Návrh Školení

Den 1 – Správa softwarových projektů v kontextu vodopádu

1. Úvod do Vodopádu

A. Historický kontext
  Winston Royce Pozadí ve výrobních procesech
b. Vodopádové fáze
  Shromažďování požadavků Návrh Implementace Verifikace Údržba
C. Vodopádové výzvy
  Zvládání změn Vzdálenost mezi obchodními znalostmi a implementací Ukládání rizik do konce životního cyklu Stanovení priority rozsahu
d. Shrnutí reakcí na model vodopádu
  Embrace – Waterfall approach, např. SSADM Cope – V-Model Adapt – Incremental Reject – Agile Enhance – Lean

2. Strategie zvládání V-Modelu pro Waterfall delivery

A. Včasné ověření a ověření
  Náklady na pozdní zjištění Recenze a kontroly Statická analýza
b. Testovací fáze V-Modelu
  Integrace jednotky/jednotky Přijetí systémové integrace systému
C. Výhody modelu V
  Větší zapojení koncových uživatelů do ověřování Včasné zmírnění rizik

3. Adaptace vodopádu s inkrementálními přístupy

A. Typy inkrementálních přístupů
  Pre-planned Parallel, RAD Evolutionary, RUP
b. Principy přírůstkového doručení
  Produkt se zvětšuje Prototyping Timeboxing
C. Výhody inkrementálního doručování
  Větší zapojení uživatelů do rozhodování Včasná návratnost investic Reacts to změnit

4. Zamítnutí modelu vodopádu ve prospěch Agile

A. Agile Základní informace
  Agile Manifest Agile Zásady
b. Úvod do Scrum, nejpopulárnějšího agilního frameworku
  Iterativní dodávky Kolaborativní práce Dokumentace Just in time Adaptivní plánování
C. Výhody Agile
  Větší zapojení uživatelů do celého procesu Posílený vývojový tým Rychlá návratnost investic Větší schopnost reagovat na změny Snížení zbytečného vývoje

5. Vylepšení vodopádu pomocí Kanbanu

A. Lean a Kanban
  Historie dodávky Lean Historie Kanbanu Princip snižování plýtvání
b. Úvod do Kanbanu
  Kanban board Řízení nedokončené výroby
C. Výhody Kanbanu
  Větší schopnost reagovat na změny Rychlá návratnost investic Snížení zbytečného rozvoje

2. den – Agilní Project Management techniky

1. Empirické řízení procesu

A. Kontrolovat
  Ukázka Retrospekce
b. Přizpůsobit
  Adaptivní plánování Neustálé zlepšování
C. Průhlednost
  Zapojení zainteresovaných stran Vyjednávání smlouvy Dokumentace Just in time

2. Řízení požadavků

A. Nevyřízené věci
  Sprint vydání produktu
b. Nevyřízené položky
  Specifikace požadavků na vady příběhů uživatelů
C. Riziko
  Úprava Backlog pro riziko Spálení rizika

3. Odhad a kontrola

A. Plánování časového boxu
  Plánování vydání Plánování iterací Denní komunikace
b. Prioritizační techniky
  Další techniky založené na hodnotě MoSCow
vs. Technické odhady
  Úprava uživatelského příběhu Plánování pokeru

4. Řízení dodávky

A. Iterativní doručení
  Rychlost týmu Rychlá návratnost investice
b. Informační radiátory
  Scrum wall Burn-down chart

5. Vedení týmu

A. Asociativní vedení
  ScrumMistr jako facilitátor Role tradičního projektového manažera
b. Zapojení koncového uživatele
  Jediný rozhodovatel – vlastník produktu Komunikace se zúčastněnými stranami (prasata a kuřata)
C. Posílený tým
  Samořídící týmy Role specialisty v týmu Řízení rozdělených týmů

Požadavky

Žádný

 14 hodiny

Počet účastníků


Price per participant

Reference (5)

Upcoming Courses

Související kategorie