Návrh Školení

DQL (Data Query Language)

    Korelace v klauzulích FROM, WHERE, SELECT a HAVING Korelace a výkon Použití funkcí CASE, IF, COALESCE Použití proměnných Přetypování a převod Práce s operátory NULL, NULL-safe Použití regulárního výrazu s operátorem REGEXP Užitečné MySQL specifická skupina podle funkcí (GROUP_CONCAT , atd.) GROUP BY WITH ROLLUP EXISTUJE VŠECHNY, JAKÉKOLI Multitable OUTER JOIN Přepisování poddotazů jako spojení

DML (Data Modification Language)

    Víceřádkové vložení INSERT by SELECT Použití poddotazů v příkazech DML Použití proměnných v dotazech DML Zamykání tabulek a řádků Aktualizace dat v mnoha tabulkách Klauzule IGNORE klauzule REPLACE DELETE versus TRUNCATE

DDL (Data Definition Language)

    Vytváření tabulek pomocí vybraných dočasných tabulek

Uložené procedury

    Krátký úvod do MySQL uložených procedur

Požadavky

Dobrá znalost SQL.

 7 hodiny

Počet účastníků


Price per participant

Reference (5)

Upcoming Courses

Související kategorie