Návrh Školení

Úvod

  Microcontroller vs Mikroprocesory Microcontroller určené pro úlohy strojového učení

Přehled TensorFlow Lite funkcí

  Odvozování strojového učení na zařízení Řešení latence sítě Řešení omezení výkonu Zachování soukromí

Omezení Microcontroller

  Spotřeba energie a velikost Výkon zpracování, paměť a úložiště Omezené operace

Začínáme

  Příprava vývojového prostředí Spuštění jednoduchého Hello World na Microcontroller

Vytvoření systému detekce zvuku

  Získání modelu TensorFlow Převedení modelu na TensorFlow Lite FlatBuffer

Serializace kodexu

  Převod FlatBuffer na pole C bajtů

Práce s knihovnami C++ Microcontroller

  Kódování mikrokontroléru Sběr dat Spuštění inference na kontroléru

Ověření výsledků

  Spuštění testu jednotky, abyste viděli celý pracovní postup

Vytvoření systému detekce obrazu

  Klasifikace fyzických objektů z obrazových dat Vytvoření TensorFlow modelu od začátku

Nasazení zařízení s podporou AI

  Spuštění inference na mikrokontroléru v terénu

Odstraňování problémů

Shrnutí a závěr

Požadavky

 • Zkušenosti s programováním v C nebo C++
 • Základní pochopení Python
 • Obecná znalost vestavěných systémů

Publikum

 • Vývojáři
 • Programátoři
 • Datoví vědci se zájmem o vývoj vestavěných systémů
 21 hodiny

Počet účastníkůPrice per participant

Reference (4)

Související kurzy

TensorFlow Lite for Embedded Linux

21 hodiny

TensorFlow Lite for Android

21 hodiny

TensorFlow Lite for iOS

21 hodiny

Advanced Embedded Systems Development

35 hodiny

Arduino Programming for Beginners

21 hodiny

Microcontroller Design

35 hodiny

Raspberry Pi for Beginners

14 hodiny

ARM Technology

14 hodiny

Berkeley DB for Developers

21 hodiny

C Programming for Embedded Systems

21 hodiny

C++ for Embedded Systems

21 hodiny

Embedded Linux Kernel and Driver Development

14 hodiny

Introduction to Embedded Computers

14 hodiny

Using C++ in Embedded Systems - Applying C++11/C++14

21 hodiny

Embedded Systems Security

21 hodiny

Související kategorie