Návrh Školení

Úvod

  MuleSoft vs Google Apigee vs Dell Boomi Přehled MuleSoft funkcí a architektury platformy Anypoint

Začínáme

  Příprava vývojového prostředí Prozkoumávání adresářů API, portálů a dalších aktiv Navigace na platformě Anypoint

Navrhování API

  Definování rozhraní API pomocí RAML Testování simulovaných rozhraní API Zpřístupnění rozhraní API Vytváření portálů API

Vytváření API

  Použití Anypoint Studio Tvorba, spouštění a testování Mule aplikací Připojení k databázím Transformace dat pomocí DataWeave Vytváření RESTful rozhraní Připojení rozhraní API Synchronizace změn specifikací API

Správa a nasazení API

  Pochopení možností nasazení Nasazení Mule aplikací do CloudHubu Vytváření a nasazení API proxy na CloudHub Omezení přístupu k API proxy

Odstraňování problémů

Shrnutí a další kroky

Požadavky

 • Pochopení konceptů API
 • Zkušenosti s libovolnými objektově orientovanými programovacími jazyky

Publikum

 • Vývojáři
 14 hodiny

Počet účastníkůPrice per participant

Reference (5)

Související kurzy

MuleSoft Anypoint Platform Fundamentals

14 hodiny

Managing APIs with Akana

14 hodiny

API First Design

14 hodiny

Managing API using Apigee Hybrid

14 hodiny

API Security

7 hodiny

Axway API Gateway for Developers and Administrators

7 hodiny

IBM API Connect

21 hodiny

OpenAI API

14 hodiny

Designing RESTful APIs

14 hodiny

Building RESTful APIs Using Laravel

14 hodiny

Designing Web APIs

14 hodiny

WSO2 API Manager for Developers

7 hodiny

Kong API Gateway

14 hodiny

SwaggerHub for Developers

14 hodiny

Swagger and the OpenAPI Specification

14 hodiny

Související kategorie