Návrh Školení

Úvod do automatizovaného testování

  Koncepty testování Možnosti a omezení Selenium

Lokátory

  Porozumění typům lokátorů ID, CSS, XPath a Name

Pokročilé lokátory

  Dynamické lokátory Budování cesty Vztahy mezi prvky na cestě Umístění prvků s požadovaným textem Doporučené postupy

Apache Maven

  Konfigurace projektu

Selenium WebDriver

  Java základy Java IDE WebDriver API Troubleshooting Debugging

TestNG

  Tvrzení Anotace Testovací sada Parametry Testování napříč prohlížeči Reporting

Pokročilý Selenium WebDriver

  Dynamický obsah

Selenium Mřížka

  Pochopení distribuovaného testování Příprava infrastruktury pomocí Remote WebDriver

Projektový management

  Systém správy verzí Git Integrace s Jenkins

Požadavky

Pochopení HTML, XML

 21 hodiny

Počet účastníkůPrice per participant

Reference (5)

Související kategorie