instalace balíčků Python pro Power BI Připojení Power BI ke zdrojům dat

Příprava dat pomocí Python

  Načítání a transformace dat pomocí skriptů Python Techniky čištění a předzpracování dat Manipulace s chybějícími daty pomocí Python v Power BI

Vizualizace dat pomocí Python

  Vytváření základních vizualizací pomocí Python Přizpůsobení tabulek a grafů pomocí Python skriptů Interaktivní vizualizace dat pomocí Python

Pokročilá analýza dat s Python

  Úvod do Pandas pro manipulaci s daty Provádění pokročilých úloh analýzy dat pomocí Python Agregace a sumarizace dat pomocí Python skriptů

Analýza časových řad s Python

  Analýza dat časových řad v Power BI pomocí Python Výpočtů a prognóz na základě času pomocí Python Vizualizace trendů dat časových řad

Statistická analýza s Python

  Techniky statistické analýzy využívající Python v Power BI testování hypotéz a A/B testování Začlenění statistických výsledků do sestav

Integrace strojového učení v Power BI

  Úvod do strojového učení v Power BI Vytváření a nasazování modelů strojového učení pomocí Python Použití Python knihoven jako scikit-learn pro prediktivní analytiku

Geoprostorová analýza s Python

  Vizualizace a mapování geografických dat Provádění geoprostorové analýzy pomocí Python Vytváření vlastních map a statistik založených na poloze

Integrace s externími rozhraními API a webovými daty

  Načítání dat z externích rozhraní API pomocí Python Web scraping a extrakce dat Začlenění externích zdrojů dat do sestav Power BI

Shrnutí a další kroky

Požadavky

  Základní porozumění konceptům analýzy dat Seznámení s Microsoftem Power BI

Publikum

  Datový analytik Informační koordinátor Informační analytik Informační administrativní asistent
 28 hodiny

Počet účastníkůPrice per participant

Reference (5)

Související kurzy

Data Analysis with Python, Pandas and Numpy

14 hodiny

Accelerating Python Pandas Workflows with Modin

14 hodiny

Machine Learning with Python and Pandas

14 hodiny

Scaling Data Analysis with Python and Dask

14 hodiny

FARM (FastAPI, React, and MongoDB) Full Stack Development

14 hodiny

Developing APIs with Python and FastAPI

14 hodiny

Scientific Computing with Python SciPy

7 hodiny

Game Development with PyGame

7 hodiny

Web application development with Flask

14 hodiny

Advanced Flask

14 hodiny

Build REST APIs with Python and Flask

14 hodiny

GUI Programming with Python and Tkinter

14 hodiny

Kivy: Building Android Apps with Python

7 hodiny

GUI Programming with Python and PyQt

21 hodiny

Web Development with Web2Py

28 hodiny

Související kategorie