Návrh Školení

Úvod

Přehled rámce COBIT, komponent a principů

  Rámec COBIT Domény a komponenty Klíčové principy

Seznamte se s klíčovými principy IT Governance

  Informační bezpečnost Gozásady správy a řízení Bezpečnostní aktivity a metriky

Prozkoumání rámce COBIT

  Základní model COBIT Řízení výkonu Faktory návrhu a oblasti zaměření

Pochopení řízení a Management cílů

  Popisy cílů a účel Příslušné složky cílů

Návrh řešení IT Gona míru

  Přizpůsobení COBIT Konstrukční faktory ovlivňují sadu nástrojů COBIT

Implementace COBIT pro optimalizaci IT Governance

  Podnikové řízení informací a technologií (EGIT) Stanovení požadavků na informace, rolí a hodnot Průvodce implementací a osvědčené postupy Vztah návrhu a implementace

Použití COBIT pro IT Governance a Management

  Fáze implementace Komponenty životního cyklu Použití nástroje obchodního případu

Měření výkonnosti a procesu rámce

  Proces hodnocení COBIT Atributy procesu Hodnocení způsobilosti procesu

Shrnutí a závěr

Požadavky

 • Zkušenosti s řízením a provozem IT
 • Obecná znalost IT governance a správy informací

Publikum

 • Business manažeři
 • IT manažeři
 • Manažeři rizik a compliance
 7 hodiny

Počet účastníkůPrice per participant

Reference (3)

Související kategorie