Návrh Školení

Úvod

IDE

  Úvod do Visual Studio Vytvoření projektu Kompilace a ladění

Microsoft .NET

  Co je .NET? CLR a garbage collector DLL vs. EXE? Technologie v rámci .NET

Základy WPF

  Historie návrhového vzoru WPF MVVM Formuláře WPF vs. Windows Rozdíly mezi verzemi WPF

Dovnitř a ven

  Struktura projektu WPF XAML, rozložení a vlastnosti závislostí Příkazy a prostředky Události Styly a chování Pochopení datové vazby a datových toků

Datový tok

  Datové modelování ve WPF Přístup k databázím LINQ Entity framework Operace CRUD Validace dat

Řízení

  Přehled ovládacích prvků Rozšířená sada nástrojů WPF Uživatelské ovládací prvky a šablony vlastních ovládacích prvků

Pokročilá témata

  Asynchronní a paralelní operace Inverse of Control (IoC) Unity a PRISM

Aplikace Real World

  Vývoj systémové architektury Modelování dat Implementace Testování aplikací

Shrnutí a další kroky

Požadavky

 • Znalost základních frází vývoje softwaru
 • znalost Visual Studio a C#

Publikum

 • Vývojáři softwaru
 • Programátoři
 • Vedoucí technického týmu
 21 hodiny

Počet účastníků


Price per participant

Reference (2)

Upcoming Courses