Web Services Počítačové Kurzy

Web Services Počítačové Kurzy

Lokální instruktorem vedené Web Services školení České republice.

Reference

★★★★★
★★★★★

Web Services Podkategorie

Web Services Návrh školení

Název školení
Doba trvání
Přehled
Název školení
Doba trvání
Přehled
14 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at developers who wish to learn how to use OpenAI API to review applications before deployment, continually improve safety tools, and scale applications. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the concept of OpenAI API.
 • Configure OpenAI API and use its features to manage applications.
 • Use different libraries and models within the OpenAI API interface.
 • Generate and manipulate text, code, and images in developing applications.
21 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at developers who wish to learn how to use IBM API Connect to support the entire API lifecycle. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the API lifecycle.
 • Create API specifications with built-in policies.
 • Create and manage API products.
 • Implement API authentication and OAuth v2.0 security.
7 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at developers who wish to understand how API security works and apply the different API authentication strategies for API protection. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand and identify different API security strategies.
 • Set up API keys and method requests in the API gateway.
 • Use API gateway and set up API security.
14 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at developers who wish to learn and use Apigee Hybrid to manage and control API runtime, debug, and deploy API proxies. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the Apigee Hybrid features and architecture.
 • Learn how to use the tools and commands of the hybrid runtime plane.
 • Manage environments in Apigee hybrid.
 • Deploy and debug API proxies on a hybrid platform.
14 hodin
This two-day course walks participants through the fundamentals of Web Services, Simple Object Access Protocol (SOAP) and Web Service Description Language (WSDL) with hands-on exercises.
14 hodin
The course is designed for developers, web applications, aims to provide opportunities offered by the REST architectural pattern by which you can communicate between sites.
14 hodin
This course is intended to provide an understanding on how to use, debug and manage Web Services from a non-developer/programmer perspective.
35 hodin
This course is intended for Post Graduate (or equivalent) level students and will be a combination of lectures and lab sessions (theory and practice). At the end of the course the student should be able to: Knowledge and Understanding.
 • Understand the principles and business advantage of systems developed around services.
 • Become fully aware of the major protocols and technologies involved in the web services standard, and understand how these technologies fit together. Your knowledge will extend to leading-edge and emerging aspects of web services as well as the more established elements of the standard.
 • Understand in depth the technology used to enable systems based on a widely used programming language to both use and provide Web Services.
Intellectual Skills:
 • Identify where the service oriented approach and in particular web services are appropriate for particular business scenarios.
 • Consider the most effective design for a web services solution
 • Acquire, in the future, knowledge and understanding of emerging aspects of the rapidly evolving web services standard
Practical Skills:
 • Operate with current technologies associated with Web Services that are platform neutral – XML, SOAP, WSDL
 • Write and expose web services in a widely used programming language and write client code in that language to invoke web services.
7 hodin
In this instructor-led, live training in České republice, participants will learn the features, concepts and standards behind WS02 API Manager. Theory will be coupled with live hands-on practice and implementation throughout the training. By the end of the course participants will have the knowledge and practice to deploy their own APIs using the core features of WS02 API Manager.
14 hodin
APIs (Application Programming Interface) allow for your application to connect with other applications. In this instructor-led, live training, participants will learn how to write high-quality APIs as they build and secure a backend API server. By the end of this training, participants will be able to:
 • Choose from a number of frameworks for building APIs
 • Understand and model the APIs published by companies such as Google and Facebook
 • Create and publish their own Restful APIs for public consumption
 • Secure their APIs through token-based authentication
Audience
 • Developers
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
Note
 • To customize this course for other languages, such as PHP, Javascript, etc., please contact us to arrange
14 hodin
APIs (Application Programming Interface) allow for your application to connect with other applications. A Web API like RESTful is like a web service which works entirely with HTTP. Laravel is an open-source PHP-based MVC (model–view–controller) web development framework. Its simplicity, intuitiveness, and host of useful features for web projects make it ideal for developing RESTful APIs. In this instructor-led, live training (remote), participants will learn how to build a RESTful API from scratch using Laravel as they step through a series of hands-on live-lab exercises. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure Laravel and other tools for building RESTful APIs with Laravel
 • Build, test, deploy, and troubleshoot a RESTful API using Laravel
Audience
 • Developers
Format of the Course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice.
Note
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hodin
API First Design odkazuje na praxi upřednostňování zájmů cílového vývojáře tím, že nejprve navrhuje velmi dobrý API, pak vytváří software na jeho vrcholu. Tento přístup podporuje vytvoření silného základu pro to, aby ostatní budovali. Tento výcvik vedený instruktorem, naživo (online nebo on-site) je zaměřen na vývojáře, kteří chtějí zvýšit efektivitu, s níž jsou vyvinuty API, a zároveň zlepšit kvalitu, spolehlivost a opětovnou použitelnost API. Po ukončení tohoto tréninku budou účastníci schopni:
  Plánování a organizace softwarového projektu kolem API prvních designových konceptů. Diskuse se dohodla na sdílené vizi API s ostatními zúčastněnými stranami. Hodnotit a přijmout nástroje potřebné k efektivní implementaci prvního přístupu API. Rozvíjet software v paralelě s ostatními členy týmu. Snižuje náklady na vývoj softwarových aplikací.
Formát kurzu
  Interaktivní přednáška a diskuse. Mnoho cvičení a praxe. Hands-on implementace v živém laboratoři prostředí.
Možnosti personalizace kurzu
  Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás, abyste uspořádali.
7 hodin
Axway API Gateway poskytuje infrastrukturní služby, které uživatelům umožňují spravovat, dodávat a zabezpečovat rozhraní programování aplikací podnikové úrovně (API). Tento výcvik vedený instruktorem (online nebo on-site) je zaměřen na vývojáře a správce, kteří chtějí implementovat funkce a nástroje Axway API Gateway pro vývoj, implementaci, správu a monitorování API. Po ukončení tohoto tréninku budou účastníci schopni:
  Instalace Axway API Gateway pro nastavení serverů a domén. Plánovat systém API brány pro budování bezdrátové podnikové infrastruktury. Správa portů API pro vytváření, úpravu a implementaci konfigurací API. Monitorování služeb pro sledování výkonu API a metriky.
Formát kurzu
  Interaktivní přednáška a diskuse. Mnoho cvičení a praxe. Hands-on implementace v živém laboratoři prostředí.
Možnosti personalizace kurzu
  Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás, abyste uspořádali.
14 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at developers who wish to design, write, and build web APIs while taking advantage of existing technologies to develop high-value products. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up the necessary development environment to start developing web APIs.
 • Understand the core concepts, architecture, and common uses of web APIs.
 • Build a strategy on developing highly valuable web APIs.
 • Learn how to define the web API architecture and specifications.
 • Apply the best practices of API security, design, and scaling throughput.
 • Learn how to build, test, debug, and publish web APIs.
14 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at developers who wish to use Akana to create, build, deploy, and manage APIs across multiple platforms. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up the necessary development environment to start creating and managing APIs with Akana.
 • Understand the features and architecture of Akana.
 • Integrate other applications (Docker, Elasticsearch, Kafka, MongoDB, etc.) with the Akana API Platform.
 • Learn how to set up and use the Community Manager Developer Portal.
 • Use the API gateway to secure, manage, and monitor APIs.
14 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at engineers who wish to set up a Kong API gateway to manage traffic to and from their microservices. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure a Kong cluster.
 • Manage a Kong API gateway to provide a single communication point for accessing API.
 • Control web services traffic at a granular level.
 • Secure APIs by authenticating access.
 • Control traffic through rate limiting and quotas.
 • Monitor, log and analyze API traffic using a third-party solution such as ELK stack.
14 hodin
Swagger je otevřený zdrojový rámec nástrojů, které používají soubory OAS (Open API Specification) k vytváření, navrhování, dokumentování a spotřebě RESTful webových služeb. Toto školení vedené instruktory, živé (na místě nebo na dálku), je zaměřeno na back-end vývojáře, kteří chtějí použít Swagger k vytváření, navrhování, dokumentování a spotřebování RESTful webových služeb. Na konci tohoto školení budou účastníci schopni:
 • Vytvořte strategii správy API pro softwarovou infrastrukturu.
 • Pomocí nástrojů Swagger upravte soubory OAS a vytvářejte sady SDK.
 • Implementujte zabezpečení API, verzování, dokumentaci a další důležité funkce.
Formát kurzu
 • Interaktivní přednáška a diskuse.
 • Spousta cvičení a cvičení.
 • Praktická implementace v prostředí živé laboratoře.
Možnosti přizpůsobení kurzu
 • Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás a domluvte se.
14 hodin
SwaggerHub je integrovaná platforma open-source nástrojů. Je postaven kolem specifikace Swagger (OpenAPI) a používá se k rozvoji RESTful API a řízení jejich životního cyklu. SwaggerHub's tři hlavní nástroje, Swagger Editor, UI, a Codegen umožňují týmům spolupracovat a posílit svůj pracovní tok rozvoje API pro obchodní aplikace. Tento výcvik vedený instruktorem (online nebo on-site) je zaměřen na vývojáře, kteří chtějí používat SwaggerHub k navrhování, vytváření a implementaci API v souladu s konkrétními podnikovými cíli. Po ukončení tohoto tréninku budou účastníci schopni:
  Vytvořte a nastavte prostředí SwaggerHub, aby se začalo rozvíjet. Používejte a integrovejte nástroje SwaggerHub k vytváření a vytváření RESTful APIs. Vytvořte interaktivní dokumentaci pro definice API založené na specifikacích OpenAPI. Implementace SwaggerHub rámových doplňků ke zlepšení složek a funkcí API. Správa celkového životního cyklu vyvinutého API a jeho zveřejněných verzí.
Formát kurzu
  Interaktivní přednáška a diskuse. Mnoho cvičení a praxe. Hands-on implementace v živém laboratoři prostředí.
Možnosti personalizace kurzu
  Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás, abyste uspořádali.
21 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at developers who wish to learn how to build, test, debug and deploy an API on top of Google Cloud's Apigee API Platform. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up a development environment that includes all needed resources to start developing an API.
 • Understand and implement the tools available within Apigee Edge.
 • Build and deploy an API to Google Cloud.
 • Monitor and debug API errors.
 • Leverage Google Cloud's analytics and machine learning solutions to make APIs more intelligent.
14 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at developers who wish to use Apigee X to design, develop, and manage APIs efficiently and securely. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up the necessary development environment to start developing API solutions with Apigee X.
 • Understand the fundamentals and best practices of developing, securing, and managing the lifecycle of APIs.
 • Learn how to design, build, and test APIs, and then deploy them on the Apigee X platform.
 • Implement multi-layer API security for APIs with API key policies and OAuth access tokens.
14 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at developers who wish to use MuleSoft Anypoint Platform to design, build, and manage APIs and integrations faster in a secure and universal platform. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up the necessary development environment to start developing APIs with MuleSoft Anypoint Platform.
 • Understand the features and architecture of MuleSoft Anypoint Platform.
 • Learn how to design, build, manage, and deploy APIs with AnyPoint Platform.
 • Get to know the role of each component in building integrations and APIs.
 • Connect to databases and transform data using APIs.
 • Manage access to APIs by creating and deploying API proxies.
14 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at developers and sysadmins who wish to use Red Hat 3Scale to build, distribute, manage, and monetize APIs while keeping control of the API lifecycle usage, security, and support. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up the necessary development environment to start managing APIs with Red Hat 3Scale.
 • Understand the features and architecture of 3Scale API management.
 • Learn how to create, manage, and monetize APIs.
 • Use the developer portal to publish APIs, configure signup flows and customer access.
 • Get to know how to make the adoption of APIs effective and secure.
 • Define and implement webhooks to enable real-time notifications.

Last Updated:

Víkendové Web Services kurzy, Večerní Web Services školení, Web Services přijímač, Web Services vedené školitelem, Víkendové Web Services školení, Večerní Web Services kurzy, Web Services koučování, Web Services lektor, Web Services školitel, Web Services počítačová školení, Web Services počítačové kurzy , Web Services kurzy, Web Services školení, Web Services on-site, Web Services uzavřená školení, Web Services individuální školení

Slevy kurzů

Informační bulletin slev

Respektujeme soukromí vaší e-mailové adresy. Vaši adresu nebudeme předávat ani prodávat ostatním.
Vždy můžete změnit své preference nebo se úplně odhlásit.

Někteří z našich klientů

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Czech Republic!

As a Business Development Manager you will:

 • expand business in Czech Republic
 • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
 • recruit local trainers and consultants

We offer:

 • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
 • high-tech automation
 • continuously upgraded course catalogue and content
 • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions