Návrh Školení

Úvod do ChatGPT

  Co je ChatGPT a jak to funguje? Přehled ChatGPT pro zákaznický servis

Zlepšení interakce se zákazníky

  Používání ChatGPT k poskytování personalrozlišené zákaznické podpory Využití ChatGPT pro efektivní zpracování lístků a řešení problémů Implementace ChatGPT pro vícejazyčnou podporu

Vývoj chatbotů poháněných ChatGPT

  Navrhování konverzačních toků a uživatelských zkušeností Školení chatbotů, aby zvládli běžné dotazy zákazníků Integrace chatbotů poháněných ChatGPT do stávajících systémů služeb zákazníkům

Automatizace a efektivita

  Automatizace opakujících se úkolů a dotazů pomocí ChatGPT Zefektivnění pracovních postupů zákaznických služeb pomocí ChatGPT Implementace proaktivního zapojení zákazníků pomocí ChatGPT

Nejlepší postupy pro ChatGPT v zákaznickém servisu

  Zajištění konzistentních a přesných odpovědí pomocí ChatGPT Řešení aspektů ochrany soukromí a zabezpečení Monitorování a vyhodnocování výkonu ChatGPT a zpětná vazba od zákazníků

Etické použití ChatGPT v zákaznických službách

  Vyhýbání se předsudkům a prosazování inkluzivity v interakcích se zákazníky Transparentnost a zveřejňování při používání systémů založených na ChatGPT Zkoumání etických hledisek a odpovědného používání umělé inteligence v zákaznických službách

Budoucí trendy a vývoj

  Nové pokroky v oblasti ChatGPT a zákaznických služeb Důsledky umělé inteligence v budoucnosti zákaznické podpory Příležitosti pro inovace a růst zákaznických služeb s ChatGPT

Shrnutí a další kroky

Požadavky

 • Základní zkušenosti s počítačem
 • Znalost principů a postupů zákaznického servisu

Publikum

 • Zástupci zákaznického servisu
 • Manažeři zákaznické podpory
 • Agenti call centra
 • Profesionálové na zákaznickou zkušenost
 14 hodiny

Počet účastníkůPrice per participant

Reference (5)

Související kategorie