3D Graphics Počítačové Kurzy

3D Graphics Počítačové Kurzy

Online nebo na místě, instruktorem vedené živé 3D grafické kurzy (3D počítačová grafika nebo trojrozměrná počítačová grafika) školicí kurzy demonstrují prostřednictvím interaktivní diskuse a praktické praxe, jak používat 3D grafiku k provádění výpočtů a vykreslování 2D obrázků. Školení 3D grafiky je dostupné jako "online živé školení" nebo "na místě živé školení". Online živé školení (neboli „vzdálené živé školení“) se provádí prostřednictvím interaktivní vzdálené plochy . Živá školení na místě lze provádět lokálně v prostorách zákazníka v České republice nebo ve firemních školicích střediscích NobleProg v České republice. NobleProg -- Váš místní poskytovatel školení

Machine Translated

3D Graphics Podkategorie

3D Graphics Návrh školení

Název školení
Doba trvání
Přehled
Název školení
Doba trvání
Přehled
21 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at designers, mechanical engineers, and anyone who wishes to learn how to create 3D models that can be constructed or 3D printed. By the end of this training, participants will be able to:
 • Create printable 3D models.
 • Use geometric transformations to build complex 3D shapes.
 • Model in a non-interactive manner using minimal lines of code.
35 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at artists, game developers, or complete beginners who wish to use Blender to create 3D models for interactive applications, video games, animated films, etc. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the principles and core concepts of 3D modeling.
 • Explore a variety of modes and tools for modeling and editing 3D meshes.
 • Learn how to create animations and visual effects with Blender.
 • Add curves, surfaces, metaballs, and hair particles to simulate realistic 3D motions.
 • Use the tools for UV mapping/unwrapping, sculpting, and painting 3D models.
 • Export 3D models and assets to a game engine, 3D printer, or other software. 
21 hodin
FreeCAD is an open-source, customizable, multi-platform, scriptable and extensible parametric 3D modeler for designing real-life objects. In this instructor-led, live training, participants will learn how to model an object for later construction or 3D printing. By the end of this training, participants will be able to:
 • Use FreeCad's tools and workflows to replace commercial CAD or BIM modeling software
 • Write to many formats such as STEP, IGES, STL, SVG, DXF, OBJ, IFC, DAE, etc.
 • Use Python to extend FreeCAD's functionality
 • Automate FreeCad, build modules and embed FreeCAD into an existing application
Audience
 • Designers
 • Developers
 • Mechanical engineers
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
7 hodin
ARToolKit is an open-source tracking library for creating Augmented Reality (AR) applications. It supports Windows, Linux, Mac, Android and iOS. In this instructor-led, live training, participants will learn how to build an augmented reality mobile application with ARToolKit. By the end of this training, participants will be able to:
 • Develop a mobile application that overlays virtual imagery onto the real world
 • Preprocess video to adjust lighting and resolve issues
 • Integrate ARToolKit with third-party tools and functionality, including OpenCV, Unity, OpenSceneGraph and the mobile device's GPS, compass, and camera calibration utilities
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
Course Customization Options
 • The mobile application developed in this course can be target Android and/or iOS. To request your preference, please contact us to arrange.
7 hodin
Universal Scene Description (USD) je open source rámec vyvinutý společností Pixar pro výměnu dat 3D počítačové grafiky v různých aplikacích. Je navržen tak, aby byl flexibilní a rozšířitelný na další společné prostředí, které provozují propojené nástroje, jako je například NVIDIA Omniverse. Tento výcvik vedený instruktorem (online nebo on-site) je zaměřen na designové inženýry, architekty a vývojáře, kteří chtějí používat Pixar USD k vytváření, výstavbě a sdílení společných 3D scén nebo aktiv při současné práci z různých grafických nástrojů. Po ukončení tohoto tréninku budou účastníci schopni:
  Vytvořte potřebné rozvojové prostředí pro začátek výstavby 3D grafiky a pracovních toků. Pochopte základní složení USD a aplikujte změny ke zlepšení 3D aktiv a scén. •       Sdílejte, kombinujte a transformujte více aktiv pomocí podporovaných plug-inů USD pro aplikace třetích stran (Maya, Katana a Houdini).
Formát kurzu
  Interaktivní přednáška a diskuse. Mnoho cvičení a praxe. Hands-on implementace v živém laboratoři prostředí.
Možnosti personalizace kurzu
  Tento kurz se zaměřuje na USD, ale mohou být použity i jiné softwarové aplikace, jako jsou Maya, Katana a Houdini. Prosím potvrďte, zda máte konkrétní požadavky. Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás, abyste uspořádali.
21 hodin
WebGL (Web Graphics Library) is a JavaScript API for rendering 3D graphics within a web browser without the use of plug-ins. In this instructor-led, live training, participants will learn how to generate realistic computer images using 3D graphics as they step through the creation of an animated 3D application that runs in a browser. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand and use WebGL's various functionality, including meshes, transforms, cameras, materials, lighting, and animation
 • Animate objects with WebGL
 • Create 3D objects using WebGL
Audience
 • Developers
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hodin
Autodesk Maya nebo Maya je 3D počítačová grafická aplikace. Maya umožňuje uživatelům vytvářet realistické animace od nuly. Tento instruktor-vedl, živý trénink (na místě nebo vzdálené) je zaměřen na webové designéry, kteří chtějí použít Maya pro vytváření 3D animace. Do konce tohoto školení budou účastníci moci:
 • Vytvořte realistické modely a textury v Maya.
 • Animovat a vykreslovat projekty pro vysoce kvalitní přehrávání.
 • Simulujte přírodní efekty, jako je voda a kouř.
Formát kurzu
 • Interaktivní přednáška a diskuse.
 • Spousta cvičení a praxe.
 • Praktická implementace v prostředí živé laboratoře.
Možnosti přizpůsobení kurzu
 • Chcete-li požádat o školení na míru pro tento kurz, kontaktujte nás a zamluvte si.

Momentálně pro tuto lokalitu nejsou naplánovány žádné kurzy.

Víkendové 3D Graphics kurzy, Večerní 3D Graphics školení, 3D Graphics přijímač, 3D Graphics vedené školitelem, Víkendové 3D Graphics školení, Večerní 3D Graphics kurzy, 3D Graphics koučování, 3D Graphics lektor, 3D Graphics školitel, 3D Graphics počítačová školení, 3D Graphics počítačové kurzy , 3D Graphics kurzy, 3D Graphics školení, 3D Graphics on-site, 3D Graphics uzavřená školení, 3D Graphics individuální školení

Slevy kurzů

No course discounts for now.

Informační bulletin slev

Respektujeme soukromí vaší e-mailové adresy. Vaši adresu nebudeme předávat ani prodávat ostatním.
Vždy můžete změnit své preference nebo se úplně odhlásit.

Někteří z našich klientů

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Czech Republic!

As a Business Development Manager you will:

 • expand business in Czech Republic
 • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
 • recruit local trainers and consultants

We offer:

 • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
 • high-tech automation
 • continuously upgraded course catalogue and content
 • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions