Návrh Školení

Úvod

  Filozofie DevOps a principy kontinuální integrace (CI) Přehled OpenShift architektury OpenShift Kontejnerová platforma v4 vs OpenShift Kontejnerová platforma v3 Beyond Docker: CRI-O, Podman, Buildah

Porozumění CI

  Životní cyklus kontejnerizované aplikace Jak do sebe CI a OpenShift Container Platform zapadají

Začínáme

  Nastavení vývojového prostředí Práce s obrazy kontejnerů a registry. Nastavení CI pomocí Jenkins a Tekton Pipelines Vývoj aplikace v prostředí CI Shlukování aplikace

Práce s úložištěm

  Porozumění OpenShift Kontejnerové úložiště Nastavení služeb úložiště

Práce s aplikačními službami

  Propojení, zabezpečení, ovládání a sledování služeb. Vytvoření Service Mesh.

Automatizace provozu

  Pochopení automatizace životního cyklu Budování operátora

Sledování aplikace

  Práce s Prometheus, Grafana, Elastic Search, FluentD a Kibana. Monitorujte transakce a řešení problémů s Jaegerem

Údržba aplikace

  Vzdálené ladění aplikace Nasazení vlastních kontejnerů Přizpůsobení OpenShift Platforma kontejnerů

Odstraňování problémů

Shrnutí a další kroky

Požadavky

 • Obecná znalost konceptů kontejnerů
 • Zkušenosti s vývojem softwaru

Publikum

 • Vývojáři
 35 hodiny

Počet účastníkůPrice per participant

Reference (3)

Související kategorie