Robotic Process Automation (RPA) Počítačové Kurzy

Robotic Process Automation (RPA) Počítačové Kurzy

Lokální instruktorem vedené Robotic Process Automation (RPA) školení České republice.

Reference

★★★★★
★★★★★

Robotic Process Automation (RPA) Návrh školení

Název školení
Doba trvání
Přehled
Název školení
Doba trvání
Přehled
21 hodin
In this instructor-led, live training in České republice (onsite or remote), participants will learn how to implement RPA by engaging in practical, hands-on exercises and discussions. By the end of this training, participants will have working knowledge of the prominent tools available for designing and deploying RPA systems and will be in a position to evaluate and choose among such systems. Participants will implement various sample RPA projects and gain the necessary practice and mindset to implement a similar system within their own organization.
28 hodin
In this instructor-led, live training, participants will learn how to use OpenSpan (now integrated into Pegasystems) to unify robotics and workforce analytics. By the end of this training, participants will be able to:
 • Use OpenSpan to automate Windows applications
 • Automate web application process
 • Deploy automated workflows
 • Diagnose and debug processes
 • Use OpenSpan in conjunction with Pegasystems workforce analytics software to improve customer service processes
Audience
 • Software architects
 • Developers
 • Consultants
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
Note
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hodin
Robotic Process Automation (RPA) refers to process automation technology (think "software robot") that aims to replicate the actions of a human interacting with a software application or system. An example of a software robot performing the task of a human, would be the entering of data into an ERP system. In this instructor-led training, participants will learn how to implement RPA by engaging in practical, hands-on exercises and discussions. By the end of this training, participants will have working knowledge of the prominent tools available for designing and deploying RPA systems and will be in a position to evaluate and choose among such systems. Participants will implement various sample RPA projects and gain the necessary practice and mindset to implement a similar system within their own organization. Audience
 • Developers
 • Process designers
 • Technical persons in charge of deploying RPA within their organization
Format of the course
 • workshops
14 hodin
Tento třídní trénink bude prozkoumávat Robotics a Robotic Process Automation (RPA). Delegáti budou provádět počítačové příklady a případové studium řešení cvičení.
21 hodin
ChatBots are computer programs that automatically simulate human responses via chat interfaces. ChatBots help organizations maximize their operations efficiency by providing easier and faster options for their user interactions. In this instructor-led, live training, participants will learn how to build chatbots in Python. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the fundamentals of building chatbots
 • Build, test, deploy, and troubleshoot various chatbots using Python
Audience
 • Developers
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
Note
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hodin
In this instructor-led, live training in České republice (onsite or remote), participants will learn how to use AutoIt to automate window applications as they step through a series of hands-on live-lab exercises.
7 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at leaders, managers, and process owners who wish to adopt and implement RPA to drive their organization towards effective digital transformation. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the core concepts, key benefits, and risks of RPA.
 • Gain insights on digital transformation strategies and how to implement them successfully.
 • Adopt RPA to enable end-to-end process automation in their organization.
 • Identify opportunities to solve business problems and accelerate growth.
 • Learn how to integrate analytics automation with RPA for faster business outcomes.
28 hodin
In this instructor-led, live training in České republice, participants will learn the Blue Prism architecture, its user interface and controls, as well as techniques for deployment and administration. Participants will have a chance to practice implementing their own instance of Blue Prism in response to different business scenarios. By the end of this training, participants will be able to:
 • Create and manage their own business objects and processes.
 • Manage sessions and control robots and processes.
 • Deploy and manage Blue Prism in accordance with different business needs.
28 hodin
In this instructor-led, live training in České republice (onsite or remote), participants will learn how to create an automation workflow, manipulate data within the workflow, debug issues and set up the necessary end-to-end infrastructure needed to deploy a full-fledged robotic workflow. By the end of this training, participants will be able to:
 • Design, deploy and manage a robotic workforce that mimics real employees.
 • Apply this RPA solution to various business areas, including finance, BPO, software, and insurance.
14 hodin
Inteligentní automatizace procesů (IPA) označuje použití Artificial Intelligence (AI) , robotiky a integrace se službami třetích stran za účelem rozšíření výkonu RPA. Toto školení vedené instruktory, na místě nebo na dálku, je zaměřeno na technické osoby, které chtějí zřídit nebo rozšířit systém RPA s inteligentnějšími schopnostmi. Na konci tohoto školení budou účastníci schopni:
 • Nainstalujte a nakonfigurujte UiPath IPA.
 • Povolte robotům spravovat další roboty.
 • Aplikujte počítačové vidění k přesnému vyhledání objektů obrazovky.
 • Povolte roboty, které mohou detekovat jazykové vzorce a provádět analýzu sentimentu na nestrukturovaném obsahu.
Formát kurzu
 • Interaktivní přednáška a diskuse.
 • Spousta cvičení a cvičení.
 • Praktická implementace v prostředí živé laboratoře.
Možnosti přizpůsobení kurzu
 • Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás a domluvte se.
 • Chcete-li se dozvědět více o UiPath IPA, navštivte prosím: https: // www. UiPath .com / rpa / inteligentní-automatizace procesů
21 hodin
In this instructor-led, live training in České republice (onsite or remote), participants will learn how to create an automation workflow, manipulate data within the workflow, debug issues and set up the necessary end-to-end infrastructure needed to deploy a full-fledged robotic workflow. By the end of this training, participants will be able to:
 • Design, deploy and manage a robotic workforce that mimics real employees.
 • Apply this RPA solution to various business areas, including finance, BPO, software, and insurance.
21 hodin
UiPath je nástroj RPA (Robotic Process Automation) pro automatizaci každodenních úkolů organizace, osvobozující zaměstnance od každodenní rutiny práce. UiPath Používá diagramy, průtokové grafy a možnosti vlečení a klesání k definování činností pro automatizaci. Umožňuje pohodlné řízení úkolů založených na pravidlech a umožňuje sdílení a opětovné využití komponent mezi různými projekty a týmy. Rozšířitelná architektura používá prediktivní analýzu, kognitivní schopnosti a umělou inteligenci k automatizaci složitých procesů. V tomto výcviku vedeném instruktorem se účastníci naučí, jak postavit podnikový robot a používat více robotů paralelně, aby zvýšili efektivitu práce s nástrojem UiPath RPA. Po ukončení tohoto tréninku budou účastníci schopni:
  Vytvořte si jednoduchý podnikatelský robot. Správa zdrojového kódu pomocí TFS. Využijte Orchestrator Queues & transakce. Přidejte snímače do UiPath Studio.
Formát kurzu
  Interaktivní přednáška a diskuse. Mnoho cvičení a praxe. Hands-on implementace v živém laboratoři prostředí.
Možnosti personalizace kurzu
  Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás, abyste uspořádali.
14 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at SAP power users and consultants who wish to create, deploy and manage software robots to automate repetitive human tasks in SAP. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure UIPath on both the server and client.
 • Identify tasks that are suitable for automation with software robots.
 • Understand how UIPath differs from other automation tools.
 • Test and deploy UIPath software robots to automate tedious and time-consuming tasks in SAP.
7 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at business analysists and project managers who wish to carry out business analysis using the UiPath RPA tool. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn about the architecture and key features of UiPath RPA tool.
 • Understand the role of an RPA business analyst.
 • Map the business requirements and track the RPA process.
35 hodin
UiPath is an RPA (Robotic Process Automation) tool for automating an organization's everyday tasks, freeing employees from the daily routine of rote work. UiPath uses diagrams, flowcharts and drag and drop options to define activities for automation. It allows for convenient administration of rules-based tasks and allows components to be shared and reused among different projects and teams. The UiPath extensible architecture uses predictive analytics, cognitive capabilities and artificial intelligence to automate complex processes. In this instructor-led, live training (onsite or remote), participants will learn how to use advanced functionality in UiPath Studio, as well as leveraging the ReFramework to build sophisticated agents with AI capabilities (document understanding). By the end of this training, participants will be able to:
 • Manage advanced UiPath RPA projects.
 • Create enterprise-grade robotic workforce using ReFramework.
 • Extract information from unstructured data sources (e.g. invoices, images).
 • Create advanced applications with machine learning / AI capabilities (e.g. spam detection).
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion
 • Lots of exercises and practice
 • Hands-on implementation in a live-lab environment
21 hodin
In this instructor-led, live training in České republice (online or onsite), participants will learn how to identify the key process variables and connect them as they step through the creation of a business flow using RPA Express. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure RPA Express.
 • Identify the steps and actions to be recorded by RPA Express.
 • Use RPA Express to map out a business flow.
 • Create bots to capture and repeat events on a website, desktop or terminal.
 • Plan a process automation strategy.
28 hodin
In this instructor-led, live training in České republice, participants will learn how RPA works, as they step through the deployment of an Automation Anywhere sample system. Case studies will be examined and comparisons made between Automation Anywhere and other RPA systems to allow candidates to evaluate their choice of tool relative to the organizational problem they wish to solve with RPA. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand how RPA works and where Automation Anywhere fits into the Business Process Automation big picture.
 • Use Automation Anywhere to create software bots that handle tasks such as Excel computations, email responses, and database manipulations.
 • Analyze existing business processes and develop an RPA plan for enhancing the efficiency of a workflow.
 • Lower operating costs and reduce errors through automation.
 • Diagnose and debug problems during the development and deployment of Automation Anywhere software bots.
 • Communicate effectively with management and staff about the role and expectation of software bots within the organization.
14 hodin
In this instructor-led, live training, in České republice participants will learn how to operate an Automation Anywhere sample system. Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
14 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at data analysts or developers who wish to use Bot Insight to generate RPA analytics dashboards and capture business intelligence insights in real-time. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand business and operational analytics concepts and how they apply to RPA.
 • Explore the various features and dashboards in Bot Insight and use them to analyze data.
 • Learn how to configure, customize, and publish CoE dashboards in Bot Insight.
 • Capture external data insights from other applications (Power BI, Zoomdata, etc.) using connectors and APIs.
21 hodin
In this instructor-led, live training in České republice (onsite or remote), participants will learn what RPA is and how it can be implemented within an organization. Different RPA tools and approaches are examined, then hands-on implementation exercises are carried out in a simulated front and back office setting using NICE Robotic Automation. By the end of this training, participants will be able to:
 • Evaluate and select which processes and workflow are most appropriate for RPA.
 • Automate select cases of repetitive, time-intensive manual processes.
 • Configure and monitor Nice Robotic Automation in a production setting.
 • Present proposal and feedback on RPA results to management.
 • Scale an RPA system to match growing needs.
21 hodin
Robocorp RPA Framework je open-source RPA (Robotic Process Automation) řešení pro zjednodušení vývoje a údržby softwarových robotů. Zaměřuje se na spolupráci, experimentování, učení a iterativní rozvoj nejlepších postupů. Tento výcvik vedený instruktorem (online nebo on-site) je zaměřen na vývojáře softwarových robotů, kteří chtějí používat platformu přátelské k vývojářům, otevřeného zdroje, aby vytvořili RPA řešení pro svou organizaci. Po ukončení tohoto tréninku budou účastníci schopni:
  Instalace a konfigurace Robocode Developer Studio. Použijte nástroje vývojáře Robocode k vytvoření softwaru RPA. Vytvořte Robot Framework ekosystém k optimalizaci rozvoje a spolupráce. Použijte orchestrovanou platformu Robocloud k implementaci softwarových robotů podnikové úrovně. Sdílejte znalosti a budujte komunitu s dalšími softwarovými roboty.
Formát kurzu
  Interaktivní přednáška a diskuse. Mnoho cvičení a praxe. Hands-on implementace v živém laboratoři prostředí.
Možnosti personalizace kurzu
  Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás, abyste uspořádali.
21 hodin
UiPath is an RPA (Robotic Process Automation) tool for automating an organization's everyday tasks, freeing employees from the daily routine of rote work. UiPath uses diagrams, flowcharts and drag and drop options to define activities for automation. It allows for convenient administration of rules-based tasks and allows components to be shared and reused among different projects and teams.
 • The UiPath extensible architecture uses predictive analytics, cognitive capabilities and artificial intelligence to automate complex processes.
In this instructor-led, live training, participants will learn how to create an automation workflow, manipulate data within the workflow, debug issues and set up the necessary end-to-end infrastructure needed to deploy a full-fledged robotic workflow. By the end of this training, participants will be able to:
 • Design, deploy and manage a robotic workforce that mimics real employees.
 • Apply this RPA solution to various business areas, including finance, BPO, software, and insurance.
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
 

Last Updated:

Víkendové Robotic Process Automation (RPA) kurzy, Večerní Robotic Process Automation (RPA) školení, Robotic Process Automation (RPA) přijímač, Robotic Process Automation (RPA) vedené školitelem, Víkendové Robotic Process Automation (RPA) školení, Večerní Robotic Process Automation (RPA) kurzy, Robotic Process Automation (RPA) koučování, Robotic Process Automation (RPA) lektor, Robotic Process Automation (RPA) školitel, Robotic Process Automation (RPA) počítačová školení, Robotic Process Automation (RPA) počítačové kurzy , Robotic Process Automation (RPA) kurzy, Robotic Process Automation (RPA) školení, Robotic Process Automation (RPA) on-site, Robotic Process Automation (RPA) uzavřená školení, Robotic Process Automation (RPA) individuální školení

Slevy kurzů

Informační bulletin slev

Respektujeme soukromí vaší e-mailové adresy. Vaši adresu nebudeme předávat ani prodávat ostatním.
Vždy můžete změnit své preference nebo se úplně odhlásit.

Někteří z našich klientů

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Czech Republic!

As a Business Development Manager you will:

 • expand business in Czech Republic
 • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
 • recruit local trainers and consultants

We offer:

 • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
 • high-tech automation
 • continuously upgraded course catalogue and content
 • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions