Návrh Školení

Úvod

Průběžná integrace a přehled průběžného doručování

  Co je CI? Co je CD?

Gitlab v kostce

  Co je Gitlab? Gitlab obsahuje Gitlab CI

Příprava prostředí DevOps

  Instalace a konfigurace Auto DevOps v Gitlabu

Kubernetes

  Integrace Kubernetes Vytváření Kubernetes clusterů Vytváření Kubernetes instance pomocí Gitlab SSH klíčů

Fáze, artefakty a závislosti

  Rozmístění úloh do fází Použití mezipaměti Definování a používání artefaktů

Gitlab Auto DevOps

  Práce s Helm Použití Auto DevOps Konfigurace Gitlab runner Přidání úložiště

Automatizované nasazení

  Nasazení do Kubernetes

Ladění

  Manipulační chyby

Testování

  Integrace a funkční testování

Sledování

  Použití Prometheus Shromažďování metrik

Zajištění

  Kalení potrubí a potrubních systémů

Odstraňování problémů

Shrnutí a další kroky

Požadavky

 • Pochopení DevOps

Publikum

 • DevOps Inženýři
 14 hodiny

Počet účastníkůPrice per participant

Reference (2)

Související kurzy

Introduction to Minikube and Kubernetes

21 hodiny

Minikube for Developers

14 hodiny

Deploying Kubernetes Applications with Helm

7 hodiny

Running Containers Directly from Kubernetes with CRI-O

14 hodiny

Gitlab and Gitlab CI

14 hodiny

Advanced Platform Engineering: Scaling with Microservices and Kubernetes

35 hodiny

Google Anthos for Hybrid and Multi-Cloud Computing

14 hodiny

Argo CD

7 hodiny

Getting Started with Argo Project and Core Components

7 hodiny

Kubernetes Networking with Calico

14 hodiny

Certified Kubernetes Administrator (CKA) - exam preparation

21 hodiny

Certified Kubernetes Application Developer (CKAD) - exam preparation

21 hodiny

Certified Kubernetes Security Specialist (CKS)

21 hodiny

Docker and Kubernetes on AWS

21 hodiny

Docker, Kubernetes and OpenShift 3 for Administrators

35 hodiny

Související kategorie