Návrh Školení

Úvod

Instalace OKD Clusteru

Konfigurace a správa hlavních stanic a uzlů

Práce s registry kontejnerů

Správa uživatelů a skupin

Networking Použití Cluster Network Operator

Správa úložiště na OKD

Práce s operátory

Monitoring Klastru OKD

Řízení řídicího letadla OKD

Škálování aplikace na OKD

Přizpůsobení OKD

Shrnutí a závěr

Požadavky

  • Obecná znalost kontejnerů a orchestrace
  • Administrace systému nebo devops zkušenosti

Publikum

  • Správci systému
  • architekti
 21 hodiny

Počet účastníkůPrice per participant

Reference (1)

Související kurzy

Introduction to Minikube and Kubernetes

21 hodiny

Minikube for Developers

14 hodiny

Deploying Kubernetes Applications with Helm

7 hodiny

Running Containers Directly from Kubernetes with CRI-O

14 hodiny

Docker, Kubernetes and OpenShift 3 for Administrators

35 hodiny

Docker, Kubernetes and OpenShift 3 for Developers

35 hodiny

Kubeflow on OpenShift

28 hodiny

OKD (Origin Kubernetes Distribution) for Developers

21 hodiny

OpenShift 4 for Administrators

35 hodiny

OpenShift 4 for Developers

35 hodiny

OpenShift with Jenkins

14 hodiny

Advanced Platform Engineering: Scaling with Microservices and Kubernetes

35 hodiny

Google Anthos for Hybrid and Multi-Cloud Computing

14 hodiny

Argo CD

7 hodiny

Getting Started with Argo Project and Core Components

7 hodiny

Související kategorie