Configuration Management Počítačové Kurzy

Configuration Management Počítačové Kurzy

Lokální instruktorem vedené Configuration Management školení České republice.

Reference

★★★★★
★★★★★

Configuration Management Návrh Školení

Název školení
Doba trvání
Přehled
Název školení
Doba trvání
Přehled
14 hodin
Přehled
This course is intended for organisations already using Puppet or Systems Administrators looking to implement Puppet as a new solution.

The course is delivered over 2 days and involves a mixture of both presentations and exercises. On completion, you will be able to deploy a basic system configuration for Puppet in a Master-Client environment.
14 hodin
Přehled
Microsoft SCCM (System Center Configuration Manager) is a system management software for managing large groups of operating systems. Microsoft SCCM provides remote control, operating system deployment, and more.

This instructor-led, live training (onsite or remote) is aimed at system administrators who wish to use Microsoft SCCM to manage infrastructures.

By the end of this training, participants will be able to:

- Use the Configuration Manager console for infrastructure management.
- Configure public key infrastructures to secure Microsoft SCCM.
- Perform advanced application deployment and troubleshooting.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hodin
Přehled
ServiceNow je produkt pracovního postupu založený na shluku. Služba ServiceNow využívá software jako službu a poskytuje technickou podporu pro provoz IT společností.

Tento instruktor vedený, živý trénink (na pracovišti nebo vzdáleně) je zaměřen na správce systému, kteří chtějí implementovat digitální pracovní postupy pro rozlehlou síť pomocí služby ServiceNow.

Na konci tohoto školení budou účastníci moci:

- Hlavní základní konfigurace ve třídě ServiceNow.
- Migrace vlastního nastavení z instancí prostřednictvím aktualizačních sad
- Principy a použití správcovské činnosti ve třídě ServiceNow.

Formát kurzu

- Interaktivní přednáška a diskuse.
- Hodně cvičení a cviku.
- Praktická implementace v prostředí živé laboratoře.

Možnosti přizpůsobení kurzu

- Chcete-li požádat o vlastní školení pro tento kurz, kontaktujte nás prosím.
7 hodin
Přehled
ServiceNow is a cloud based platform for automating IT business management. ServiceNow takes a software-as-a-service approach, providing technical management support for the IT operations of corporations.

This instructor-led, live training (onsite or remote) is aimed at users who wish to use ServiceNow to manage business operations and services.

By the end of this training, participants will be able to:

- Implement basic configurations in ServiceNow.
- Generate and maintain reports.
- Successfully navigate the ServiceNow interface.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
28 hodin
Přehled
ServiceNow Discovery is an IT Operations Management (ITOM) software application that scans an organization's network (private, public cloud, etc.) to identify the hardware and software connected to the network, their configurations, database connections, relationships and dependencies, etc.

This instructor-led, live training (onsite or remote) is aimed at IT professionals who wish to use ServiceNow Discovery to simplify the process of identifying, tracking and diagnosing an organization's IT infrastructure.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the concepts and benefits of credential-less discovery.
- Install and configure the servers needed to scan a network.
- Efficiently identify a company's Linux machines, Windows machines, network devices, software applications and databases.
- Uncover waste in hardware usage, avoid software license compliance penalties, and prevent software disruption and downtime.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
28 hodin
Přehled
ServiceNow is a software platform for managing IT Services. ServiceNow Application Portfolio Management (APM) is a tool for evaluating and optimizing an organization's on-premises and cloud-based applications and services.

This instructor-led, live training (onsite or remote) is aimed at IT administrators who wish to use ServiceNow APM to automate the process of evaluating and optimizing their organization's software and services.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up APM within ServiceNow.
- Understand how APM fits within the ServiceNow ecosystem.
- Generate comprehensive metrics to measure the business benefits of an organization's applications.
- Evaluate IT costs for different business units within the organization.
- Optimize inventories of software applications to achieve business objectives.
- Make informed decisions on whether to invest, sustain, or replace applications.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
35 hodin
Přehled
ServiceNow je produkt cloudového pracovního toku pro definování, strukturování, správu a automatizaci aktiv a služeb. Začlenění skriptování do platformy ServiceNow umožňuje vytvářet vlastní aplikace, pokročilé úpravy, rozhraní API ServiceNow a další.

Toto školení vedené instruktory (na místě nebo na dálku) je zaměřeno na vývojáře webu, kteří se chtějí vyvíjet a skriptovat na platformě ServiceNow.

Na konci tohoto školení budou účastníci schopni:

- Hlavní skriptování na straně serveru a skriptování na straně klienta v ServiceNow.
- Pochopit, kdy a kde skriptovat v ServiceNow.

Formát kurzu

- Interaktivní přednáška a diskuse.
- Spousta cvičení a cvičení.
- Praktická implementace v prostředí živé laboratoře.

Možnosti přizpůsobení kurzu

- Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás a domluvte se.
14 hodin
Přehled
SaltStack (or Salt) is a Python-based, open-source configuration management tool for automating the provisioning of hardware and software in an IT environment. SaltStack is popular as an orchestration tool in cloud and IT operational environments.

In this instructor-led, live training (onsite or remote), participants will learn how to deploy SaltStack as they step practice hands-on the setup, configuration, provisioning, optimizing and troubleshooting of a collection of servers in a simulated cloud environment.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Saltstack
- Automate administrative tasks related to infrastructure
- Provision and manage new code and application packages
- Create reusable configuration templates
- Use SaltStack to monitor your systems
- Develop strategies to optimize infrastructure
- Troubleshoot SaltStack and environment issues

Audience

- System administrators
- DevOps engineers

Format of the Course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Notes

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 hodin
Přehled
21 hodin
Přehled
Saltstack (Salt for short) is open source software developed to automate the configuration of server systems. During this course you will learn how to centrally administer and manage multiple server environments.

This instructor-led, live training will be a good mixture of presentations, examples and lab exercises so that you can immediately apply what you have learnt.
21 hodin
Přehled
This course is intended for experienced system administrators and developers who are looking to implement Puppet Automation into complex environments.

On completion, you will be able to deploy a complex system configuration for Puppet environment in a multiple Masters-Client environment.
14 hodin
Přehled
Saltstack (Salt for short) is open source software developed to automate the configuration of server systems. During this course you will learn how to centrally administer and manage multiple server environments.

The course will be a good mixture of presentations, examples and lab exercises so that you can immediately apply what you have learnt.
14 hodin
Přehled
This 2-day course demonstrates through hands-on practice the basics of Chef, a configuration management tool, and how to use Chef for infrastructure automation.
14 hodin
Přehled
Ansible is an open source software for configuration management and application deployment. Puppet is an automation software for automating infrastructure and application deployment. Using Ansible with Puppet, users can automate and manage IT infrastructure.

This instructor-led, live training (onsite or remote) is aimed at DevOps engineers who wish to automate IT infrastructure with Ansible and Puppet.

By the end of this training, participants will be able to:

- Configure and manage IT infrastructure.
- Build a pipeline for effective code deployment.
- Implement self-service infrastructure and application delivery.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 hodin
Přehled
This course has been created to system administrators who want to automate system and application configuration management with Ansible.

This course focuses mostly on Linux/Unix servers.
7 hodin
Přehled
Ansible solves the problem: "We've got the server configuration we want, we've put in the time figuring it out; now how to we automate all that?"
14 hodin
Přehled
The course is intended to give engineers who currently use Ansible knowledge of the deeper and more specialist areas involved in its application.

The aim of the workshop is to give a greater understanding of what goes on "under the hood", how Ansible can be used in the application development lifecycle, and how Ansible can be tailored for scaled and enterprise environments.
7 hodin
Přehled
Vagrant is an open-source virtualization tool for automating the provisioning of virtual machines. By eliminating the manual process, Vagrant enables the instantaneous creation of an almost unlimited number of virtual machines.

In this training participants will learn the core concepts of Vagrant, and how to implement Vagrant into a live work environment.

Audience
Software Engineers, developers, and programmers
System administrator
DevOps, IT Operations, Development Support

Format of the course
After a brief introduction to virtualization provisioning, participants carry out exercises to deploy Vagrant in a live environment.
Víkendové Configuration Management kurzy, Večerní Configuration Management školení, Configuration Management přijímač, Configuration Management vedené školitelem, Víkendové Configuration Management školení, Večerní Configuration Management kurzy, Configuration Management koučování, Configuration Management lektor, Configuration Management školitel, Configuration Management počítačová školení, Configuration Management počítačové kurzy , Configuration Management kurzy, Configuration Management školení, Configuration Management on-site, Configuration Management uzavřená školení, Configuration Management individuální školení

Slevy Kurzů

Informační Bulletin Slev

Respektujeme soukromí vaší e-mailové adresy. Vaši adresu nebudeme předávat ani prodávat ostatním.
Vždy můžete změnit své preference nebo se úplně odhlásit.

Někteří z našich klientů

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Czech Republic!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Czech Republic
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions