Návrh Školení

[den 01]

Úvod

Přehled orchestrace kontejnerů s Kubernetes

Přehled Kubernetes architektury

  Pody, štítky/selektory, řadiče replikace, služby, API

Instalace clusteru Kubernetes

Stažení Docker obrázku z internetu

Vytváření Kubernetes modulů, svazků a nasazení

Seskupování a organizace clusteru

Použití Kubernetes jmenných prostorů ke správě různých prostředí

  Správa testovacích, pracovních a produkčních prostředí v rámci stejného clusteru Kubernetes Doporučené postupy pro jmenné prostory

Objevování a připojení ke kontejnerům

Objevovací a publikační služby

  Služby jiné než HTTP (pasivní FTP, SMTP, LDAP atd.)

Kubernetes bezpečnost

  Autentizace a autorizace

Upgrade Kubernetes clusteru

  Minimalizace dopadu

Pokročilé sítě

  Docker networking vs Kubernetes networking

Propojení mezi poskytovateli sítí a Kubernetes síťování

  Osvědčené postupy pro oddělení služeb v klastru Porovnání různých poskytovatelů CNI (výkon, funkce atd.)

Sledování Kubernetes

  Protokolování clusteru pomocí Elasticsearch a plynulého monitorování úrovně kontejnerů (uživatelské rozhraní cAdvisor, Influxdb, Prometheus)

Osvědčené postupy pro provozování kontejnerových serverů a datových úložišť

[Den 02]

Škálování vašeho Kubernetes clusteru

Infrastruktura pro Kubernetes

  Provisioning, partitioning, networking

Vytvoření clusteru s vysokou dostupností

  Vyrovnávání zátěže a zjišťování služeb

Nasazení škálovatelné aplikace

  Horizontální automatické škálování podu Shlukování databáze v Kubernetes

Aktualizace aplikace

  Vydání v Kubernetes

Odstraňování problémů

  Diagnostika a oprava běžných Kubernetes problémů

Shrnutí a závěr

Požadavky

 • Zkušenosti s kontejnery Docker
 • Znalost příkazového řádku Linux
 • Pochopení konceptů sítí

Publikum

 • Vývojáři softwaru
 • architekti
 • Inženýři nasazení
 14 hodiny

Počet účastníkůPrice per participant

Reference (10)

Související kurzy

Související kategorie