Návrh Školení

Úvod

    KDD vs data mining

Založení aplikační domény

Stanovení příslušných předchozích znalostí

Pochopení cíle vyšetřování

Vytvoření cílové datové sady

Čištění a předzpracování dat

Redukce a projekce dat

Výběr úlohy dolování dat

Výběr algoritmů dolování dat

Interpretace vytěžených vzorů

Shrnutí a závěr

Požadavky

  • Obecná znalost databází.
 21 hodiny

Počet účastníků


Price per participant

Reference (5)

Upcoming Courses

Související kategorie