Quantum Computing Počítačové Kurzy

Quantum Computing Počítačové Kurzy

Lokální instruktorem vedené Quantum Computing školení České republice.

Reference

★★★★★
★★★★★

Quantum Computing Podkategorie

Quantum Computing Návrh Školení

Název školení
Doba trvání
Overview
Název školení
Doba trvání
Overview
@počet hodin
Overview
Quantum computers are machines that are built on the principles of quantum mechanics. Unlike classical computers which rely on bits that can only exist in one of two states (0 or 1), quantum computers use quantum bits which can exist in multiple states at once. Quantum computers are expected to process algorithms and solve problems much faster than classical computers.

Cirq is a Python library for writing, manipulating, and optimizing quantum circuits and running them against quantum computers and simulators.

In this instructor-led, live training (onsite or remote), participants will learn the fundamentals of quantum computing as they step through the development of algorithms targeting quantum computers.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the concepts behind quantum computing.
- Understand the algorithms used by quantum computers.
- Write and execute a quantum circuit to run against a NISQ based quantum computer simulator.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
- To learn more about Ciq Framework, please visit: https://github.com/quantumlib/Cirq
@počet hodin
Overview
Quantum computers are machines that are built on the principles of quantum mechanics. Unlike classical computers which rely on bits that can only exist in one of two states (0 or 1), quantum computers use quantum bits which can exist in multiple states at once. Because of this, quantum computers are expected to process algorithms and solve problems much faster than classical computers. Q# is a programming language created by Microsoft specifically for quantum computing.

In this instructor-led, live training, participants will learn the fundamentals of quantum computing and Q# as they step through the development of simple quantum programs.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Microsoft's Quantum Development Kit.
- Understand the concepts behind quantum computing.
- Build, test, execute, and troubleshoot a quantum program using Q#, Visual Studio and a local quantum computing simulator.

Audience

- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
@počet hodin
Overview
Kvantový výpočetní systém je pokrok binárního systému, který využívá kvantové jevy k zaznamenávání informací. IBM kvantová zkušenost je open source Framework, který se používá k vytváření, úpravám a vyvolání kvantových obvodů v rozhraní, jako je simulace.

Tento instruktor vedený, živý trénink (na pracovišti nebo vzdáleně) je zaměřen na počítačové vědce, kteří chtějí vytvořit, upravit a vyvolat kvantový obvod pomocí IBM Quantum Experience.

Na konci tohoto školení budou účastníci moci:

- Nastavte potřebné vývojové prostředí pro zahájení vytváření kvantových obvodů.
- Zlepšete nepřesnosti v kvarkiích pomocí IBM kvantových zkušeností a jejích simulací.
- Ovládání chování brány pomocí nativního protějšku brány.
- Naplánujte si čas událostí brány.

Formát kurzu

- Interaktivní přednáška a diskuse.
- Hodně cvičení a cviku.
- Praktická implementace v prostředí živé laboratoře.

Možnosti přizpůsobení kurzu

- Chcete-li požádat o vlastní školení pro tento kurz, kontaktujte nás prosím.
Víkendové Quantum Computing kurzy, Večerní Quantum Computing školení, Quantum Computing přijímač, Quantum Computing vedené školitelem, Víkendové Quantum Computing školení, Večerní Quantum Computing kurzy, Quantum Computing koučování, Quantum Computing lektor, Quantum Computing školitel, Quantum Computing počítačová školení, Quantum Computing počítačové kurzy , Quantum Computing kurzy, Quantum Computing školení, Quantum Computing on-site, Quantum Computing uzavřená školení, Quantum Computing individuální školení

Slevy Kurzů

Informační Bulletin Slev

Respektujeme soukromí vaší e-mailové adresy. Vaši adresu nebudeme předávat ani prodávat ostatním.
Vždy můžete změnit své preference nebo se úplně odhlásit.

Někteří z našich klientů

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Czech Republic!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Czech Republic
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!