Web Application Testing Počítačové Kurzy

Web Application Testing Počítačové Kurzy

Online nebo na místě, instruktorem vedené živé školicí kurzy Testování webových aplikací demonstrují prostřednictvím interaktivní diskuse a praktické praxe, jak provádět testování webových aplikací. Školení Testování webových aplikací je dostupné jako "online živé školení" nebo "na místě živé školení". Online živé školení (neboli "vzdálené živé školení") se provádí prostřednictvím interaktivní vzdálené plochy . Živá školení na místě lze provádět lokálně v prostorách zákazníka v České republice nebo ve firemních školicích střediscích NobleProg v České republice. NobleProg -- Váš místní poskytovatel školení

Machine Translated

Reference

★★★★★
★★★★★

Kurzy v pracovní den probíhají mezi @start_time a @end_time

Kdy

Název školení
Doba trvání
Přehled
Název školení
Doba trvání
Přehled
14 hodin
Selenium is an open-source automated testing framework. It provides a set of tools and a platform for validating web applications and testing across different browsers. This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at developers and testers who wish to perform test automation using C# and Selenium. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure Selenium WebDriver.
 • Write tests using Selenium, C#, and Nunit with Visual Studio IDE.
 • Run C# Selenium test automation.
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
Course Customization Options
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 hodin
This course provides training for handling testing projects and provides hands on experience with web applications, functional test automation and cross browser test automation using Selenium test suite. Intended Audience:
 • Software test engineers
 • Software developers involved in agile development
At the end of Selenium training the delegates will be able to:
 • Use Selenium test suite effectively in real projects
 • Use Selenium for cross browser testing
 • Distribute the tests using Selenium Grid
7 hodin
This introductory course is designed to familiarize testing professionals with the basics of testing web applications using Selenium. Testers can build, enhance, and maintain scripts using both the Selenium IDE and the Selenium 2 WebDriver. Intended Audience The target audience is software testers who are seeking to automate the testing of web applications using Selenium. These testers maybe new to test automation and may also include quality assurance practitioners, managers, or team leaders who are responsible for interacting with testers or who need to ensure that the tools are being implemented fully and appropriately. At the end of the course, you will be able to:
 • Describe the function and purpose of Selenium
 • Understand the benefits and proper approach to test automation
 • Record automated test cases
 • Play back automated test cases
 • Apply and use different verification techniques
 • View and analyze results
 • Configure and use the Selenium RC (Remote Control)
 • Create and work with test suites
 • Schedule automatic test runs
 • Utilize different Selenium script formats
 • Modify scripts to extend the capability to test the application
 • Configure Selenium with Eclipse and the Selenium 2 WebDriver
 • Understand and use RTTS helper files
 • Convert selenium code to work with the Selenium 2 WebDriver
 • Configure Custom Log Files
 • Create a custom object map
 • Create reusable modules to reduce script maintenance
 • Use tools to help identify XPath
21 hodin
This course provides training for handling testing projects using Selenium test suite and continuous testing with Jenkins. Intended Audience:
 • Software test engineers
 • Software developers involved in agile development
 • Release managers
 • QA engineers
At the end of Selenium training the delegates will be able to:
 • Use Selenium test suite effectively in real projects
 • Use Selenium for cross browser testing
 • Distribute the tests using Selenium Grid
 • Run regression Selenium tests in Jenkins
 • Prepare test reports and periodict reports using Jenkins
14 hodin
This is a practical course designed for manual testers in order to facilitate automated testing.
14 hodin
In this instructor-led, live training, participants will learn how to enhance an automated test suite using advanced techniques to drive Selenium. By the end of this training, participants will be able to:
 • Resolve complex web application test automation issues with Selenium.
 • Apply regular expressions and pattern-based verification techniques.
 • Handle exceptions that halt test execution.
 • Programmatically search for web objects.
 • Dynamically capture data from web controls.
 • Create a data-driven testing framework.
 • Distribute testing with Selenium Grid.
Format of the course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
Course Customization Options
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hodin
Toto živé školení vedené instruktorem (online nebo na místě) seznamuje účastníky s automatizovaným testováním pomocí Selenium WebDriver a C# v Visual Studio. Pokud nemáte zkušenosti s programováním v C# nebo si chcete C# oprášit, podívejte se na kurz: C# pro automatizační testovací inženýry.Formát kurzuČást přednáška, část diskuse, těžká praktická cvičení, občasné testy k ověření porozumění.
  Možnosti přizpůsobení kurzu
Chcete-li požádat o školení na míru pro tento kurz, kontaktujte nás a domluvíme se.
14 hodin
Cypress je závěrečný testovací rámec. Cypress Umožňuje uživatelům nastavit, psát, spustit a deblovat testy pro jakékoli frontendové aplikace nebo webové stránky. Tento instruktor vedený, živý trénink (online nebo on-site) je zaměřen na softwarové testéry, kteří chtějí použít Cypress pro automatizaci testů. Po ukončení tohoto tréninku budou účastníci schopni:
  Provádějte testování automatizace na konci s Cypress. Provádění integrace a testování jednotky v webové aplikaci. Použijte Cypress jako alternativu k Selenium.
Formát kurzu
  Interaktivní přednáška a diskuse. Mnoho cvičení a praxe. Hands-on implementace v živém laboratoři prostředí.
Možnosti personalizace kurzu
  Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás, abyste uspořádali.
21 hodin
This course demonstrates through hands-on practice the fundamentals and applications of test automation with HP UFT.
35 hodin
This course provides training for handling testing projects and provides hands on experience with web applications, functional test automation and cross browser test automation using Selenium test suite. Also, it comprehesively introduced jMeter. Roughtly 2 days of JMeter and 3 days of Selenium.
14 hodin
Protractor is an end-to-end automation test framework for Angular and AngularJS applications. It is used to run tests against web applications, interacting with them as a user would: by filling out forms, clicking on elements, and navigating from page to page. In this instructor-led, live training, participants learn first-hand how to write Protractor tests against a sample Angular web application in a live lab environment. By the end of this course, participants will have gained proficiency in Protractor and be comfortable
 • creating their own automation tests for Angular applications.
 • integrating Protractor into their existing development workflow.
 • ensuring that their tests are clean and maintainable.
 • running Protractor with or without Selenium to drive browser behavior.
Format of the course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
Course Customization Options
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
7 hodin
Audience: Anyone involved in testing including Mobile Automation Testers
14 hodin
Selenium is an open source library for automating web application testing across multiple browsers. Selenium interacts with a browser as people do: by clicking links, filling out forms and validating text. It is the most popular tool for web application test automation. Selenium is built on the WebDriver framework and has excellent bindings for numerous scripting languages, including Python. In this instructor-led, live training participants combine the power of Python with Selenium to automate the testing of a sample web application. By combining theory with practice in a live lab environment, participants will gain the knowledge and practice needed to automate their own web testing projects using Python and Selenium. Format of the course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
Course Customization Options
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hodin
In this instructor-led, live training, participants will learn how to enhance an automated test suite using advanced techniques to drive Selenium.
Audience: software testers, test Managers, quality assurance professionals.
14 hodin
Model-Based Testing (MBT) is a testing approach that uses models to represent the desired behavior of a system under test (SUT). It is an early stage testing approach that enables complete, highly-automated test coverage that is systematic and maintainable. In this instructor-led, live training, participants will learn the theory and practice of model-based testing as they implement the indicated tools and techniques in a demo Model-Based Testing (MBT) test environment. By the end of this training, participants will be able to:
 • Generate test cases by applying modeling strategies and techniques.
 • Assess and evaluate free and commercial tools for implementing MBT.
 • Manage test models for different types of software applications, systems and environments.
 • Evaluate, propose and implement an MBT strategy within an organization.
 • Understand and explain the benefits and challenges of MBT.
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hodin
Selenium je rámec, který poskytuje různé nástroje pro autorizaci softwarových testů pro webové aplikace. Katalon Studio je automatizovaný testovací software založený na Selenium. Tento výcvik vedený instruktorem (online nebo on-site) je zaměřen na softwarové testéry, kteří chtějí používat Selenium a Katalon Studio k vytváření automatizovaných testovacích řešení. Po ukončení tohoto tréninku budou účastníci schopni:
  Vytvářet a provádět cross-platform testy pro jakýkoli operační systém nebo zařízení. Integrujte automatické testování do potrubí CI/CD. Automatické webové testování, testování API, mobilní testování a desktopové testování.
Formát kurzu
  Interaktivní přednáška a diskuse. Mnoho cvičení a praxe. Hands-on implementace v živém laboratoři prostředí.
Možnosti personalizace kurzu
  Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás, abyste uspořádali.
35 hodin
This course gives a comprehensive overview how to use automated functional and performance testing with Selenium and JMeter using Java/Maven environment. 3 days is spend on Selenium, 2 on JMeter.
7 hodin
Selendroid is an open-source test automation framework for Android devices. It can be used to test native applications, hybrid applications and mobile websites running on real devices as well as emulators. Based on the Selenium Webdriver client API, it supports full integration with existing Selenium frameworks. Selendroid supports hot plugging of hardware devices and can be integrated as a node in Selenium Grid for large-scale parallel testing. It is compatible with the JSON Wire Protocol. This instructor-led, live training introduces Selendroid, the Selenium framework, and walks participants through the setup, configuration and execution of automation tests in a live hands-on test environment. After the course, participants will have the knowledge and practice to carry out their own automated testing initiatives for Android devices.
Format of the Course
 • Interactive discussion + heavy hands-on practice
14 hodin
Selenium is an open source library for automating web application testing across multiple browsers. Selenium interacts with a browser as people do: by clicking links, filling out forms and validating text. It is the most popular tool for web application test automation. Selenium is built on the WebDriver framework and has excellent bindings for numerous scripting languages, including Ruby. In this instructor-led, live training participants combine the power of Ruby with Selenium to automate the testing of a sample web application. By learning to create and combine Ruby test scripts with Selenium web automation in a live lab environment, participants will gain the knowledge and practice needed to automate the testing of their own real life web applications and websites.
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice
14 hodin
In this instructor-led, live training, participants will learn how to write and maintain tests for Angular applications. By the end of this training, participants will be able to
 • Decide the most appropriate strategy for testing an Angular application
 • Carry out unit testing, component testing, A/B testing and end-to-end on an Angular application
 • Choose the right tools for the job: Jasmine, Karma, Protractor, Mocha, etc.
 • Write tests in Protractor and Jasmine
 • Run and debug tests with Karma and Protractor
 • Create a maintainable test suite
 • Employ best practices for unit testing in Angular
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
Note
 • Angular goes by different names and versions, namely: Angular.js, AngularJS, AngularJS 1, Angular 1, Angular 2, etc. To customize the version used in this training, please contact us to arrange.
14 hodin
Behat is a Behavior Driven Development (BDD) test framework written in PHP. It facilitates communication among developers, testers, business stakeholders and clients during the software development process. Behat allows non-technical people to write clear descriptions of an application's intended behavior, then runs those "scenarios" as functional tests against the application. In this instructor-led, live training, participants will learn how to write and execute BDD style test cases using Behat and PHP. By the end of this training, participants will be able to:
 • Run automated tests written in the human-readable, "Given, When, Then" Gherkin language
 • Use Behat based test cases to improve collaboration between technical and non-technical teams
 • Integrate Behat with Selenium, Mink, Goutte and other browser emulators to drive tests and generate reports
 • Extend Behat functionality through its extension system
 • Test numerous usage scenarios through terminal commands, REST APIs, and more.
Audience
 • Test engineers
 • Developers
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hodin
Behaviour-Driven Development (BDD) is an Agile methodolgy aimed at improving the communication and collaboration among Software Developers, Quality Assurance / Testers, Business Analysts, and other parties involved in a project. Cucumber is an open-source "story-based" framework written in Ruby. It enables Behavior Driven Development (BDD) by allowing for the creation of tests that are understandable by technical as well as non-technical people such as business stakeholders.  This instructor-led, live training (online or onsite) walks participants through real-life cases for Behavior Driven Development (BDD) and demonstrates hands-on how to implement Cucumber in various test scenarios.
Format of the Course
 • The course includes a discussion of Behavior Driven Development (BDD) and how Cucumber can be used to carry out BDD testing in various contexts such as web application testing.
 • Participants will be walked through the writing of their own user stories, test cases and executable test code.
Course Customization Options
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
7 hodin
Cucumber je open-source, BDD rámec pro psaní testů v přirozeném jazyce. BDD neboli Behavior Driven Development je agilní technika vývoje softwaru, která podporuje spolupráci mezi vývojáři, QA a netechnickými obchodníky v softwarovém projektu. Toto školení začíná diskusí o BDD a o tom, jak se používá Cucumber k provádění testování BDD pro webové aplikace. Účastníci dostávají dostatečnou příležitost komunikovat s instruktorem a kolegy při implementaci konceptů a taktik získaných v tomto praktickém laboratorním prostředí. Na konci tohoto školení budou mít účastníci důkladné znalosti o BDD a Cucumber , jakož i potřebnou praxi a sadu nástrojů pro psaní vlastních testovacích případů pro scénáře testování softwaru v reálném světě. Publikum
 • Testery a vývojáři
Formát kurzu
 • Velký důraz na praktickou praxi. Většina konceptů se učí prostřednictvím vzorků, cvičení a praktického vývoje.
Poznámka
 • Toto školení používá Eclipse a Selenium . Pokud chcete použít jiný rámec IDE nebo automatizaci testování, kontaktujte nás a domluvíme se.
 • Pokud váš tým přechází od manuálního testování k automatizačnímu testování poprvé, kontaktujte nás, abychom zajistili rozšíření školení o další pokrytí automatizačního testování.
7 hodin
Testing and validating REST services in Java is harder than in dynamic languages such as Ruby and Groovy. REST Assured is a Java DSL (domain specific language) that brings the simplicity of these languages into the Java domain.  In this instructor-led, live training, participants learn how to use Rest Assured to test REST API services. We discuss how API testing can resolve some of the shortcomings of UI and unit based testing. The training includes practice sessions and a test development project. By the end of the training, participants will have a good understanding of when to carry out REST API testing, how to explore and access APIs, how to carry out different types of testing, and how to bring their tests together through integration and automation.
Format of the Course
 • An instructor-led course that includes an introduction to API testing, its tools and processes, and a hands-on REST Assured based test development project.
7 hodin
Who Should Attend
 • Anyone looking to use ‘Test Automation with Selenium Web Driver’ within a business or for personal use
Overview
 • Learn how to have confidence understanding Test Automation with Selenium Web Driver
 • Learn how to use the information of the course to your advantage
35 hodin
Tricentis Tosca je softwarový testovací nástroj určený pro automatizaci nepřetržitého end-to-end testování softwarových aplikací.Účastníci tohoto živého školení pod vedením instruktora se naučí, jak používat Toscu k provádění end-to-end (web + backend) testování. Školení kombinuje teorii s praxí v živém laboratorním prostředí a dává účastníkům šanci komunikovat s technologií, instruktorem a svými vrstevníky.Školení začíná přehledem tradičního automatizačního testování založeného na kódu a skriptech a porovnává jej s přístupem Tosca založeným na modelu (MBT). Účastníci se naučí, jak vytvářet a spouštět testovací případy pomocí výchozích modulů Tosca, a také jak vytvářet vlastní moduly pro provádění.Od principů softwarového modelování až po pokrytí testování v různých prohlížečích, toto školení provede účastníky teorií i praxí a umožní jim implementovat vlastní testovací řešení v Tosce.Formát kurzuInteraktivní přednáška a diskuze. Spousta cvičení a praxe. Praktická implementace v prostředí živé laboratoře.
  Možnosti přizpůsobení kurzu
Chcete-li požádat o školení na míru pro tento kurz, kontaktujte nás a domluvíme se.
7 hodin
In this instructor-led, live training, participants will learn about various JavaScript testing frameworks as they step through the creation of a unit test suite for a web application. By the end of this training, participants will be able to:
 • Write unit tests in JavaScript using unit test frameworks such as QUnit and Jasmine
 • Use frameworks such as Mocha and Chai to implement TDD and BDD
Audience
 • Test engineers
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
Course Customization Options
 • A number of frameworks can be used to unit test a Javascript application (Jasmine, Mocha, Jest, Chai, etc.).
 • UI frameworks such as React are optional and can be covered if desired. 
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hodin
Usability testing is a technique for evaluating a software product or system by testing it on users to directly observe how they interact with it. The workshop begins with an introduction to usability testing, what it is and how it is used by companies to promote good software design and development. The language is non-technical and the learning is practical and hands-on, with a focus on end-users, their requirements, way of thinking and way of interacting with the system. By the end of this training, participants will know how to:
 • Determine the most suitable usability test approach based on a product's unique characteristics and its stage in the development cycle.
 • Develop a usability test plan.
 • Recruit, evaluate and manage testers.
 • Write, assign, and moderate usability test tasks that produce the biggest impact for end-users and the business.
 • Collect, analyze and report test results.
 • Communicate and collaborate effectively with business managers, developers and QA teams on the significance and actions needed for delivering an end product that not only works but works well and provides the intended user experience.
Audience
 • Product owners and managers
 • QA managers
 • Manual testers
 • Internal users of a software product or system
Format of the course
 • A interactive, instructor-led workshop with lots of activities and hands-on practice.
Notes
 • The case studies and software samples used in this workshop are pre-arranged by the instructor. To customize the materials, please contact us in advance.
7 hodin
Tento kurz byl vytvořen pro osoby, které chtějí ověřit software dodaný do organizace (obvykle třetími stranami nebo jiným parafováním). Zabývá se pouze webovými aplikacemi, mobilní a stolní aplikace nejsou v tomto kurzu zahrnuty. V průběhu účastníků kurzu se dozvíte, jaké metodiky a nástroje jsou k dispozici, jak zefektivnit a automatizovat proces testování a výkonu.
7 hodin
Iridium je open-source webový testovací nástroj postavený na Cucumber a Selenium. K testování používá přístup řízený vývojem chováním (BDD).Toto živé školení vedené instruktorem (online nebo na místě) je zaměřeno na testovací inženýry a vývojáře, kteří se chtějí naučit testovat komplexní webovou aplikaci pomocí Iridium.Na konci tohoto školení budou účastníci schopni:
  Vytvářejte komplexní testy, které simulují akce uživatele při procházení webové aplikace. Automatizujte testování tematických aplikací pomocí více stylů. Vytvářejte testovací případy, které jsou čitelné pro netechnické lidi. Provádějte testy v široké škále prohlížečů. Pro usnadnění psaní testovacích skriptů použijte balíček Iridium Snippets pro Atom. Snižte náklady na údržbu vlastního Java kódu a objektů stránek.
Formát kurzu
  Interaktivní přednáška a diskuze. Spousta cvičení a praxe. Praktická implementace v prostředí živé laboratoře.
Možnosti přizpůsobení kurzu
  Chcete-li požádat o školení na míru pro tento kurz, kontaktujte nás a domluvíme se.

Last Updated:

Víkendové Web Application Testing kurzy, Večerní Web Application Testing školení, Web Application Testing přijímač, Web Application Testing vedené školitelem, Víkendové Web Application Testing školení, Večerní Web Application Testing kurzy, Web Application Testing koučování, Web Application Testing lektor, Web Application Testing školitel, Web Application Testing počítačová školení, Web Application Testing počítačové kurzy , Web Application Testing kurzy, Web Application Testing školení, Web Application Testing on-site, Web Application Testing uzavřená školení, Web Application Testing individuální školení

Slevy kurzů

No course discounts for now.

Informační bulletin slev

Respektujeme soukromí vaší e-mailové adresy. Vaši adresu nebudeme předávat ani prodávat ostatním.
Vždy můžete změnit své preference nebo se úplně odhlásit.

Někteří z našich klientů

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Czech Republic!

As a Business Development Manager you will:

 • expand business in Czech Republic
 • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
 • recruit local trainers and consultants

We offer:

 • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
 • high-tech automation
 • continuously upgraded course catalogue and content
 • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions