Návrh Školení

Úvod

Přehled architektury Microservice

Přehled Spring Cloud

Přehled Go Syntaxe a operace

Nastavení vývojového prostředí

Budování vaší první Go mikroslužby

Vyhledávání služeb a vyrovnávání zátěže

Dynamické směrování

Zabezpečení vašeho Microservices

Ladění vaší mikroslužby Go

Unit Testing Služby HTTP s GoConvey

Logování a monitorování

Sledování Microservices k odhalení latencí

Kontejnerování vašeho Microservices pomocí Dockeru

Nasazení na Docker Swarm

Nepřetržité doručování

Odstraňování problémů

Shrnutí a závěr

Požadavky

  • Zkušenosti s programováním v jakémkoli jazyce
  • Pochopení konceptů kontejnerů (Docker)

Publikum

  • Vývojáři
 28 hodiny

Počet účastníků


Price per participant

Reference (1)

Upcoming Courses

Související kategorie