Návrh Školení

Úvod

    Vysoké náklady na redundanci softwarových aplikací a neoptimální výkon

Přehled ServiceNow Application Portfolio Management (APM) Funkce a architektura

Dokumentování existujících a budoucích nasazení aplikací (klasifikace, měření, analýza, plánování)

Přehled aplikací Management Akce

Instalace, aktualizace a odebrání aplikace

Nastavení stavu aplikace

Sdílení aplikace

Automatizace aplikací Management Akce

Konsolidace aplikací podle funkce Business

Uspořádání IT komponent do technologických zásobníků

Vytvoření metrik pro hodnocení hodnoty aplikace

Hodnocení technické a funkční hodnoty aplikací

Zvyšující se poptávka po aplikaci

Řešení konfliktů mezi interními aplikacemi a aplikacemi poskytovanými dodavatelem

Konec životnosti aplikace

Odstraňování problémů

Shrnutí a závěr

Požadavky

  • Obecné chápání pojmů "řízení životního cyklu aplikace".

Publikum

  • Podnikoví architekti
  • Správci systému
  • konzultanti
 28 hodiny

Počet účastníkůPrice per participant

Reference (3)

Související kategorie