Návrh Školení

  Základní koncepty Kubernetes architektura Klastrové komponenty
Vytváření aplikace Vytváření kontejnerů
 • Konfigurace místního úložiště Docker
 • Konstrukce podstavce Základní konfigurace
 • Sondy živosti a připravenosti
 • CPU a paměťová omezení
 • Limity prostředků pro jmenný prostor
 • Zabezpečení Bezpečnostní kontext
 • Servisní účty
 • Tajemství
 • Kubernetes síťová politika
 • Linux schopnosti
 • Konfigurace nasazení Řadiče: nasazení, sady démonů a sady stavů
 • Práce a úlohy cron
 • Konfigurace map
 • Postupný upgrade, modro-zelené nasazení, kanárkové nasazení
 • Použití Helm pro správu nasazení
 • Kubernetes Zdroje API
 • Vícekontejnerové kontejnery Sidecar, ambassador a adaptérové kontejnery
 • Init kontejnery
 • Služby & Networking Služby a různé typy
 • Vyvažování zátěže
 • Kontrolér vstupu
 • Stálost stavu Stálost stavu aplikace v Kubernetes
 • Pomíjivé úložiště
 • Trvalé objemy a nároky
 • Třídy úložiště
 • Požadavky

  • Pochopení konceptů a architektur cloudových nativních aplikací.
  • Zkušenosti s programováním v Python, Node.js, Go nebo Java.
  • Runtime kontejneru kompatibilní s OCI, jako je Docker nebo rkt.

  Publikum

  • Vývojáři
  • Kubernetes Uživatelé
   21 hodiny

  Počet účastníků  Price per participant

  Reference (5)

  Související kurzy

  ONAP for Network Orchestration and Automation

  28 hodiny

  ONAP for Automating Telecommunication Systems and Operations

  21 hodiny

  Introduction to Minikube and Kubernetes

  21 hodiny

  Minikube for Developers

  14 hodiny

  Deploying Kubernetes Applications with Helm

  7 hodiny

  Running Containers Directly from Kubernetes with CRI-O

  14 hodiny

  Akraino

  14 hodiny

  Certified Kubernetes Administrator (CKA) - exam preparation

  21 hodiny

  Google Workspace (G Suite) for Administration

  14 hodiny

  LEDE: Set Up a Linux Wireless Router

  7 hodiny

  Nessus Manager

  28 hodiny

  Network Security Administrator

  35 hodiny

  OpenStack and NFV (with OVN and OpenFlow)

  21 hodiny

  Software-Defined Wide Area Network (SD-WAN) Management and Operation

  7 hodiny

  Varnish: Speeding Up Your Website with HTTP Reverse Proxy Caching

  7 hodiny

  Související kategorie