Návrh Školení

Úvod do Jira

  Přehled Jira Pochopení typů problémů a pracovních postupů Navigace v rozhraní Jira

Konfigurace Jira projektů

  Vytváření a konfigurace projektů Definování typů problémů a schémat Přizpůsobení nastavení projektu

Použití vlastních polí v Jira

  Vytváření a správa vlastních polí Různé typy vlastních polí Doporučené postupy pro použití vlastního pole

Konfigurace obrazovky

  Schémata obrazovek a jejich role Přidání vlastních polí na obrazovky Konfigurace zobrazení problému, úpravy a vytvoření obrazovek

Základy pracovního postupu

  Úvod do pracovních postupů Jira Vytváření a úprava pracovních postupů Přidávání přechodů a stavů

Automatizace pracovních postupů

  Validátory, podmínky a post funkce Implementace pravidel automatizace pracovních postupů Zajištění integrity a konzistence dat

Pokročilý formulář Management

  Zabezpečení a oprávnění v Jira Schémata typu problému a schémata oprávnění Řízení přístupu na základě rolí

Jira Doplňky a integrace

  Prozkoumání Jira Marketplace Výběr a instalace příslušných doplňků Integrace Jira s dalšími nástroji

Osvědčené postupy a případové studie

  Přehled osvědčených postupů pro správu formulářů Případové studie z reálného světa a příběhy o úspěchu Tipy pro optimalizaci procesů souvisejících s formuláři

Shrnutí a další kroky

Požadavky

  Základní znalost rozhraní a funkčnosti Jira

Publikum

  Projektoví manažeři Vývojáři softwaru IT profesionálové
 21 hodiny

Počet účastníkůPrice per participant

Reference (4)

Související kategorie