Návrh Školení

Úvod

  Co je Jenkins a jeho role v CI/CD Přehled případů použití Jenkins

Začínáme s Jenkins

  Instalace a nastavení Jenkins Konfigurace Jenkins pluginů

Vytváření Jenkins úloh

  Vytváření a konfigurace základních Jenkins úloh Úvod do potrubí jako kódu

Automatizace sestavení

  Automatizované vytváření softwarových projektů Integrace správy verzí s Jenkins

Testování a průběžná integrace

  Spouštění testů v Jenkins Konfigurace automatizovaných testovacích kanálů

Nasazení a průběžné doručování

  Pochopení nasazení v procesu CI/CD Implementace průběžného doručování pomocí Jenkins

Doporučené postupy a odstraňování problémů

  Jenkins doporučené postupy Odstraňování běžných problémů

Shrnutí a další kroky

Požadavky

  Základní porozumění konceptům vývoje softwaru Seznámení s životním cyklem vývoje softwaru (SDLC)

Publikum

  Softwaroví vývojáři DevOps inženýři IT profesionálové
 14 hodiny

Počet účastníkůPrice per participant

Reference (3)

Související kategorie