Návrh Školení

Úvod

  Přehled platformy ServiceNow Úvod do HR Service Delivery (HRSD) Výhody a význam HRSD Klíčová terminologie a koncepty HRSD

Nastavení ServiceNow HRSD

  ServiceNow Architektura HRSD Konfigurace komponent HRSD Správa dat v HRSD Uživatelské role a oprávnění

Zaměstnanecký samoobslužný portál

  Návrh portálu přátelského k zaměstnancům Umožnění samoobsluhy zaměstnanců Vytváření katalogů služeb HR Osvědčené postupy katalogu služeb

Případ Management v HRSD

  Pochopení případů HR Vytváření a správa případů HR Automatizace přidělování a směrování případů Řešení a uzavření případu

HR Workflows a automatizace

  Přehled automatizace HR procesů Budování HR workflow Integrace s HR procesy Nejlepší postupy workflow

Znalosti Management

  Vytváření a údržba znalostní báze Poskytování svépomocných zdrojů pro zaměstnance Efektivní využívání znalostních článků Nejlepší postupy pro správu znalostí

Reporting a Analytics

  Využití nástrojů pro vytváření sestav HRSD Vytváření vlastních sestav a panelů HR Sledování klíčových metrik HR Rozhodování v HR na základě dat

Integrace a rozšíření

  Integrace HRSD s jinými systémy HR Integrace třetích stran ServiceNow obchod s aplikacemi a tržiště Rozšíření možností HRSD pomocí ServiceNow aplikací

Soulad a bezpečnost

  Zajištění bezpečnosti HR dat Soulad s HR předpisy Audit a monitorování HR procesů Reakce na incidenty a narušení dat

Odstraňování problémů

Shrnutí a další kroky

Požadavky

  Základní znalost HR procesů

Publikum

  personalisté
 14 hodiny

Počet účastníků


Price per participant

Reference (2)

Upcoming Courses