Návrh Školení

Úvod

  Přehled Lumen funkcí a architektury Základní pojmy a komponenty

Začínáme

  Instalace Lumen Definování parametrů trasy Nastavení middlewaru Konfigurace řadičů HTTP požadavky a odpovědi

Vytváření Microservices

  Vytváření modelu autorů Generování testovacích dat Správa autorů pomocí kontrolérů Vytváření tras pro operace CRUD Standardizace odpovědí

Implementace Microservices funkcí

  Zobrazení seznamu autorů mikroslužeb Vytváření nových instancí autora Identifikace autora s daným ID Úprava existujícího autora Odebrání autora z mikroslužby

Implementace funkcí brány

  Nastavení projektu pro bránu API pomocí nástroje Composer Získání seznamu autorů prostřednictvím řadičů brány Vytváření autorů pomocí řadičů a služeb brány Zobrazení, úprava a mazání instancí autorů Provádění operací pomocí mikroslužeb Zpracování chyb brány

Zabezpečení Microservices Architektura

  Povolení Lumen komponent Passport Konfigurace Lumen pro použití tras Passport Protecting Gateway Použití přístupových tokenů pro API Gateway Autentizace požadavků API Gateway Omezení přímého přístupu k autorské službě

Správa uživatelů a Access tokenů

  Migrace uživatelů z Laravel Vytváření řadiče a tras pro správu uživatelů Upřesnění podrobností pro uživatelské operace Vytváření uživatelů a použití jejich přihlašovacích údajů k získání tokenů Identifikace ověřených uživatelů prostřednictvím přístupového tokenu

Tipy pro odstraňování problémů a doporučené postupy

Shrnutí a další kroky

Požadavky

 • PHP zkušenosti s programováním.

Publikum

 • Vývojáři
 14 hodiny

Počet účastníkůPrice per participant

Reference (3)

Související kategorie